2022-05-30 14:19

Ett ton generositet

Kollegor från hela Nordea har gått samman för att stödja de miljontals ukrainare som flyr från kriget. Nästan ett ton förnödenheter har samlats in och pengar har skänkts till flera välgörenhetsorganisationer.
Nordea employees colleting items for Ukrainian employees

Kriget i Ukraina har tvingat miljontals människor att fly sina hem och söka skydd. Över 3,1 miljoner flyktingar har fått skydd i Polen, och där är också behovet av hjälp som störst.

För att hjälpa de som flytt och förhindra en humanitär katastrof har Nordea ordnat insamlingsplatser på huvudkontoren där medarbetarna kunde lämna in sådana förnödenheter som flyktingarna var i störst behov av. Insamlingen startades av Nordea i Polen i början av mars och kort därefter anslöt sig de nordiska länderna till initiativet. Allt som donerades skickades från de nordiska huvudkontoren till huvudkontoret i Warzawa, Polen och därifrån vidare till de lokala Röda Korset-kontoren.

Det som skänktes mest var livsmedel med lång hållbarhet, hygien- och rengöringsprodukter samt första hjälpen-artiklar. Nära ett ton av förnödenheter samlats in till stöd för de hjälpbehövande.

Medarbetare som ger en hjälpande hand

Adrian Lesiakowski från Nordea Workplace Solutions har arbetat med att samordna transporter av förnödenheter som donerats av kollegor i de nordiska länderna till Röda Korsets kontor i Warszawa.

”När dessa människor flydde från kriget lämnade de allting kvar. Vid ankomsten till Polen, hade de ofta bara en enda väska med sig, ibland ingenting alls. Behovet är enormt och jag blir väldigt glad när jag ser kollegor i hela Nordea gå samman och hjälpa till på det här sättet”, säger Adrian Lesiakowski och fortsätter:

”Jag måste säga att jag blev mycket förvånad och glad över hur mycket våra kollegor hade samlat in åt flyktingarna här i Polen.  Nu har alla förnödenheter skickats till det lokala Röda Korsets huvudkontor, där flyktingarna kan hämta sådant som de behöver.”

På Nordeas kontor i Polen pågår fortfarande insamlingen, och det finns gott om kollegor som vill hjälpa och ställa upp när det behövs.

Sebastian Wilczewski, som arbetar i IT Analysis Credit Risk-teamet, lastade sin egen bil full och hjälpte till att transportera donerade förnödenheter.

”Min kollega som samordnar transporterna av donationer till Röda korset i Tricity frågade om jag kunde hjälpa till. Hon lyckades inte få tag i någon transport den dagen, så jag lastade förnödenheterna i min egen bil och körde dem till Röda korsets kontor”, säger Sebastian Wilczewski och fortsätter:

”Där träffade jag en kvinna och hennes barn – de hade flytt från kriget och nu var de på Röda Korsets kontor i Gdynia för att hämta saker som de behövde. Det kändes bra i magen att veta att de skänkta sakerna kom fram – och att de nådde dem som behöver dem bäst.

Varje krona räknas

Hjälpbehovet är enormt och viljan att hjälpa likaså. Förutom att hjälpa till med att samla in förnödenheter har många kollegor i Nordea engagerat sig genom olika insamlingar organiserade av välgörenhetsorganisationer.

Hittills har nära 15 000 euro skänkts genom medarbetares donationer till organisationer som stöds av Nordea, och våra kollegor i Finland har hjälpt till att samla in ytterligare 50 000 euro genom en frivillig insamling.

De insamlade pengarna används både för att hjälpa flyktingar som söker skydd i våra länder, och de som är kvar i de krigsdrabbade områdena. En del av pengarna har gått till UNICEF, som har hjälparbetare på plats i krigsområdena.

”Kriget i Ukraina innebär att upp till 7,5 miljoner barn riskerar att mista livet. Nästan 6 miljoner flyktingar, varav 90 procent är kvinnor och barn, har flytt till närliggande och andra länder. I mitten av maj hade vi levererat över 3 000 ton förnödenheter till Ukraina och dess grannländer. Där ingår bland annat mediciner, medicinsk utrustning, vinterkläder till barn, hygienartiklar samt skol- och förskolematerial”, säger Nina Stelander, ansvarig för partnersamarbeten med företag hos UNICEF Finland, och fortsätter:

”Vi har upprättat psykosociala supportteam och en hjälplinje dit traumatiserade barn och deras familjer kan ringa. Längs flyktrutterna till grannländerna har barnvänliga mottagningsplatser upprättats. Där kan familjer få hjälp och ensamkommande barn eller barn som blivit separerade från sina familjer kan få sin identitet fastställd och få skydd."

"Hittills har 268 000 barn i Ukraina fått skolmaterial från UNICEF och över 158 000 barn har fått formell och informell undervisning. UNICEF sponsrar plattformen ’All-Ukrainian Online School’ som gör det möjligt för ukrainska skolelever, i och utanför landet, att fortsätta sin skolgång. All den här hjälpen skulle inte kunna erbjudas utan donationer. Vi tackar er alla för att ni stöder UNICEF:s hjälpinsatser.”

 

Om oss
Värderingar