30-05-2022 14:06

Et tonn med giverglede

Medarbeidere fra hele Nordea har gått sammen om å hjelpe de flere millionene ukrainerne som flykter fra krigen. Det har blitt samlet inn nesten ett tonn nødvendige artikler, og flere veldedige organisasjoner har mottatt pengestøtte.
Nordea employees colleting items for Ukrainian employees

Krigen i Ukraina har tvunget millioner av mennesker til å flykte fra hjemmene sine på jakt etter trygghet. Over 3,1 millioner av flyktningene har kommet til Polen, og her er det stort behov for hjelp.

Nordea har støttet flyktningene og bidratt i den humanitære krisen ved å organisere innsamlinger ved hovedkontorene, der medarbeidere har kunnet gi det flyktningene trenger mest. Nordea i Polen startet opp innsamlingen i begynnelsen av mars, og de nordiske landene kom i gang kort tid etter. Alle de donerte artiklene ble sendt fra nordiske hovedkontorer til hovedkontoret i Warszawa i Polen, der de ble distribuert videre til lokale Røde Kort-kontorer.

Mat med lang holdbarhet, hygiene- og rengjøringsprodukter og førstehjelpsutstyr var blant artiklene det ble samlet inn mest av. Nesten ett tonn artikler ble samlet inn og gitt til mennesker i nød.

Medarbeidere stiller opp

Adrian Lesiakowski fra Nordeas Workplace Solutions har koordinert transporten av det som ble samlet inn, til det lokale Røde Kors-kontoret i Warszawa.

– Da ukrainerne måtte flykte fra krigen, kunne de ikke ta med seg noe. Mange kom til Polen med kun en pose, og noen hadde ikke noe med seg i det hele tatt. Behovet er enormt, og jeg er veldig glad for å se at kollegaer i Nordea går sammen om å hjelpe, sier Adrian Lesiakowski og fortsetter:

– Jeg må si at jeg ble veldig overrasket og glad over å se hvor mye kollegaene mine hadde samlet inn for å hjelpe flyktningene her i Polen.  Nå er alt sendt videre til Røde Kors sitt polske hovedkontor, der flyktningene kan plukke ut det de trenger.

Ved Nordeas kontorer i Polen er det fortsatt mulig å donere, og kollegaer vil gjerne hjelpe og bruke tiden sin ved behov.

Sebastian Wilczewski, som jobber i IT Analysis Credit Risk, tok i bruk sin egen bil for å hjelpe til med å levere alle de donerte artiklene.

– En av kollegaene mine koordinerer transport til Røde Kors i Tricity, og en dag lurte hun på om jeg kunne hjelpe. Det var en dag hun ikke klarte å organisere transport, så jeg pakket bilen min full og leverte alt til det lokale Røde Kors-kontoret, sier Sebastian Wilczewski. Han fortsetter:

– Der møtte jeg en kvinne og barnet hennes – de hadde flyktet fra krigen og hadde kommet til Røde Kors i Gdynia for å få det de trengte. Det var en god følelse å vite av alle tingene som har blitt donert, hadde kommet til riktig sted og til folk som trengte dem.

Hvert øre teller

Behovet for hjelp er enormt, og ønsket om å hjelpe stort. Utover at de har involvert seg i innsamling av nødvendige artikler, har medarbeidere i Nordea også engasjert seg i innsamlingsaksjoner organisert av veldedige organisasjoner.

Så langt er det samlet inn nesten 15 000 euro fra medarbeidere til Nordea-godkjente veldedige organisasjoner, og kollegaene våre i Finland har bidratt til å samle inn ytterligere 50 000 euro gjennom en frivillig innsamling.

Pengene som er samlet inn, hjelper både flyktninger som har kommet seg ut av Ukraina og i sikkerhet, og de som er igjen i krigssonen. Noen av pengene ble gitt til UNICEF, som har hjelpearbeidere i krigsområdene.

– Krigen i Ukraina truer livene til nesten 7,5 millioner barn. Nesten 6 millioner flyktninger, der 90 prosent er kvinner og barn, har flyktet til naboland og videre til andre land. Ved midten av mai hadde vi levert over 3000 tonn med nødforsyninger til Ukraina og nabolandene. Forsyningene omfatter medisiner og medisinsk utstyr, vinterklær til barn, hygienesett og opplæringsutstyr til barn i skole- og barnehagealder, sier Nina Stelander, Manager, Corporate Partnerships i UNICEF Finland. Hun fortsetter:

– Vi har opprettet psykososiale støtteteam og en nødlinje til barnevern for å hjelpe traumatiserte barn og deres familier. Barnevennlige ressurser er satt opp langs fluktruter til naboland, der familier kan få hjelp, og barn som reiser alene eller har kommet bort fra familien sin, blir identifisert og tatt vare på.

– Så langt har 268 000 barn i Ukraina fått skoleutstyr fra UNICEF, og mer enn 158 000 barn har deltatt i både formell og uformell skolegang. Den nettbasert plattformen All-Ukrainian Online School gjør at elever både i og utenfor Ukraina kan fortsette å jobbe med det nasjonale pensumet. All denne hjelpen hadde ikke vært mulig uten donasjoner. Takk for at du støtter UNICEFs hjelpearbeid.

Om oss
Verdier