03-01-2023 10:00

Varmista, ettei asiakkaiden maksuviiveet heikennä yrityksesi kassatilannetta

Talouden kehitys on ollut suotuisa useiden vuosien ajan. Tavaroiden ja palvelujen kysyntä on ollut vilkasta, ja rahoituskustannukset ovat olleet alhaiset. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ja monien yritysten kohdalla kassavirtaan kohdistuvat paineet kasvavat. Lue, mitä yrityksesi voi tehdä tässä tilanteessa.
Businessmen reviewing data on digital tablet

Kasvava inflaatio, korkeat energiahinnat ja kuluttajien heikko luottamus

Inflaatio, korot ja hyödykkeiden hinnat nousevat. Kuluttajien luottamus talouteen on heikkoa, ensimmäiset toimialat ovat jo kohdanneet kuluttajien epävarmuuden, ja näiden tekijöiden vaikutukset heijastuvat B2B-yrityksiin. Tämän seurauksena B2B-yritykset kohtaavat kassavirtahaasteita, jotka johtuvat sekä kustannusten lisääntymisestä että asiakkaiden ja toimittajien vaatimista pidemmistä maksuajoista.

Myös Juhani Laitala, joka johtaa maailman suurimpiin luottovakuutusyhtiöihin kuuluvan Atradiuksen toimistoa Suomessa, näkee merkkejä muuttuvasta taloustilanteesta, sillä yhä useammalla yrityksellä on kassavirtapaineita:

"Meille tulevien korvaushakemusten määrä on kasvanut. Olemme nähneet talouden hidastuvan, mikä on ennustettavissa oleva seuraus hintojen ja korkojen noususta sekä kuluttajien yleisesti lisääntyneistä huolista tulevaisuuden suhteen. Jos tilanne kehittyy aiemmin havaitun kaavan mukaisesti, yhä useammat yritykset eri toimialoilla tulevat kohtaamaan haasteita.”

Kun yhä useammalla toimialalla on paineita ja myynnit laskussa, yritysten on vaikea maksaa tavarantoimittajilleen. Asiakkaat puolestaan maksavat laskujaan myöhemmin, liian myöhään tai jättävät kokonaan maksamatta.

Juhani Laitala, joka johtaa maailman suurimpiin luottovakuutusyhtiöihin kuuluvan Atradiuksen toimistoa Suomessa.
 
Jos tilanne kehittyy aiemmin havaitun kaavan mukaisesti, yhä useammat yritykset eri toimialoilla tulevat kohtaamaan haasteita.

Myyntisaatavarahoitus on ratkaisu monelle yritykselle

Lainat, luotot tai omien toimittajien muuttuneet maksuehdot voivat parantaa yrityksen kassan tilannetta. Nämä ovat tuttuja välineitä. Uutta monelle on sen sijaan, että myyntisaatavarahoituksella eli factoringillä, voi tehokkaasti vauhdittaa kassavirtaa ja vähentää erääntyneiden maksujen vaikutusta.

Nordea Rahoitus Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen Nordea Finance rahoitusyhtiönryhmän saatavarahoituksen liiketoiminnasta vastaava Jari Kivihuhta sanoo, että monet yritykset eivät ole riittävän tietoisia mahdollisista vaihtoehdoista.

"Monet yritykset eivät tiedä, että factoring-ratkaisujen avulla ne voivat ottaa lainaa asiakassaataviaan vastaan tai antaa meidän ostaa saatavat, jolloin yritykset voivat saada jopa 100 prosenttia laskun määrästä heti asiakastaan laskuttaessaan. Yritys saa maksun nopeammin, mutta etuna on myös se, että maksun laiminlyöntiin liittyvä tappioriski pienenee, sillä ostettuamme laskun riski siirtyy meille. Jos taas yritys ottaa lainaa laskuja vastaan, käytämme esimerkiksi Atradiuksen luottovakuutusta, joka turvaa jopa 90 prosenttia.

 
Monet yritykset eivät tiedä, että factoring-ratkaisujen avulla ne voivat ottaa lainaa asiakassaataviaan vastaan tai antaa meidän ostaa saatavat, jolloin yritykset voivat saada jopa 100 prosenttia laskun määrästä heti asiakastaan laskuttaessaan.

Jari Kivihuhta, Nordea Finance Suomen saatavarahoituksen johtaja.

Vinkkejä luottoriskeiltä suojautumiseen

Mitä luottoriskeiltä suojautumiseen tulee, Atradiuksen Juhani Laitala kertoo, että monien yritysten toimintaympäristö on muuttunut. Tällöin on vaikea tehdä luottoriskiarvioita pelkkien historiatietojen perusteella.

Juhani Laitalalla on muutamia vinkkejä yrityksille, joilla on kassavirtapaineita ja jotka haluavat suojautua luottoriskeiltä luottovakuutuksen avulla:

  • Varmista että sinulla on käsillä ajantasaiset tunnusluvut. Viimevuotinen tilinpäätös ei enää riitä.
  • Pidä tiiviisti yhteyttä tärkeimpiin asiakkaisiin ja toimittajiin. Seuraa heidän liiketoimintaansa.
  • Ole realistinen ennusteiden suhteen.
  • Kerro avoimesti, miten asiat sujuvat. Avoimuus luo luottamusta ja lisää asiakkaiden, toimittajien ja luottovakuutusyhtiöiden halukkuutta löytää ratkaisuja.

Tarpeiden ja ratkaisujen on vastattava toisiaan

Jari Kivihuhta lisää: "Nordea Finance tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja, mutta tapauskohtainen harkinta on tärkeää. Helpointa on, että asiakas ottaa meihin yhteyttä ja sen jälkeen voimme käydä alustavia keskusteluja ja löytää hänen tilanteeseensa sopivimman factoring-ratkaisun."

Toimi ajoissa

Jos tarvitset neuvoja kassan vahvistamiseen, asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan. Ota yhteyttä Nordean yhteyshenkilöösi ja kysy lisää.

Ota meihin yhteyttä
Analyysit