04-01-2023 13:11

Slik unngår du at sene betalinger presser bedriftens likviditet

Den økonomiske situasjonen har vært gunstig for mange bedrifter i flere år. Etterspørselen etter varer og tjenester har vært høy og finanskostnadene har vært lave. Nå har situasjonen endret seg, og mange bedrifter kan møte økt press med kontantstrømmen. Her er noen enkle grep din bedrift kan gjøre.
Businessmen reviewing data on digital tablet

Stigende inflasjon, økte strømpriser og lav forbrukertillit

Inflasjonen, renter og råvareprisene øker. Ifølge SSB steg den Norske inflasjonen i 2022 til 6.9 %. Forbrukertilliten er lav, og flere bransjer merker tilbakeholdenheten blant forbrukerne som igjen smitter over på bedriftsmarkedet. Bedriftsmarkedet står overfor en økende trend i kontantstrømutfordringene, blant annet på grunn av økte kostnader og krav om lengre betalingsbetingelser fra både kunder og leverandører. 

Atradius, et av verdens ledende kredittforsikringsselskaper, ser også betydelige endringer i den økonomiske situasjonen sier Morten Nordvold, leder for Atradius norske og islandske virksomhet. Vi ser klare tegn til at stadig flere bedrifter får økte utfordringer med kontantstrømmen:

“Antall skader meldt inn til oss er stigende. Vi ser en økonomisk nedgang som er et resultat av økte priser og renter samt en generell fremtidspessimisme blant konsumenter. Dersom dette mønstret følger trender vi har sett tidligere, vil flere og flere bedrifter på tvers av sektorer stå overfor økte økonomiske utfordringer.”

Når bedrifter blir økonomisk presset og kundene uteblir, blir det vanskelig å betale leverandører. Bedriftene vil betale leverandørene senere, for sent eller ikke i det hele tatt.

Morten Nordvold, leder for Atradius norske og islandske virksomhet.
 
Dersom dette mønstret følger trender vi har sett tidligere, vil flere og flere bedrifter på tvers av sektorer stå overfor økte økonomiske utfordringer.

Løsninger som sikrer betaling 

Lån, kreditter eller endrede betalingsbetingelser fra egne leverandører kan forbedre kontantstrømmen. Dette er velkjente verktøy. Det finnes også andre løsninger som genererer kontanter og reduserer effekten av for sene betalinger som svært få vet om.  

Mange bedrifter er ikke klar over alternativene, sier Rasmus Storm Bigum, Head of Receivables Finance i Nordea Finance Danmark.  

"Det mange bedrifter er ikke klar over er at de med factoring-løsninger kan belåne kundefakturaer eller la oss kjøpe dem og få opptil 100 % av fakturabeløpet så raskt de fakturerer kunden. Bedriften mottar betaling tidligere, en annen fordel er også at risikoen for tap ved manglende betaling reduseres. Enten fordi vi kjøper fakturaen og tar risikoen. Eller fordi vi bruker kredittrisikoforsikring med inntil 90 % dekning via for eksempel Atradius dersom selskapet låner mot fakturaene." 

 
Det mange bedrifter er ikke klar over er at de med factoring-løsninger kan belåne kundefakturaer eller la oss kjøpe dem og få opptil 100 % av fakturabeløpet så raskt de fakturerer kunden.

Rasmus Storm Bigum, Head of Receivables Finance i Nordea Finance Danmark.

Hvordan sikre utestående fordringer

For mange bedrifter som ønsker å sikre fordringer mot fremtidige tap, har forutsetningene endret seg med dagens situasjon, sier Morten Nordvold.

“Vi forventer at sentralbankene vil fortsette å øke rentene, eller i det minste holde rentene på dagens nivå, inntil inflasjonen er under kontroll. Dette betyr at de økonomiske forutsetningene for mange bedrifter har endret seg, som igjen betyr at kredittvurderinger basert på historiske data blir mer usikre.” 

Morten Nordvold har noen råd til bedrifter som møter utfordringer knyttet til kontantstrøm og som ønsker å reduserer betalingsrisikoen på egne kundefordringer, med en kredittforsikringspolise:

  • Oppdatert økonomisk informasjon og betalingshistorikk på kundene blir enda viktigere i en situasjon der den historiske informasjonen sier mindre om fremtiden.

  • Vær tett på dine nøkkelkunder og leverandører. Følg godt med på hvordan de utvikler seg økonomisk. 

  • Ha et realistisk og nøkternt for hold til økonomiske prognoser. 

  • Vær åpen og transparent om tingenes tilstand. På den måten bygges tillitt og ofte en større vilje til å finne gode løsninger med kunder, leverandører og kredittforsikringsselskaper.

Behov og løsninger må samsvare

Rasmus Storm Bigum fortsetter: "Vi har en rekke løsninger å tilby i Nordea Finance, men det som gir mest mening er en individuell vurdering. Det enkleste for kunden er å kontakte oss. Slik at vi kan ta en prat og finne en factoring-løsning som passer deres situasjon." 

 

Ta kontakt for en prat om Factoring

Bekymrer du deg om bedriftens kontantstrøm eller trenger råd om hvordan du kan styrke den? 
Våre spesialister kan hjelpe deg. Ta kontakt med din rådgiver i Nordea for mer informasjon. 

Kontakt oss
Betalingsløsninger
Innsikt