21-11-2022 11:00

Sådan undgår du at sene betalinger presser din likviditet

I en årrække har det økonomiske klima været gunstigt, efterspørgslen på varer og ydelser har været stor, og omkostningerne til finansiering har været lave. Men nu er udviklingen vendt, og likviditeten kan komme under øget pres i mange virksomheder. Læs her om, hvad din virksomhed kan gøre.
Businessmen reviewing data on digital tablet

Stigende inflation, høje energipriser og lav forbrugertillid

Inflation, renter og råvarepriser stiger. Ifølge Damarks Statistik steg inflationen i Danmark i september 2022 til 11,1 pct. Forbrugertilliden er lav, de første brancher mærker tilbageholdenhed blandt forbrugerne, og virkningerne af den tilbageholdenhed slår igennem til B2B-virksomheder. Der er en begyndende tendens til, at B2B-virksomheder bliver udfordret på deres likviditet, blandt andet pga. stigende omkostninger og krav om længere betalingsbetingelser fra både kunder og leverandører.

Jesper Daugaard Faurby, administrerende direktør for den danske del af Atradius, et af verdens største kreditforsikringsselskaber, ser også tegnene på en ændret økonomisk situation med presset likviditet i flere og flere virksomheder:

”Antallet af skadesanmeldelser hos os stiger. Der er sket en opbremsning i økonomien, som er en forudsigelig følge af stigende priser og renter og den generelt øgede bekymring for fremtiden blandt forbrugerne. Følger udviklingen den tendens, vi historisk har set, vil flere og flere virksomheder på tværs af brancher opleve udfordringer.”

Når flere brancher er pressede og kunderne udebliver, bliver det sværere at betale leverandører, og flere kunder vil betale deres leverandører senere, for sent eller slet ikke.

Jesper Daugaard Faurby, administrerende direktør for den danske del af Atradius
 
Følger udviklingen den tendens, vi historisk har set, vil flere og flere virksomheder på tværs af brancher opleve udfordringer.

Løsninger der sikrer betalingen

Lån, kreditter eller ændrede betalingsbetingelser fra egne leverandører kan forbedre en virksomheds likviditet. Det er kendte redskaber. Der findes dog også løsninger, der på én gang skaber likviditet og afhjælper påvirkningen på likviditeten ved for sene betalinger, men færre kender de muligheder.

I Nordea Finance, fortæller Head of Receivables Finance i Danmark, Rasmus Storm Bigum, at mange virksomheder ikke er tilstrækkelig opmærksomme på, at der findes alternativer.

”Mange virksomheder ved ikke, at de med factoring-løsninger kan belåne deres kundefakturaer eller lade os afkøbe dem og få helt op til 100 % af fakturabeløbet, straks de fakturerer kunden. Udover at virksomheden får betalingen tidligere, er der også den fordel, at risiko for tab ved manglende betaling reduceres, enten fordi vi køber fakturaen og risikoen dermed overgår til os, eller fordi vi benytter kreditrisikoforsikring med op til 90 % dækning via fx Atradius, hvis fakturaerne belånes.”

Mange virksomheder ved ikke, at de med factoring-løsninger kan belåne deres kundefakturaer eller lade os afkøbe dem og få helt op til 100 % af fakturabeløbet, straks de fakturerer kunden.

Rasmus Storm Bigum, Head of Receivables Finance i Danmark

Et par gode råd til at få kreditrisikodækning

I forhold til at afdække kreditrisikoen i det nuværende scenarie forklarer Jesper Faurby, at forudsætningerne er ændrede for mange virksomheder:

”Vi forventer, at centralbankerne vil fortsætte rentestigningen eller som minimum fastholde renten indtil inflationen er under kontrol. Rammen for de fleste virksomheders ageren er dermed ændret, og det kan derfor være svært for os at kreditvurdere på baggrund af historiske data.”

Jesper Faurby har derfor et par gode råd til virksomheder, der kan opleve pres på likviditeten og ønsker at afdække deres kreditrisiko med en forsikring:

  • Sørg for at have opdaterede nøgletal. Sidste årsregnskab er ikke længere nok.
  • Hold tæt kontakt til de vigtigste kunder og leverandører. Følg med i deres forretning.
  • Være realistisk omkring prognoser.
  • Vær åben om hvordan det går. Åbenhed giver tillid og ofte større vilje til at finde en løsning både hos kunder og leverandører, og hos kreditforsikringsselskab.

Behov og løsning skal passe sammen

Rasmus Storm Bigum supplerer: ”Vi har flere løsninger, vi kan sætte i spil i Nordea Finance, men det er en individuel vurdering hvad der giver mening. Så det letteste for kunden er, hvis de ringer til os, så kan vi tage en indledende snak og se hvilken factoring-løsning, der passer deres situation.”

Rettidig omhu

Bekymrer du dig om din virksomheds likviditet, eller ønsker du rådgivning om,
hvordan du kan styrke likviditeten, så er er vores specialister klar til at hjælpe.
Kontakt din rådgiver hos Nordea og hør nærmere.
 

Kontakt os
Betalingsløsninger
Insights