25-11-2022 11:00

Venäjään liittyvät pakotteet

Nordea noudattaa asiaankuuluvia EU:n, YK:n, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Näihin pakotteisiin sisältyy tällä hetkellä varojen jäädytys, taloudellisia suhteita tiettyjen Ukrainan alueiden kanssa koskevat rajoitukset, energia- ja rahoitussektoreihin kohdistuvat rajoitukset, tuonti- ja vientirajoitteet sekä ylilentokiellot.
Signing contract

Pakotteet ovat valtioiden ja kansainvälisten instituutioiden (esim. EU tai YK) keino vaikuttaa yksittäisten maiden sekä valtiollisten ja ei-valtiollisten henkilöiden ja yritysten toimintaan ulkopoliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Pakotteiden tarkoituksena on osana muita ulkopoliittisia toimia vaikuttaa niiden kohteena olevan valtion tai ihmisryhmän politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

Miten Nordea hallitsee pakotteisiin liittyviä riskejä?

Nordea on vastuussa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen, sääntelyviranomaisille ja yhteiskunnalle siitä, ettei Nordea itse riko asiaankuuluvia pakotelakeja ja -säännöksiä ja että Nordean tuotteita ja palveluja ei tahallisesti tai tahattomasti käytetä asiaankuuluvien pakotelakien ja -säännösten vastaisesti.

Nordea on sitoutunut varmistamaan, että se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia pakotelakeja ja -säännöksiä. Siksi koko Nordea-konsernissa noudatetaan EU:n, YK:n, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Lisäksi Nordeassa on laadittu sisäiset periaatteet, joilla hallitaan tietyt maantieteelliset alueet, kuten Pohjois-Korean, Iranin, Krimin, Sevastopolin sekä Donetskin ja Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueet, kattavaa talousrikollisuuteen liittyvää kokonaisriskiä. 

Lisätietoja on Nordean Sanctions Policy Statement -periaatteissa.

Miten Nordea suhtautuu viimeaikaisiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin?

Venäjän armeijan hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 Euroopan unioni, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja monet muut maat ovat ottaneet käyttöön pakotteita.

Nordea noudattaa asiaankuuluvia EU:n, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian asettamia pakotteita. Näihin pakotteisiin sisältyy tällä hetkellä varojen jäädytys, taloudellisia suhteita tiettyjen Ukrainan alueiden kanssa koskevat rajoitukset, energia- ja rahoitussektoreihin kohdistuvat rajoitukset, tuonti- ja vientirajoitteet sekä ylilentokiellot.

Pakotteet laajenevat ja monimutkaistuvat jatkuvasti, ja sen vuoksi

  • Nordea on päättänyt, ettei se harjoita mitään Donetskin ja Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueisiin liittyvää liiketoimintaa. Vastaava periaate oli jo aiemmin käytössä Krimin ja Sevastopolin kohdalla.
  • nykyisten pakotejärjestelyjen sekä voimassa olevien rajoitusten vuoksi Nordea on lopettanut Venäjälle ja Valko-Venäjälle lähtevien ja näistä maista saapuvien maksujen käsittelyn.

Millaista pakotteisiin liittyvää juridista neuvontaa Nordea voi antaa asiakkailleen?

Juridiselta kannalta Nordea voi ainoastaan antaa tietoa siitä, mitkä sen pakotteisiin liittyvät periaatteet ovat ja miten niitä saatetaan soveltaa tapahtumiin, jotka asiakas haluaisi toteuttaa käyttäen Nordean järjestelmää. Nordea ei tarjoa asiakkailleen yleistä juridista neuvontaa siitä, miten pakotelakeja sovelletaan asiakkaisiin tai asiakkaiden toimintaan.

Tietoa pakotteista verkossa

Viranomaisten asettamista pakotteista on lisää tietoa useissa verkkolähteissä.

EU Sanctions map (EU:n pakotekartta)

United Nations Security Council (YK:n turvallisuusneuvosto)

OFAC Sanctions Programs and country information (OFACin pakoteohjelmat ja maakohtaiset tiedot)

UK sanctions relating to Russia (Ison-Britannian Venäjään liittyvät pakotteet)

 

Pakotelistoja:

EU Consolidated list of Financial Sanctions (EU:n talouspakotteiden yhdistetty lista)

US Treasury’s OFAC Sanctions List Search Tool (Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC-pakotelistan hakutyökalu)

UK OFSI Consolidated List (Ison-Britannian yhdistetty pakotelista)

Periaatteet
Talous