2022-11-25 11:00

Sanktioner mot Ryssland

Nordea följer gällande sanktioner från EU, USA och Storbritannien. Sanktionerna innebär bland annat frysta tillgångar, restriktioner gällande ekonomiska förbindelser med vissa regioner i Ukraina, restriktioner riktade mot energi- och finanssektorerna, import- och exportrestriktioner och flygförbudszoner.
Signing contract

Sanktioner är ett verktyg som används av enskilda länder och överstatliga organisationer (t.ex. EU och FN) för att påverka beteendet hos statliga företrädare, privatpersoner, företag och länder i syfte att uppnå utrikespolitiska mål. Syftet med sanktioner är, tillsammans med andra utrikespolitiska åtgärder, att påverka ett lands, eller en grupps, politik eller agerande, när dessa anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Hur hanterar Nordea sanktionsrisk?

Nordea har ett ansvar gentemot sina kunder, aktieägare, tillsynsmyndigheter och samhället i stort att säkerställa att banken inte bryter mot gällande lagar och föreskrifter om sanktioner, och att Nordeas produkter och tjänster inte medvetet eller omedvetet används i strid mot relevanta eller tillämpliga lagar och föreskrifter om sanktioner.

Vi är fast beslutna att säkerställa att vi följer alla tillämpliga regelverk på området. Därför följer Nordea de sanktionsbeslut som fattats av EU och FN, liksom de sanktioner som utfärdats av USA och Storbritannien. Därutöver har Nordea infört interna policyer som tar ett helhetsgrepp på hantering av risk hänförlig till ekonomisk brottslighet i vissa geografiska områden, till exempel Nordkorea, Iran, Krimhalvön och Sevastopol, och regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia och Kherson i Ukraina.

För mer information, se Nordeas riktlinjer gällande sanktionsrisk (på engelska).

Hur hanterar Nordea de nyligen införda sanktionerna mot Ryssland?

Till följd av ryska styrkors invasion av Ukraina den 24 februari 2022, har EU, USA, Storbritannien och många andra länder infört sanktioner.

Nordea följer gällande sanktioner från EU, USA och Storbritannien. Sanktionerna innefattar idag frysta tillgångar, restriktioner gällande ekonomiska förbindelser med vissa regioner i Ukraina, restriktioner riktade mot energi- och finanssektorerna, import- och exportrestriktioner och flygförbudszoner.

Eftersom det nuvarande sanktionssystemet omfattar allt fler områden och ökar i komplexitet, vill vi informera om följande:

  • Nordea har beslutat att inte göra några affärer med koppling till regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia och Kherson. Liknande riktlinjer har sedan tidigare införts gällande Krimhalvön och Sevastopol
  • på grund av gällande sanktioner och restriktioner har Nordea slutat hantera betalningar till och från Ryssland och Belarus.

Vilken slags juridisk rådgivning kan Nordea erbjuda sina kunder när det gäller sanktioner?

Ur ett juridiskt perspektiv kan Nordea endast tillhandahålla information om sina sanktionsriktlinjer och hur dessa eventuellt påverkar en viss transaktion som kunden vill genomföra via Nordea. Nordea erbjuder inte sina kunder någon generell juridisk rådgivning om hur de eller deras verksamhet påverkas av sanktionslagar.

 

Information om sanktioner på nätet

På relevanta myndigheters webbplatser hittar du mer information om sanktioner.

EU:s restriktiva åtgärder med anledning av krisen i Ukraina  

EU:s karta över sanktioner (på engelska) 

FN:s säkerhetsråd (på engelska)

OFAC:s sanktionsprogram och lista över länder (på engelska)

Storbritanniens sanktioner mot Ryssland (på engelska)

 

Sanktionslistor:

EU:s samlade lista över ekonomiska sanktioner (på engelska)

Amerikanska finansdepartementets sökfunktion för OFAC:s sanktionslistor (på engelska)

Brittiska OFSI:s samlade sanktionslista (på engelska)

Policyer
Ekonomi

Related news