25-11-2022 11:11

Sanktioner i forhold til Rusland

Nordea overholder gældende sanktioner fra EU, USA og Storbritannien. De nuværende sanktioner omfatter indefrysning af aktiver, restriktioner på økonomiske relationer til visse regioner i Ukraine, restriktioner med fokus på energi- og finanssektorerne, import- og eksportrestriktioner samt overflyvningsforbud.
Signing contract

Sanktioner er et værktøj, der benyttes af nationale regeringer og internationale organisationer (fx EU og FN) til at påvirke statslige og ikke-statslige personers, virksomheders og landes adfærd for at nå udenrigspolitiske mål. Formålet med sanktioner er som en del af andre udenrigspolitiske tiltag at påvirke en stats eller gruppes politikker eller handlinger, når disse politikker eller handlinger vurderes at udgøre en trussel mod den internationale fred og sikkerhed.

Hvordan håndterer Nordea sanktioner?

Nordea har et ansvar overfor kunder, aktionærer, myndigheder og samfundet for at sikre, at Nordea ikke overtræder gældende sanktionslove og -regler, og at Nordeas produkter og services ikke bevidst eller uforvarende bruges i strid med relevante eller gældende sanktionslove og -regler.

Nordea har fokus på at sikre, at alle gældende sanktionslove og -regler overholdes. Derfor gælder EU’s sanktionsordning, FN’s sanktionsordning og Storbritanniens og USA’s sanktionsordninger på tværs af Nordea koncernen. Derudover har Nordea vedtaget interne politikker til at håndtere den samlede risiko for økonomisk kriminalitet fra specifikke geografiske områder, herunder Nordkorea, Iran, Krim og Sevastopol samt områderne Donetsk, Luhansk, Zaporіzjzja og Kherson.

For yderligere information se Nordeas Sanctions Policy Statement (kun tilgængelig på engelsk).

Hvad er Nordeas tilgang til de seneste sanktioner mod Rusland?

Efter russiske styrker invaderede Ukraine 24. februar 2022, har EU, USA, Storbritannien og mange andre lande svaret igen med sanktioner.

Nordea overholder gældende sanktioner fra EU, USA og Storbritannien. De nuværende sanktioner omfatter indefrysning af aktiver, restriktioner på økonomiske relationer til visse regioner i Ukraine, restriktioner med fokus på energi- og finanssektorerne, import- og eksportrestriktioner samt overflyvningsforbud.

Da de nuværende sanktioner omfatter flere områder og bliver mere komplekse, skal man være opmærksom på, at:

  • Nordea har besluttet ikke at udøve forretningsaktiviteter, som har relation til områderne Donetsk, Luhansk, Zaporіzjzja og Kherson. En tilsvarende politik gælder allerede for Krim og Sevastopol.
  • Nordea er stoppet med at udføre betalinger til og fra Rusland og Belarus som følge af de gældende sanktionsordninger og restriktioner.

Hvilken form for juridisk rådgivning i forhold til sanktionerne kan Nordea give kunderne?

Ud fra et juridisk synspunkt kan Nordea kun oplyse om vores sanktionspolitikker og om, hvordan de gælder i forhold til en transaktion, som en kunde ønsker at foretage ved hjælp af Nordeas services. Nordea tilbyder ikke kunderne generel juridisk rådgivning om, hvordan sanktionslovene påvirker  dem eller deres aktiviteter.

Politikker