25-11-2022 11:00

Sanksjoner mot Russland

Nordea overholder gjeldende sanksjoner fra EU, USA og Storbritannia. Sanksjonene omfatter for øyeblikket frys av økonomiske midler, restriksjoner på økonomiske relasjoner med bestemte regioner i Ukraina, restriksjoner knyttet til energi- og finanssektoren, import- og eksportrestriksjoner og forbud mot overflyging.
Signing contract

Sanksjoner er et virkemiddel som brukes av nasjonale myndigheter og overnasjonale organisasjoner (f.eks. EU eller FN) for å påvirke atferden til stater, individer, selskaper og land for å nå utenrikspolitiske mål. Sammen med andre utenrikspolitiske virkemidler er formålet med sanksjoner å påvirke politikken eller handlingene til staten eller gruppen som har en politikk eller handlinger som regnes som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Hvordan håndterer Nordea sanksjonsrisiko?

Nordea har et ansvar overfor kunder, aksjonærer, tilsynsmyndigheter og samfunnet for å sikre at vår organisasjon ikke bryter gjeldende sanksjonslover og -forskrifter, og at våre produkter og tjenester ikke, verken med overlegg eller uaktsomt, brukes i strid med gjeldende sanksjonslover og -forskrifter.

Nordea er forpliktet til å sikre at vi overholder alle gjeldende sanksjonslover og -forskrifter. Derfor følger vi EUs og FNs sanksjonsregimer og sanksjoner innført av Storbritannia og USA. I tillegg har vi innført interne retningslinjer for å håndtere risikoen for økonomisk kriminalitet knyttet til bestemte geografiske områder, inkludert Nord-Korea, Iran, Krim-halvøya og Sevastopol og fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia og Kherson.

Se Nordeas retningslinjer for sanksjoner hvis du vil ha mer informasjon.

Hvordan håndterer Nordea de nye sanksjonene mot Russland?

Som en reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har EU, USA, Storbritannia og mange andre land innført sanksjoner.

Nordea overholder gjeldende sanksjoner fra EU, USA og Storbritannia. Sanksjonene omfatter for øyeblikket frys av økonomiske midler, restriksjoner på økonomiske relasjoner med bestemte regioner i Ukraina, restriksjoner knyttet til energi- og finanssektoren, import- og eksportrestriksjoner og forbud mot overflyging.

Vær oppmerksom på de følgende konsekvensene av det gjeldende sanksjonsregimet og stadig flere og mer komplekse sanksjoner:

  • Nordea har besluttet ikke å utføre noen forretningsaktiviteter knyttet til fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia og Kherson. Lignende retningslinjer var allerede innført for Krim og Sevastopol.
  • På grunn av gjeldende sanksjonsregime og restriksjoner har Nordea stoppet å behandle betalinger til og fra Russland og Hviterussland..

Hva slags juridisk rådgivning knyttet til sanksjoner kan Nordea tilby kundene sine?

Fra et juridisk perspektiv kan Nordea kun tilby informasjon om hvilke sanksjonsretningslinjer vi har, og hvordan de kan påvirke en transaksjon du ønsker å gjennomføre på Nordeas plattformer. Nordea tilbyr ikke kunder generell juridisk rådgivning om hvordan sanksjonslovene gjelder for dem eller deres aktiviteter.

Policyer