Interessert i partnerskap?

Slik blir du partner

Vi ser etter partnere som deler oppfatningen vår om at økonomisk kompetanse og gründervirksomhet er viktig for å skape et bedre samfunn. Hvis du mener at et partnerskap med deg vil være i tråd med målene for samfunnsengasjementet vårt, hører vi veldig gjerne fra deg.

Søknad om partnerskap

Alle søknader må sendes elektronisk. Du må angi om du søker om et sponset partnerskap, frivillig arbeid eller donasjoner.

Søk om partnerskap
 

Våre fokusområder

Støtte opp under gründervirksomhet

Gründervirksomhet spiller en viktig rolle i samfunnet gjennom å drive frem innovasjon og vekst og skape arbeidsplasser. Å støtte gründere med å bygge opp vellykkede virksomheter er viktig for Nordea, og vi gjør det på flere måter.

Vi tilbyr veiledning og nettverksbygging, arrangerer speed dating med investorer og driver oppstartsprogrammer for å hjelpe ambisiøse gründere med å oppnå målene sine og realisere visjonene de har. 

Øke den økonomiske og digitale kompetansen

Å lære opp befolkningen i økonomi og bruk av digitale verktøy gir økt økonomisk og digital kompetanse og bidrar til inkludering og en sunn privatøkonomi. Personer med slik kompetanse kan håndtere sin egen økonomi på en bedre måte og forstå risikoer. Det gjør det enklere for dem å dekke egne behov og realisere drømmer. Nordeas medarbeidere sitter på en omfattende økonomisk og digital kompetanse og har en unik mulighet til å bidra til dette gjennom frivillig arbeid.

Gjennom egne programmer og i samarbeid med partnere hjelper vi ungdom og unge voksne på veien mot en sunn og vellykket økonomi. Vi bidrar også med opplæring i bruk av digitale verktøy til daglige bankgjøremål, som å utføre betalinger i mobilbanken og bekrefte ID. Hvert år deltar flere hundre medarbeidere i programmer og partnerskap i lokalsamfunnet og når ut til tusenvis av mennesker. Ta kontakt med et lokalt Nordea-kontor hvis du vet om skoler eller andre institusjoner har lyst på besøk fra oss. 

Finn ditt lokale bankkontor