Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

07-11-2023 11:31

Brugervenlige, digitale værktøjer bliver afgørende for smv’ernes grønne omstilling

Smv’erne omfavner den grønne omstilling, men ofte strander de gode initiativer, inden de overhovedet er sat i gang. Viden, konkrete værktøjer og et større fokus på kommercielt potentiale er afgørende, hvis smv’erne skal i mål med den grønne omstilling, siger eksperter og smv’erne selv.
Jens Hansen, Gardinmontøren
Hvad er grøn omstilling, hvis man sælger gardinløsninger? ESG-rapportering er en lang rejse, som starter med, at man bliver klar over, hvordan ens egen virksomhed passer ind i rapporteringen. Det har Jens Hansen, adm. chef hos Gardinmontøren lært. Foto: Jacob Nielsen

Al begyndelse er svær.

Det gamle ordsprog gælder i den grad, når det gælder smv’ernes grønne omstilling. For selvom de i overvejende grad ser god mening i den grønne agenda, kæmper mange fortsat med at komme i gang. Det fortæller Simone Poulsen, chefkonsulent med ekspertise i bl.a. klima og bæredygtighed hos SMV Danmark.

“For mange af især de mindre virksomheder kommer arbejdet med grøn omstilling og de rapporteringskrav, der følger, til at gå ud over selve driften. Modsat store virksomheder, hvor hele afdelinger kan sættes på opgaven, så kan det stå og falde med virksomhedsejeren, der selv skal udtænke, investere og aktivt agere,” siger hun.

For SMV Danmark ville en optimal løsning være, at man fra EU’s side ensrettede rammerne for smv’ernes rapportering. Det har EU Kommissionen også for nylig lagt op til at gøre, men der er stadig et stykke vej, inden rammerne er vedtaget og på plads. Det ændrer dog ikke på, at det fortsat er helt afgørende for SMV Danmark, at det bliver så nemt som muligt for smv’erne at indhente viden om og handle på den grønne omstilling.

Fordi området er så stort og komplekst, overvældes mange, inden de overhovedet er kommet i gang. Derfor bliver afgrænsning et springende punkt, når smv’erne skal lykkes med agendaen.” 

Simon Fisker, ESG-rådgiver

Den vej er Simon Fisker, der har ansvaret for at drive og rådgive Nordeas smv-kunder på ESG-området, enig i. En enighed, der ikke mindst udspringer af, at vejen frem for mange tager form af en lodret bakke op, når de skal i gang med den grønne omstilling.

“Fordi området er så stort og komplekst, overvældes mange, inden de overhovedet er kommet i gang. De har hverken ressourcerne, viden eller værktøjerne. Derfor bliver afgrænsning et springende punkt, når smv’erne skal lykkes med agendaen,” siger han.

Er grøn omstilling at slukke for lyset?

Det scenarie kan Jens Hansen, adm. Chef hos Gardinmontøren, godt genkende. Virksomheden, der leverer solafskærmning til bl.a. virksomheder og offentlige institutioner, besluttede for godt et år siden, at de ville rykke på den grønne omstilling. Men meget hurtigt ophobede der sig flere spørgsmål end svar.

“Vi havde grundlæggende svært ved at forstå, hvad grøn omstilling indebar for en virksomhed som vores. Var det grøn omstilling, at vi affaldssorterede? At vi slukkede lyset? Altså, vi vidste ingenting,” siger Jens Hansen.

Selvom de kommende ESG-krav (EU’s krav om bæredygtighedsrapportering) med største sandsynlighed ikke rammer gardin-virksomheden i nogen nær fremtid, vil de med mindst lige så stor sandsynlighed mærke til dem – og det er snarere før end siden.

For selvom kravene langt fra gælder for samtlige 300.000 danske smv’ere, så er virkeligheden, at smv’erne, der i dag fungerer som underleverandører til de største virksomheder, per automatik er ramt eller vil rammes direkte og indirekte af kravene.

Ligesådan spår eksperter, at det også kommer til at gå for en større og større andel af smv’erne i takt med, at kravene bredes ud på en større og større andel af erhvervslivet.

Kom godt i gang med værktøjer fra Nordea 

Nordeas bæredygtighedsguide giver et godt udgangspunkt for at komme i gang. Og så har Nordea indgået partnerskab med Normative om en CO2-beregner til smv’erne. Beregneren er gratis at bruge, og fungerer dermed som et konkret, let tilgængeligt og digitalt værktøj, der kan hjælpe smv’erne på vej mod den grønne omstilling.

Fordele ved Normative CO2-beregneren er:

  • Digitalt værktøj der giver et godt overblik over smv’ens CO2-aftryk.
  • Overensstemmelse med Greenhouse Gas (GHG) protokollen, som er den førende internationale standard for, hvordan drivhusgasser opgøres og rapporteres.
  • Omstilling mod at blive CO2-neutral gennem identificering af områder med størst udledning.
  • Mulighed for deling af udledningsrapporter og resultater med relevante interessenter.
  • Beregneren er gratis at bruge for alle smv’ere
  • 25 pct. rabat på Normatives øvrige gebyrbaserede produkter og services for Nordeas kunder.

Skab bevidsthed om udgangspunktet

Dansk erhvervsliv har allerede set tilfælde, hvor virksomheder er valgt fra som underleverandører til større virksomheder på grund af ESG-krav.

Tilfælde, der også i nærværende avis har fået eksperter til at råbe vagt i gevær: Når danske smv’ere, der udgør 99 pct. af dansk erhvervsliv, ikke er tæt på at have hånd om den grønne omstilling, kan det på sigt ramme dansk erhvervsliv som helhed samt Danmarks adgang til at realisere målene om grøn omstilling.

Den prognose, mener Nordeas Simon Fisker dog, er en tand for dyster.

“Det er korrekt, at store virksomheder nu begynder at stille krav til deres værdikæder. Men de er selv udfordret indenfor rapporteringsdelen, og det handler grundlæggende om, at de på nogle områder er i tvivl om, hvordan de helt specifikt skal efterspørge information fra deres leverandører,” siger han og fortsætter:

“Når det er sagt, så er det forsat afgørende, at smv’er får startet deres ESG-rejse. Vi anerkender, det er svært. Men det bliver mere udfordrende, hvis man som smv fortsætter med at sparke den grønne omstilling til hjørne. Det er vigtigt at komme i gang. Første skridt kan være bare at skabe bevidsthed om, hvor man er i dag. Og det findes der værktøjer til.”

”Vi er ikke dér endnu, hvor danske smv’ere bliver valgt fra af leverandørerne, fordi de ikke kan rapportere på ESG-området. Men det kan blive et konkurrenceparameter at evne det,” påpeger Simon Fisker.

Værktøjer er alfa og omega

At Gardinmontøren er nået så langt, som de er med deres grønne omstilling, skyldes i høj grad den klimapilot, som virksomheden fik stillet gratis til rådighed af Fyns Erhverv.

En form for klimakonsulent, der i seks uger hjalp den fynske gardinvirksomhed med at udarbejde en rapport for dens CO2-aftryk samt komme med anvisninger til, hvor virksomheden skulle tage fat og prioritere i fremtiden.

“Jeg vil vurdere, at han (Klimapiloten, red.) satte os et år frem på de seks uger,” siger Jens Hansen.

Men ligesom Nordeas Simon Fisker og SMV Danmarks Simone Poulsen, mener Jens Hansen også, at konkrete, digitale og let tilgængelige værktøjer er alfa og omega, hvis smv’ere som Gardinmontøren skal kunne overskue den grønne omstilling samt de klimaregnskaber og bæredygtighedsrapporter, der i stigende grad afkræves.

“Værktøjerne hjælper os til at vide, hvad vi skal spørge efter. Og endnu vigtigere - hvad vi ikke skal spørge efter. Vi ved, at vi med tiden skal kunne sidestille vores klimaregnskaber med et finansielt regnskab, og sådan et ville jeg jo heller aldrig lave uden hjælp fra diverse værktøjer,” siger han.

Bæredygtighed
Virksomhedsvækst