25-01-2021 12:47

COVID-19 blev springbrættet til valutarisikostyring

Da COVID-19 ramte, besluttede det finske møbelfirma Pohjanmaan Kaluste Oy at begynde at afdække sin valutarisiko. Det har gjort det muligt for virksomheden at skubbe bekymringer over valuta til side og fokusere på at drive den voksende forretning i udfordrende tider.
Pohjanmaan Kaluste sofas
Harri Pakka, CEO, Pohjanmaan Kaluste Oy

Det finske møbelselskab Pohjanmaan Kaluste Oy havde i de seneste år støt øget sin eksport til USA, da den amerikanske dollar styrtdykkede i kølvandet på COVID-19. 

Med omkring 15 pct. af sit salg i USD besluttede selskabet hurtigt at implementere en plan for risikostyring for at beskytte bundlinjen mod voldsomme valutaudsving.  

”Det amerikanske præsidentvalg ventede lige rundt om hjørnet, og ingen vidste, hvad der ville ske politisk eller i forhold til COVID-19,” siger Harri Pakka, CEO for Pohjanmaan. ”Vi accepterede et bestemt valutakursniveau, hvor vi fastlåste vores valutakurs ved hjælp af afdækning.” 

Pakka fortæller, at målet var ”ro i sindet og god nattesøvn” uden at skulle bekymre sig om uroen på valutamarkederne. 

Vækst på det amerikanske marked 

Pohjanmaan blev grundlagt i 1964 af Pentti Viitala, som startede med at ompolstre gamle sofaer i hønsehuset og sælge dem ved dørsalg. Selskabet, som markedsfører sig på kvalitetsmøbler til rimelige priser, er vokset stabilt over de seneste år og vinder markedsandele i Finland og internationalt. Selskabet drives og ejes stadig af familien og har fire fabrikker i Finland og Estland med omkring 450 medarbejdere. 

I 2012 begyndte Pohjanmaan at eksportere til USA under navnet Luonto Furniture og etablerede hovedsæde i Florida og distributionsanlæg i North Carolina. Det amerikanske marked var svært at komme ind på, fortæller Pakka, som har arbejdet i møbelbranchen i mere end 30 år, heraf 10 år for Pohjanmaan.  

”Det amerikanske marked er det sværeste marked i verden, når det gælder markedsføring. Vi havde ikke et navn, en historie eller erfaring derfra, så vi måtte arbejde hårdt for at finde de rigtige produkter, samarbejdspartnere, netværk og kunder. Men efter et par år begyndte det hårde arbejde at give pote,” siger han. 

I USA er selskabet blevet kendt for sine skandinaviske sovesofaer af høj kvalitet, som er målrettet det mellemste og højeste segment. I 2019 var den samlede omsætning på EUR 25 mio., hvoraf 15% var i udenlandsk valuta, primært USD. 

Det har været noget af et år, men i sidste ende ser det ud til at have været rigtigt godt. Det har klart været en fordel, at vi har kunnet lægge valutabekymringerne til side.

Harri Pakka, CEO, Pohjanmaan Kaluste Oy

Niveauopdelt afdækning (layered hedging) 

På grund af eksponeringen mod USD besluttede Pohjanmaan at afdække USD ved hjælp af såkaldt niveauopdelt afdækning ”layered hedging”, da volatiliteten i dollar overfor euroen igen begyndte at stige efter foråret 2019. 

Med den strategi beslutter man, hvilket valutabeløb man skal fastlåse i en 1-årig horisont.  Hvis et selskab for eksempel ønsker at afdække USD 100, afdækkes 25 pct. af dem i tre måneder, 25 pct. i seks måneder, 25 pct. i ni måneder og 25 pct. i 12 måneder. Med en 1-årig horisont har selskabet således fire afdækninger samtidig med forskellige udløbsdatoer. Hvert kvartal består af afdækning foretaget i forskellige perioder under forskellige markedsforhold, hvilket resulterer i en mere stabil valutakurs. 

”For Pohjanmaan betyder det, at vi kontakter dem hvert kvartal og etablerer nye afdækninger,” siger Jussi Välimaa fra Nordea Markets. ”De får mindre volatilitet og en mere stabil indtægt i USD.” 

Välimaa fortæller, at han i et par år havde diskuteret valutaafdækning med Pohjanmaan, men at det var uroen under pandemien i kombination med præsidentvalget, som fik selskabet til at beslutte sig.  

”Vi ønskede en løsning, hvor vi ikke skulle bekymre os om valutauro, så vi kunne fokusere på andre ting,” siger Pakka. 

Mere tid til kerneforretningen 

Ifølge Pakka har der været masser af andre ting at bekymre sig om. I midten af marts efter pandemien ramte, faldt selskabets aktiviteter brat, og det krævede hurtige beslutninger. Selskabet besluttede at lukke to af sine fabrikker midlertidigt og afkorte arbejdsugen til tre dage i en tredje fabrik.  

Det fortsatte i nogen tid, indtil aktiviteten begyndte at blomstre op igen i løbet af sommeren, og fabrikkerne åbnede igen en efter en. Da de fleste var hjemme og uden mulighed for rejse ud, investerede de mere i deres hjem, og salget af møbler steg kraftigt. 

”Der har været rigtig godt gang i markedet, og efteråret var et af de travleste nogensinde,” siger Pakka. Det gav hurtigt nye udfordringer i form af fx mangel på materialer lige fra skum og udstyr til polstringsmaterialer.  

Sammen med forstyrrelserne i forsyningskæderne og den internationale transport som følge af coronavirussen er materialemanglen p.t. den største hindring for selskabets vækst, siger Pakka. 

”Det har været noget af et år, men i sidste ende ser det ud til at have været rigtigt godt. Det har klart været en fordel, at vi har kunnet lægge valutabekymringerne til side,” tilføjer han. 

Mange selskaber er bagud i forhold til valutarisiko 

Det er ikke alle små og mellemstore selskaber, der tager hånd om deres valutarisiko. En ny undersøgelse fra Nordea viser, at halvdelen af små og mellemstore selskaber i Norden ikke har taget de fornødne tiltag for at sikre sig mod valutaudsving –  selvom pandemien har betydet mange store og uventede tab og bekymringer om likviditet i de kommende måneder. 

Selskaberne siger, at tidsmangel og manglende kompetencer internt er de største barrierer for at implementere en strategi for risikostyring af valuta.  

Læs mere om undersøgelsens resultater her.

Nordea lancerede fornyligt AutoFX Hedging, der giver selskaber mulighed for automatisere deres valutaafdækning nemt og enkelt. Selskaberne fastsætter kriterierne for deres afdækning, og en valutarobot klarer resten. Læs mere om AutoFX Hedging her. 

Pakka anbefaler andre selskaber, der navigerer i disse udfordrende og usikre tider, at analysere risikoen og træffe beslutninger på den baggrund. 

”Det værste, man kan gøre, er ikke at gøre noget. Du kan altid justere, hvis det skulle blive nødvendigt,” siger han. 

Virksomhedsvækst