06-09-2021 12:47

Miljøselskabet L&T ser fordele ved automatisering af valutahandel

Som miljøselskab har L&T fokus på cirkulær økonomi. Selskabet begyndte at bruge Nordeas AutoFX-valutarobot midt under pandemien i 2020 for at reducere det manuelle arbejde i forbindelse med styringen af valutarisiko. Automatiseringen af valutahandlen blev en gamechanger for selskabets finansafdeling.
Lassila & Tikanoja garbage truck

Det finske selskab Lassila & Tikanoja (L&T) har genopfundet sig selv masser af gange, siden det blev grundlagt i 1905. Miljøselskabet, som er et velkendt navn i Finland, er vokset og er nu en førende ekspert i cirkulær økonomi. L&T samarbejder med kunderne om at bruge materialer og ejendomme produktivt så længe som muligt.

Nu har det visionære selskab også styrket tilgangen til likviditetsstyring og automatiseret styringen af sin valutaeksponering. L&T’s finansafdeling besluttede at anvende Nordeas AutoFX-valutarobot midt under pandemien i efteråret 2020, efter at COVID-19 havde rystet markederne og vendt op og ned på virksomheder i hele verden.

”Med automatisering kan vi reducere det manuelle arbejde i L&T’s finansafdeling og undgå valutarisici,” siger Katariina Länsisaari, controller i L&T. ”AutoFX gør det meget nemmere.”

”Førende indenfor det regenerative samfund”

L&T blev grundlagt i begyndelsen af det 20. århundrede som en grossistvirksomhed, der solgte stof, nipsting og specialvarer. Selskabet har været igennem mange faser over årene og har udviklet sig til et internationalt selskab med fokus på affaldshåndtering og genanvendelsesløsninger, vedligeholdelse af ejendomme og maskiner samt industriel rengøring. L&T har aktiviteter i Finland, Sverige og indtil videre i Rusland, hvor aktiviteterne lukkes ned i 2021.

Selskabet har påtaget sig rollen som ”førende indenfor det regenerative samfund” og ønsker at gøre cirkulær økonomi til virkelighed. Det overordnede mål er at reducere selskabets CO2-aftryk og øge det ”grønne håndtryk” – det positive klimaaftryk fra aktiviteterne. Det sker ved at reducere mængden af affald, forlænge ejendommes levetid, genvinde ressourcer og reducere brugen af råvarer og energi.

Pandemien har ifølge Katariina Länsisaari påvirket L&T mindre end forventet. Selskabet har tilpasset aktiviteterne til de ændrede forhold. COVID-19 førte endda nye forretningsmuligheder med sig, da kunderne fik øget behov for desinfektionsløsninger i deres bygninger.

Styring af finansiel risiko ved at automatisere valutahåndtering

I efteråret begyndte L&T at mærke, hvordan eksponeringen i svenske kroner gav mere arbejde med den manuelle styring af valutarisiko, og selskabet begyndte at se på løsninger, som kunne automatisere opgaven og lette byrden.

Inden implementeringen af AutoFX skulle Katariina Länsisaari og hendes kollega i finansafdelingen Susanna Hovinen overvåge valutakontiene hver uge og manuelt veksle fremmed valuta til euro, hvis det blev nødvendigt.

”Vi anbefalede L&T at bruge AutoFX Liquidity Management for at mindske tidsforbruget på denne tilbagevendende opgave,” siger Roope Parmasuo, analytiker i Nordea Markets’ FX Sales, som samarbejder med L&T. ”Nu når beholdningen af svenske kroner rammer en bestemt grænse, tømmer valutarobotten automatisk den overskydende likviditet, og hvis saldoen er negativ, sker der automatisk en påfyldning. Al overvågning, veksling og rapportering sker automatisk.”

Katariina Länsisaari siger, at overgangen til automatiseret valutahåndtering har været en positiv ændring for hendes team.

”Vi blev overrasket over, hvor nemt det er at bruge AutoFX. Nu skal vi ikke længere overvåge valutaerne hver uge. Vi kan ganske enkelt regne med, at AutoFX arbejder automatisk i baggrunden indenfor de rammer, vi har sat. Det er virkelig godt, at vi kan bestemme grænserne og justere dem, hvis der sker ændringer i forretningen,” siger hun.

Derudover skal teamet ikke længere huske at foretage den manuelle overvågning, og robotten minimerer risikoen for menneskelige fejl.

Det bliver mere almindeligt at automatisere valutahåndteringen

Brugen af automatiserede processer i økonomi- og finansafdelinger ventes at stige betydeligt de kommende år ifølge Nordeas Treasury 2025 -undersøgelse af økonomi- og finansafdelinger på tværs af norden. Valuta ligger i top 3, når det gælder forventninger til automatisering blandt de adspurgte.

For at hjælpe selskaberne med automatiseringen udviklede Nordea sin første robot til likviditetsstyring i 2015. Selvom de fleste selskaber var tilbageholdende på daværende tidspunkt, har løsningen siden vundet indpas, og løsningen bruges af et støt stigende antal kunder hver måned.

AutoFX bruges af en lang række kunder, som spænder fra små startups til de største pensionskasser i Norden. Nogle har automatiseret hele processen, mens andre har automatiseret mindre, tilbagevendende opgaver.

”AutoFX passer til en lang række situationer og kan skræddersys til kundens specifikke behov,” siger André Wijeh, Sales Manager i Nordea Markets København.

Nordeas AutoFX-løsninger udvikles løbende, og Nordeas Next Gen Fx-team skaber hele tiden nye funktioner for at gøre løsningen endnu bedre. Nordea har fx for nylig lanceret AutoFX Hedging, som giver selskaberne mulighed for at automatisere afdækningen af valutarisici baseret på deres afdækningspolitik. Nordea har også introduceret AutoFX IQ – et nyt valutarådgivningsværktøj, som gør det muligt for selskaber at analysere og estimere deres valutastrømme, så de kan træffe bedre beslutninger. En række AutoFX API’er giver desuden selskaberne mulighed for at trække relevante data, f.eks valutakurser og historiske handler, samt gennemføre valutahandler, hvis der sker noget i deres eget system.

Lær mere om de automatiserede løsninger i Nordeas AutoFX Suite, som er tilgængelige i Danmark.

Vil du vide mere om vores automatiserede løsninger? Eller vil du i gang med styring af valutarisiko?

Så er du velkommen til at kontakte os!

Phone: +45 3343 9786
E-mail: markets.dk [at] nordea.com (markets[dot]dk[at]nordea[dot]com)