2021-09-06 12:52

Automatisk valutahandel ett lyft för miljöserviceföretaget L&T

Fastighets- och miljöserviceföretaget L&T började använda Nordeas valutarobot AutoFX mitt under pandemin 2020 för att minska det manuella arbete som krävdes för att hantera företagets valutarisk. Övergången till automatisk valutahandel har blivit ett rejält lyft för L&T:s ekonomiavdelning.
Lassila & Tikanoja garbage truck

Det finska företaget Lassila & Tikanoja (L&T) har bytt skepnad många gånger sedan det grundades 1905. I dag är L&T ett mycket välkänt fastighets- och miljöserviceföretag i Finland och de har blivit en ledande expert på cirkulär ekonomi. L&T arbetar med sina kunder för att material och fastigheter ska kunna användas och vara produktiva så länge som möjligt.

Nu har detta framåtblickande företag också ändrat sin likviditetshantering och börjat använda  automatisk valutahandel för att hantera sin valutarisk. L&T:s ekonomiavdelning beslutade att börja använda Nordeas valutarobot AutoFX under hösten 2020, mitt under coronapandemin som hade skakat om marknaden och många företag över hela världen.

”Vi såg automatisering som en möjlighet att minska det manuella arbete som vi gör på L&T:s ekonomiavdelning för att undvika valutarisker”, säger Katariina Länsisaari, controller på L&T. ”Med AutoFX blir detta så mycket lättare.”

Vill förverkliga den cirkulära ekonomin

L&T grundades i början av 1900-talet som en grossistfirma som sålde tyger, prydnadssaker och diversevaror såsom tvål, sill och konfektyr. Företaget har förändrats många gånger under årens lopp. I dag är L&T ett internationellt företag som arbetar med avfallshantering och återvinning, förvaltning av fastigheter och fabriker samt industriell rengöring. L&T finns i Finland, Sverige och även i Ryssland, där verksamheten emellertid ska läggas ner under 2021.

Företaget arbetar för ett hållbart samhälle och vill göra den cirkulära ekonomin till verklighet. Det övergripande målet är att minska företagets koldioxidavtryck och samtidigt öka den positiva miljöpåverkan. Det gör man genom att minska avfallsmängden, förlänga livslängden på fastigheterna man sköter, återvinna resurser och använda mindre råvaror och energi.

Pandemin har påverkat L&T, men mindre än väntat, enligt Länsisaari. Företaget anpassade sig till den nya situationen. Covid-19 skapade faktiskt nya affärsmöjligheter när kunderna behövde mer städning och desinfektion i sina lokaler.

Kontrollerar den finansiella risken med automatisk valutahandel

Under hösten upplevde L&T att det krävdes allt mer manuellt arbete för att hantera valutarisken kopplad till den svenska kronan. Företaget började undersöka olika automatiseringslösningar för att lätta på arbetsbördan.

Innan man började med AutoFX var Länsisaari och hennes kollega Susanna Hovinen tvungna att kontrollera valutakontona varje vecka och manuellt växla utländska valutor mot euro när så behövdes.

”Vi föreslog för L&T att de skulle börja använda AutoFX Liquidity Management för att bli av med denna tidskrävande och monotona arbetsuppgift”, säger Roope Parmasuo, valutahandlare på Nordea Markets som jobbar med L&T. ”I dag går valutaroboten in och växlar överskottslikviditeten till euro när saldot på det svenska valutakontot når en viss nivå. Om det uppstår minussaldo så fylls kontot på automatiskt. Kontroll, växling och rapportering sker automatiskt.”

Länsisaari säger att den automatiserade valutahandeln blev en positiv förändring för hennes team.

”Vi blev förvånade över hur lätt det var att börja använda AutoFX. Nu behöver vi inte kontrollera våra valutakonton varje vecka. Vi kan helt enkelt lita på att AutoFX jobbar automatiskt i bakgrunden, enligt de regler som vi angivit. Det är jättebra att vi kan definiera reglerna och ändra dem om det händer något i affärsverksamheten”, säger hon.

Dessutom behöver teamet inte längre komma ihåg att göra den manuella kontrollen och roboten gör att mänskliga misstag kan undvikas.

Automatisk valutahandel på frammarsch

Automatiseringen på ekonomi- och finansavdelningar förväntas öka betydligt de närmaste åren, enligt ”Treasury 2025”, en undersökning som Nordea gjort bland ekonomi- och finansavdelningar i Norden. Valutahandeln är ett av de tre områden där automatiseringen förväntas öka mest, enligt de som deltog i undersökningen.

Nordea byggde den första versionen av sin likviditetsrobot 2015. Då ar de flesta företag avvaktande, men därefter har efterfrågan blivit allt större och antalet kunder som använder roboten ökar stadigt varje månad.

Bland kunderna som använder AutoFX finns allt från små nystartade företag till de största pensionsfonderna i Norden. Vissa har automatiserat hela processen medan andra har automatiserat mindre, återkommande arbetsuppgifter.

”AutoFX fungerar i många olika situationer och kan anpassas till olika kunders behov”, säger Caroline Kihlgren, Sales Manager på Nordea Markets i Stockholm.

Nordeas AutoFX-erbjudande förändras också hela tiden eftersom nya funktioner löpande utvecklas för att göra lösningen ännu mer praktisk och användbar. Till exempel lanserade Nordea nyligen AutoFX Hedging som gör att företagen kan automatisera sina valutasäkringar enligt sin säkringspolicy. Och dessutom finns en mängd öppna gränssnitt, eller API:er, som företagen kan använda för att ta fram olika uppgifter, till exempel växelkurser och gamla valutaaffärer eller för att genomföra valutaaffärer när något händer i deras eget system. Ta reda på mer om alla verktyg i Nordeas AutoFX-familj i Sverige.

Vill du veta mer om våra automatiseringslösningar eller börja hantera din egen valutarisk?

Kontakta oss!

Phone: +46 8 407 9499
Email: markets.se [at] nordea.com (markets[dot]se[at]nordea[dot]com)