06-09-2021 12:57

Automatisk valutahåndtering gjør livet lettere for sirkulærøkonomiselskapet L&T

Miljøselskapet L&T tok i bruk Nordeas AutoFX-valutarobot midt under pandemien i 2020 for å slippe unna noe av det manuelle arbeidet som kreves for å håndtere valutarisiko. Valutaautomatisering har vært en gamechanger for selskapets økonomiavdeling.
Lassila & Tikanoja garbage truck

Lassila & Tikanoja (L&T) har base i Finland og er et selskap som har fornyet seg mange ganger siden det ble stiftet i 1905. Miljøselskapet er et kjent navn i Finland og har blitt en ledende ekspert på sirkulærøkonomi. L&T leverer tjenester der målet er at kunder skal kunne ha materialer og eiendeler i bruk så lenge som mulig.

Nå har det progressive selskapet også tenkt nytt når det gjelder likviditetsstyring og har begynt å bruke automatisering for å håndtere valutarisiko. L&Ts økonomiavdeling bestemte seg for å ta i bruk Nordeas AutoFX-valutarobot høsten 2020, midt under covid-19-pandemien som hadde rystet finansmarkedene og snudd opp ned på virksomheter over hele verden.

– Vi så på automatisering som en mulighet til å redusere det manuelle arbeidet vi gjør i økonomiavdelingen, og til å unngå valutarisiko sier Katariina Länsisaari, Treasury Controller i L&T. – Med AutoFX er dette mye enklere.

En leder innen sirkulærøkonomi

L&T ble stiftet tidlig på 1900-tallet som en grossist som solgte tekstiler, nips og spesialvarer. Siden da har selskapet gått gjennom en rekke omstillinger og er nå et internasjonalt selskap med fokus på avfallshåndtering og resirkulering, vedlikehold av eiendom og anlegg og industriell rengjøring. De har virksomhet i Finland, Sverige og foreløpig også i Russland, men der vil driften bli lagt ned i løpet av 2021.

Selskapet omfavner rollen sin som en leder innen sirkulærøkonomien og jobber for å gjøre sirkulærøkonomi til virkelighet. Det overordnede målet er å redusere selskapets karbonavtrykk og samtidig bidra positivt til miljøet. Det gjør de gjennom å redusere avfallsmengden, forlenge levetiden på eiendom, gjenvinne ressurser og redusere bruken av råvarer og energi.

Pandemien har påvirket L&T, men ikke så mye som de trodde, ifølge Länsisaari. Selskapet klarte å tilpasse seg den nye situasjonen. Covid-19 skapte faktisk nye forretningsmuligheter siden mange kunder fikk større behov for desinfisering av lokalene sine.

Kontrollerer den økonomiske risikoen med automatisk valutahåndtering

På høsten merket L&T at eksponeringen mot svenske kroner førte til stadig mer manuelt arbeid for å håndtere valutarisiko, så de begynte å se på ulike automatiske løsninger for å lette byrden.

Før AutoFX ble implementert, måtte Länsisaari og kollegaen Susanna Hovinen følge med på valutakontoene hver uke og manuelt veksle utenlandske valutaer til euro når det var nødvendig.

– Vi foreslo verktøyet AutoFX Liquidity Management for L&T så de kunne slippe den tidkrevende og repetitive arbeidsoppgaven, sier Roope Parmasuo fra FX Sales i Nordea Markets, som jobber med L&T. – Når beløpene i svenske kroner når en gitt grense, vil valutaroboten nå automatisk tømme overskytende likviditet (automatisert sweeping), og hvis noen kontoer har negativ saldo, blir de automatisk fylt opp (automatisert topping). All overvåking, veksling og rapportering gjøres automatisk.

Länsisaari sier at automatisering av valutahåndteringen har vært en positiv endring for teamet hennes.

– Vi ble overrasket over hvor lett det var å komme i gang med AutoFX. Nå trenger vi ikke følge med på valutakontoene hver uke. Vi kan rett og slett stole på at AutoFX jobber automatisk i bakgrunnen med grensene vi har oppgitt. Det er veldig bra at vi kan bestemme grensene selv og endre dem hvis virksomheten endrer seg, sier hun.

I tillegg trenger heller ikke teamet lenger huske på å gjøre den manuelle overvåkingen, og roboten reduserer risikoen for menneskelige feil til et minimum.

Automatisk valutahåndtering stadig vanligere

Det forventes at automatisering i økonomi- og finansavdelinger vil bli mye vanligere de neste årene. Det viser resultatene av Treasury 2025, en undersøkelse Nordea har gjort blant økonomi- og finansavdelinger i hele Norden. Valutahandel er ett av de tre områdene der automatiseringen forventes å øke mest.

Nordea utviklet den første versjonen av likviditetsstyringsroboten sin i 2015 for å hjelpe selskaper med automatisering. Selv om de fleste var avventende da, har etterspørselen etter hvert økt betraktelig, og antallet kunder som bruker den, øker jevnt hver eneste måned.

Det er et bredt spekter av kunder som bruker AutoFX – alt fra små oppstartsbedrifter til de største pensjonsfondene i Norden. Noen har automatisert hele prosessen, mens andre har automatisert mindre, regelmessige oppgaver.

– AutoFX fungerer i en rekke situasjoner og kan tilpasses behovene til ulike kunder, sier Nina Therese Døvre, Associate Director i Nordea Markets Oslo.

Nordeas AutoFX-tilbud er i kontinuerlig utvikling – Next Gen FX-teamet i Nordea finner stadig nye funksjoner som gjør løsningen enda nyttigere. For ikke lenge siden lanserte Nordea for eksempel AutoFX Hedging, en løsning som gjør at selskaper kan automatisere valutasikring i henhold til egen sikringspolicy. I tillegg kom AutoFX IQ, et nytt valutaveiledningsverktøy som hjelper selskaper med å analysere og beregne valutakontantstrømmen for å kunne ta smartere beslutninger. Nordea har også en rekke AutoFX API-er som kan brukes til å hente inn relevante data, for eksempel valutakurser og handelshistorikk, og utføre valutahandler når det skjer noe i deres eget system.

Les mer om alle automatiseringsverktøyene i Nordeas AutoFX Suite, som er tilgjengelig i Norge.

Vil du vite mer om de automatiske løsningene våre eller bare komme i gang med styring av valutarisiko?

Ta kontakt med oss!

Phone: +47 2248 7760
E-mail: markets.no [at] nordea.com (markets[dot]no[at]nordea[dot]com)