27-09-2023 13:12

Nordea del af ekspertteam, der skal udvikle nye standarder for klimarapportering

Et globalt team på 15 eksperter fra betydende banker, investorer og forsikringsselskaber har set dagens lys. Teamet skal stå i spidsen for at udvikle nye standarder for klimarapportering til den finansielle sektor.
Nordea climate expert Stefan Henningsson.
Nordeas klimaspecialist Stefan Henningsson deltager i PCAF's nye kerneteam, som blev annonceret på Climate Week NYC.

Det nye team er en del af Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), som Nordea tilsluttede sig for tre år siden, og klimaspecialist Stefan Henningsson deltager fra Nordea. Kerneteamet blev offentliggjort i forbindelse med Climate Week NYC. Den første opgave bliver at diskutere og udvælge områder, der skal indgå i videreudviklingen af rapporteringsmetoder.

”Da det er et branchedrevet initiativ, spiller PCAF og kerneteamet en central rolle i forhold til at støtte omstillingen til et CO2-neutralt samfund. Uden ensrettede standarder og fælles metoder kan vi ikke måle fremskridt, og kan vi ikke måle udledningen, kan vi heller ikke styre den. I lyset af sommerens usædvanlige vejrforhold verden over er behovet for at fremskynde omstillingen blevet endnu tydeligere, og teamet vil nu tage skridt til at støtte den finansielle sektor endnu mere i at reducere CO2-udledningen,” siger Stefan Henningsson.

 Uden ensrettede standarder og fælles metoder kan vi ikke måle fremskridt, og kan vi ikke måle udledningen, kan vi heller ikke styre den.

Hvad er finansieret udledning?

Finansieret udledning er den indirekte udledning af drivhusgasser genereret fra vores udlåns- og investeringsaktiviteter. Indsamling og kvantificering af finansieret udledning er en måde at integrere bæredygtighed i vores kerneforretning.

Læs mere om Nordeas fremskridt

I Nordea har vi over en årrække udviklet omfattende metoder til at følge og estimere vores finansierede udledning. I vores seneste årsrapport giver vi et fuldt overblik over de mål, vi har fastsat for at blive CO2-neutral senest i 2050, og også over, hvordan udledningen fordeler sig på tværs af vores portefølje af udlåns- og investeringsaktiviteter.

”Det betyder, at vi nu nøje følger alle vores forretningsområder og udledningen, der er forbundet med vores finansielle aktiviteter. Derfor kan vi også sammen med de selskaber, vi investerer i, og vores erhvervskunder forbedre datakvaliteten over tid, sætte endnu bedre mål for at måle vores fremskridt og accelerere omstillingen. På nogle områder er der stadig behov for at udvikle metoder til pålidelig CO2-rapportering, og jeg er overbevist om, at det nye kerneteam fortsat vil kunne forbedre og udbrede standarderne til hele sektoren,” tilføjer Stefan Henningsson.

Om Partnership for Carbon Accounting Financials

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) blev lanceret globalt i 2019. I dag har mere end 420 finansielle institutioner tilsluttet sig PCAF-initiativet. PCAF-deltagerne arbejder på i fællesskab at udvikle Global GHG Accounting and Reporting Standard for den finansielle sektor med henblik på at måle og offentliggøre drivhusgasudledning forbundet med udlåns- og investeringsporteføljer, forsikring og andre finansielle produkter og services. Deltagerne tager dermed et vigtigt skridt mod at vurdere klimarelaterede risici, fastsætte mål i overensstemmelse med Paris-aftalen og udvikle effektive strategier for at hjælpe med at reducere CO2-udledningen i realøkonomien.

Læs mere om PCAF
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed