13-04-2023 09:07

”På rette spor”

Nordeas ambition er at blive en CO2-neutral bank senest i 2050. For at holde momentum i omstillingen har vi fastlagt mål for 2023 og 2025 og et delmål for 2030. Nu er der under et år til udgangen af 2023, og vi har inviteret Anja Lidgren Hannerz, leder af Group Sustainability, til en snak om Nordeas fremskridt.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Lad os starte med nogle højdepunkter. Er der områder, hvor vi allerede har gjort fremskridt?

”Ja, vi ser gode fremskridt hen imod målene takket været et rigtigt godt samarbejde på tværs af banken. Vores delmål er at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct., og vores finansierede udledning fra udlånsporteføljen er allerede faldet 19 pct. i forhold til 2019, så vi er på rette spor. En vigtig drivkraft har været vores store erhvervskunder, hvor udledningen er nede med 36 pct. Der er mange medvirkende faktorer, herunder vores reduktion i finansieringen af ​​olie-, gas- og offshoreselskaber med mere end 70 pct. siden 2019.

Hvad er finansieret udledning?

Finansieret udledning er den indirekte udledning af drivhusgasser genereret fra vores udlåns- og investeringsaktiviteter. Indsamling og kvantificering af finansieret udledning er en måde at integrere bæredygtighed i vores kerneforretning.

Lad os se nærmere på kunderne, og hvordan vi samarbejder med dem. Vi har sagt, at 90 pct. af eksponeringen til store erhvervskunder i klimaudsatte sektorer skal være omfattet af omstillingsplaner ved udgangen af 2025. Hvor langt er vi nået her?

”Ved at gå i dialog med vores kunder og arbejde med dem om deres omstillingsplaner mener vi, at vi kan yde et positivt bidrag til samfundet. Indtil videre har langt over halvdelen af vores store erhvervskunder i disse sektorer sat tidsbestemte mål for at reducere CO2-aftrykket fra deres aktiviteter. Det er gode fremskridt, men der er stadig mere arbejde, der skal gøres, og ikke alle kunder er nået lige langt.

Vi har også sat et mål om at formidle mere end 200 mia. euro i bæredygtig finansiering før udgangen af 2025. Hvilke fremskridt gør vi her?

”I 2022 var vi med til at formidle 58 mia. euro i bæredygtig finansiering. Vi er altså godt på vej mod målet, og vi er løbende i dialog med vores kunder for at forstå deres udfordringer og give dem de rigtige finansieringsløsninger. Vi tilbyder adgang til grønne og bæredygtighedsrelaterede lån samt grønne, sociale bæredygtighedsrelaterede obligationer. Senest har vi også introduceret et tilbud for små og mellemstore virksomheder sammen med Den Europæiske Investeringsfond.”

Ved at gå i dialog med vores kunder og arbejde med dem om deres omstillingsplaner mener vi, at vi kan yde et positivt bidrag til samfundet.

Hvad med vores privatkunder – har de stadig appetit på vores produkter med fokus på bæredygtighed? 

”Vi ønsker, at en tredjedel af bruttotilgangen til opsparingsprodukter skal være indenfor vores produktgruppe Bæredygtigt Valg, og ved udgangen af sidste år lå andelen på 22 pct., så vi er ikke så langt fra målet. I løbet af året har vi ydet grønne realkreditlån for over 768 mio. euro til over 2.800 låntagere, og vi tilbyder også favorable vilkår på udlån til energirenoveringer i Danmark, Finland og Sverige, så vores kunder kan reducere deres el- og varmeomkostninger. I lyset af den aktuelle energikrise er sådanne løsninger yderst relevante, og vi vil også fortsat støtte vores kunder i at gøre deres hjem mere energieffektive og dermed reducere deres udledninger og omkostninger.

Hvis vi ser på vores kapitalforvaltning, hvordan går det så her?

”På det område kan vi også se en positiv udvikling. Nordea Life & Pension har eksempelvis som mål at reducere sit CO2-aftryk for børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og fast ejendom med mindst 25 pct. senest ultimo 2024 sammenlignet med 2019. Det går rigtigt godt. Ved udgangen af 2022 var reduktionen på 28 pct., hvilket er bedre end målet.

”Et andet positivt eksempel ser vi i Nordea Asset Management, og de selskaber, som vi investerer i gennem dem. Her ønsker vi at sikre, at 80 pct. af de 200 største udledere senest i 2025 enten er i tråd med målene i Paris-aftalen eller i dialog med Nordea om, hvordan de kommer i tråd med målene. Indtil videre er 75 pct. i den kategori.”

Da vi startede med at sætte mål, var fokus primært på vores påvirkning af klimaet, men på det seneste er der også kommet mere fokus på vores sociale ansvar som virksomhed. Hvordan arbejder vi med disse aspekter fremover?

”Vi har mål for socialt ansvar i forbindelse med kønsbalance og ligestilling, og i løbet af 2023 inddrager vi flere aspekter. Som led i vores due diligence af erhvervskunder vil vi eksempelvis videreudvikle vores vurdering af, hvor godt de overholder menneskerettighederne. Vi vil også forsat arbejde for socialt ansvar i de virksomheder, vi har investeret i, og gennem de mange samarbejder for ansvarlig bankvirksomhed, vi deltager i. Men vi holder skarpt fokus på klimaet og miljøet for at opfylde vores langsigtede mål om at blive en CO2-neutral bank.” 

  • Financed emissions from lending portfolio down 19% compared to 2019
  • Facilitated EUR 58bn in sustainable financing
  • ESG-focused share of AuM up to 70%
  • Ranked best in the Nordics in active ownership within ESG
  • Continuously improving green offering to better suit the needs of our customers
  • Supporting international activities such as the Principles for Responsible Banking and the UN Global Compact
Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed
Insights

Read more