2023-04-05 12:19

”Vi är på god väg”

Nordea har åtagit sig att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050. För att driva på denna omställning har vi satt upp mål för 2023 och 2025 och ett mål på medellång sikt till 2030. Nu återstår mindre än ett år för att uppnå det första delmålet 2023, och vi bjöd in Anja Lidgren Hannerz, chef för Group Sustainability, för att få reda på hur det går för Nordea.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Låt oss börja i en positiv ände. Finns det områden där vi gör framsteg redan nu?

”Ja, vi är på god väg att nå våra mål tack vare det goda samarbetet mellan olika delar av banken. Vårt mål på medellång sikt är att minska utsläppen från våra investerings- och utlåningsportföljer med 40–50 procent, och de finansierade utsläppen från vår kreditportfölj har minskat med 19 procent sedan 2019, så det går verkligen framåt. En viktig kundgrupp som drivit på den positiva utvecklingen är storföretagen, där utsläppen har minskat med 36 procent. Flera faktorer bidrar, bland annat att vi minskat vår finansiering av olje-, gas- och offshorebolag med mer än 70 procent sedan 2019

Vad är finansierade utsläpp?

Finansierade utsläpp är de indirekta utsläpp av växthusgaser som kommer från vår utlånings- och investeringsverksamhet. Att samla in data om och kvantifiera finansierade utsläpp är ett sätt att integrera hållbarhet i vår kärnverksamhet.

Vi tar en närmare titt på kunderna och hur vi arbetar med dem. Vårt mål är att 90 procent av vår exponering mot stora företagskunder i sektorer med hög klimatrisk ska omfattas av omställningsplaner till utgången av 2025. Hur ligger vi till med det?

”Genom att aktivt försöka påverka och stötta våra kunder i deras omställningsplaner kan vi göra en positiv samhällsinsats. I nuläget har mer än hälften av våra stora företagskunder i dessa sektorer tidsbestämda mål för att minska sina utsläpp, vilket är ett stort framsteg, men självklart finns det mycket kvar att göra och alla kunder har inte kommit lika långt.”

Vi har också som mål att förmedla mer än 200 md euro i hållbar finansiering före utgången av 2025. Hur långt har vi kommit där?

”Under 2022 bidrog vi till att förmedla 58 miljarder euro i hållbar finansiering, så vi är på god väg att nå målet och vi fortsätter att föra en aktiv dialog med våra kunder för att förstå deras utmaningar och kunna erbjuda dem rätt finansieringslösningar. Vi erbjuder gröna och hållbarhetskopplade lån såväl som gröna, sociala och hållbarhetskopplade obligationer. Nyligen lanserade vi även ett erbjudande för små och medelstora företag i samarbete med Europeiska investeringsfonden.”

Genom att aktivt försöka påverka och stötta våra kunder i deras omställningsplaner kan vi göra en positiv samhällsinsats.

Och våra privatkunder? Är de fortfarande intresserade av våra produkter med hållbarhetsfokus? 

”Vi vill att en tredjedel av allt nytt sparande ska vara i vår produktfamilj Hållbart val och vid årsskiftet var den andelen 22 procent. Vi är alltså inte så långt ifrån att nå målet. Under året har vi hjälpt mer än 2 800 kunder med 768 miljoner euro i gröna bolån. Vi erbjuder även lån med lägre ränta till kunder i Danmark, Finland och Sverige som vill energieffektivisera och minska sina el- och uppvärmningskostnader. Den pågående energikrisen innebär att sådana erbjudanden är högst relevanta och vi fortsätter att hjälpa våra kunder att optimera sin energiförbrukning i hemmet och minska sina utsläpp, och inte minst sina kostnader.”

Om vi ser på Asset & Wealth Management, hur går det för oss där?

”Vi ser en positiv utveckling även här. Ta till exempel Nordea Liv & Pension som har satt upp ett mål om att minska koldioxidutsläppen för sina noterade aktier, företagsobligationer och fastigheter med minst 25 procent till slutet av 2024, jämfört med 2019. De gör stora framsteg. I slutet av 2022 hade man lyckats minska utsläppen med 28 procent, och därmed överträffat sitt mål.”

”Ett annat positivt exempel är Nordea Asset Management och företagen som de investerar i. Här är målet att 80 procent av de 200 företagen med störst utsläpp senast 2025 antingen ska ha anpassat sin verksamhet i linje med Parisavtalet eller vara föremål för aktivt påverkansarbete kring anpassning. Idag finns 75 procent av företagen i den här kategorin.” 

När vi först började arbeta med de här målen handlade det främst om vår klimatpåverkan, men på senare tid har även vår påverkan på samhället fått ett ökat fokus. Hur ska vi arbeta med dessa frågor framöver?

”Vi har mål för socialt ansvarstagande, exempelvis när det gäller jämställdhet och likabehandling. Under 2023 kommer vi att utöka dessa mål till att omfatta fler områden. Ett exempel är att vi ska fortsätta utveckla utvärderingen av hur mänskliga rättigheter respekteras som en del av våra bakgrundskontroller för företagskunder. Vi ska också fortsätta att driva på för ökat socialt ansvarstagande, både i de företag vi investerar i och genom de många olika initiativ för ansvarsfull bankverksamhet som vi deltar i. Men vi har samtidigt ett tydligt fokus på klimatet och miljön som ska hjälpa oss att nå vårt långsiktiga mål om att bli en bank med nettonollutsläpp.” 

  • Financed emissions from lending portfolio down 19% compared to 2019
  • Facilitated EUR 58bn in sustainable financing
  • ESG-focused share of AuM up to 70%
  • Ranked best in the Nordics in active ownership within ESG
  • Continuously improving green offering to better suit the needs of our customers
  • Supporting international activities such as the Principles for Responsible Banking and the UN Global Compact
Hållbarhet
Hållbara banktjänster
ESG
Insikter

Read more