Corporate Governance

Corporate governance - eller god selskabsledelse - handler om forholdet mellem aktionærerne, bestyrelsen og koncernchefen og om virksomhedens mål. Disse sider er udarbejdet ud fra aktionærernes perspektiv og i overensstemmelse med eksterne krav, herunder de svenske regler for god selskabsledelse.

Hovedvægten ligger på bestyrelsens rolle som det centrale beslutningsorgan i Nordeas corporate governance-struktur og samspillet med andre organer om at sikre god selskabsledelse.