Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Økonomisk Perspektiv: Nyt nordisk vækstmønster

| 04-12-2013 09:00

Nordea forudser en vækst i dansk økonomi i år på 0,3%, der tiltager til 1,3% i 2014 og 1,7% i 2015.

- Temposkiftet i den hjemlige økonomi vil både blive trukket af bedre internationale konjunkturer og en gradvist stigende efterspørgsel på det hjemlige marked. Højere købekraft, svagt stigende boligpriser, bedre udsigter på arbejdsmarkedet samt et opsparet forbrugsbehov vil føre til at optimismen også udmøntes i højere forbrug. Vi venter, at investeringsaktiviteten tiltager i takt med, at virksomhederne bliver mere sikre på opsvinget, der understøttes af den relativt lempelige finanslov for 2014, siger Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Der er også bedre tider på vej fra udlandet. USA synes at være på vej i et selvbærende økonomisk opsving, euroområdet er endelig sluppet ud af recessionens kløer anført af Tyskland, og Storbritannien oplever for tiden et lille ’økonomisk mirakel’.

- Der er større usikkerhed knyttet til udviklingen på de vigtige nordiske eksportmarkeder, hvor ikke mindst den kraftige opbremsning i norsk økonomi kan ramme dansk eksport. Aktuelt er den årlige danske vareeksport til Norge på omkring 43 mia. kr., og landet er dermed det fjerdestørste eksportmarked, siger Helge J. Pedersen.

Den økonomiske udvikling understøttes i lang tid fremover af den meget lempelige pengepolitik, som fortsat føres på globalt plan. Den amerikanske forbundsbank, Fed, vil formentlig først sætte renten op i 2015 og tidligere end ECB, som ifølge prognosen venter til slutningen af 2015 med den første rentestigning. Dog vil Nationalbanken komme på banen tidligere og påbegynde en normalisering af renten efter sommeren 2014, hvor vi venter, at den danske rente stiger med 0,2 procentpoint

Prognosen i tal:

Se rapporten på nordeamarkets.com

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom   Helge J. Pedersen              33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen             33 33 31 71

Documents