Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Økonomisk Perspektiv: Skrøbelig vækst

| 12-03-2014 09:00

Eksportsektoren står over for en pæn fremgang drevet af høj vækst på de vigtigste nærmarkeder i Tyskland, Sverige og Storbritannien, og erhvervsinvesteringerne ventes at tiltage i takt med, at virksomhederne bliver mere sikre på fremtiden. Også den indenlandske efterspørgsel er stigende, men danskernes tøven med at bruge penge er fortsat fremtrædende.

- Et opsparet forbrugsbehov oven på flere års tilbageholdenhed bør føre til, at forbrugernes stigende optimisme også udmønter sig i højere forbrug i takt med, at situationen på arbejdsmarkedet forbedres. Boligmarkedet er dog en afgørende faktor, og selvom prisudviklingen tegner et relativt optimistisk billede, er handelsaktiviteten lav og den geografiske skævridning intakt. Så det er fortsat usikkert om husholdningerne virkelig tør lukke op for sluserne, siger Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Situationen i Ukraine betyder samtidig, at der er skabt usikkerhed om den økonomiske udvikling, men så længe der ikke bliver tale om en eskalering af konflikten mellem øst og vest, vil konsekvenserne for dansk økonomi være meget begrænsede, mener Helge J. Pedersen.

Fremgang i verdensøkonomien
Selvom de økonomiske nøgletal har været svage på seneste, er det Nordeas forventning, at USA er på vej ind i et selvbærende økonomisk opsving, ligesom væksten både i Storbritannien og euroområdet er på vej tilbage. Det kompenserer for en underliggende svaghed i de fremvoksende økonomier, og derfor fastholdes forventningen om en fremgang i verdensøkonomien på 3,7% i år og knap 4% i 2015.

- Den økonomiske udvikling understøttes i lang tid fremover af den meget lempelige pengepolitik, som fortsat føres på globalt plan. Den amerikanske forbundsbank, Fed, vil formentlig først sætte renten op i 2015 og tidligere end ECB, som ifølge prognosen venter til slutningen af 2015 med den første rentestigning. Dog vil Nationalbanken komme på banen tidligere og påbegynde en normalisering af renten i løbet af efteråret 2014, hvor vi venter, at den danske rente stiger med 0,2 procentpoint, siger Helge J. Pedersen.

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom     Helge J. Pedersen       33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen      33 33 31 71

Se rapporten på www.nordeamarkets.com.

Documents