Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Økonomisk Perspektiv: Et ujævnt opsving

| 03-09-2014 09:00

Danmark er inde i et ujævnt opsving, og på kort sigt har den geopolitiske uro svækket momentum hos flere af Danmarks europæiske samhandelspartnere og øget risikoen for en ny vækstmæssig skuffelse herhjemme.

- I vores hovedscenario forventer vi ikke, at denne uro sætter sig varige spor i økonomien, men at vi til gengæld befinder os midt i et ret ujævnt opsving, hvor fremgang i et kvartal kan blive afløst af tilbagegang i det næste, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Boligmarkedet befinder sig i en brydningstid
Væksten i dansk økonomi vil ikke mindst blive drevet af fremgang i det private forbrug, i takt med at stigende beskæftigelse og en positiv reallønsvækst øger husholdningernes disponible indkomster. Denne forventning understøttes af husholdningernes aktuelle optimistiske syn på fremtiden, store finansielle formuer og en gradvis forbedring af situationen på boligmarkedet, som befinder sig i en brydningstid, præget af store regionale forskelle.

- Mens boligpriserne i visse dele af de store byer igen nærmer sig niveauet fra før finanskrisen, er der fortsat områder, hvor priserne stadig falder, og omsætningen står stille. Det er vores opfattelse, at der over de kommende år vil finde en vis spredningseffekt sted fra de områder, hvor priserne er steget, til de områder, der fortsat er præget af stagnation, men det er klart, at denne udvikling langt fra er sikker, siger Helge J. Pedersen.

Europa ramt af kolde vinde fra Øst
Mens amerikansk økonomi er på vej i topform, og Kina synes tilbage på vækstsporet, er Europa blevet ramt af de kolde vinde fra Øst og har vist svaghedstegn siden foråret. Efter flere kvartalers uafbrudt fremgang forsvandt væksten som dug for solen i 2. kvartal, og meget tyder på, at 3. kvartal også udvikler sig markant svagere end ventet tidligere på året.

- I kombination med den meget lave inflation øger den svage økonomiske udvikling presset på ECB for at holde pengepolitikken ekstremt lempelig i lang tid fremover. Det bliver tidligst i 2017, at renten bliver sat op i Europa, og når det sker, bliver det i et moderat tempo for at undgå, at de kriseramte lande falder tilbage i recession. Det kommer også danskerne til gode, fordi Nationalbanken skygger ECB, siger Helge J. Pedersen.

Nordea venter en vækst i verdensøkonomien på 3,4% i år, som tiltager til knap 4% i 2015 og 2016.

Yderligere henvendelser til:
Cheføkonom     Helge J. Pedersen       33 33 31 26
Senioranalytiker Jan Størup Nielsen        33 33 31 71

Se rapporten på nordea.com

Documents