Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Økonomisk Perspektiv: Opsving med udfordringer

| 02-09-2015 09:00

Nordea forudser i en ny økonomisk prognose en fremgang i dansk økonomi på 1,5 pct. i år, som tiltager til 2,0 pct. i 2016. Usikkerheden omkring Kina vil ikke afspore det økonomiske opsving.

Selv om usikkerheden om den globale økonomi er blevet større den seneste tid, er fundamentet for et selvbærende opsving i Danmark på plads. Det fastslår cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen, på baggrund af en ny økonomisk prognose for udviklingen i dansk og global økonomi.

- Vi forventer, at opsvinget vil vinde yderligere terræn de kommende år. Set i det lys venter vi en vækst i dansk økonomi på 1,5 pct. i år stigende til 2,0 pct. i 2016. For første gang inkluderer vi også et skøn for 2017, hvor vi venter en vækst på 1,9 pct., siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen.

Han vurderer ikke, at den seneste tids turbulens på de finansielle markeder, som skyldes usikkerhed om udviklingen i Kina, vil afspore opsvinget.

- Selv om Kina er verdens næststørste økonomi, er betydningen for dansk økonomi begrænset. For Danmarks vedkommende er den økonomiske udvikling i Europa og USA mere afgørende. Og her går det fortsat godt. Så de internationale konjunkturer peger fortsat på mulighed for fremgang i eksporten, siger Helge J. Pedersen.

Forudsætningerne for en fremgang i den hjemlige efterspørgsel er også gunstig. Beskæftigelsen stiger, og boligmarkedet udvikler sig positivt. Det er særligt i og omkring de større byer, at boligpriserne er steget meget, men der er også tegn på positive spredningstendenser til andre dele af landet.

- Stigningen i boligpriserne giver erfaringsmæssigt de bedste betingelser for en pæn fremgang i privatforbruget. Vi forventer, at boligpriserne i perioden 2015-2017 vil stige med knap 10 pct. på landsplan, siger Helge J. Pedersen.

Inflationen er fortsat meget lav, hvilket bl.a. skyldes det fortsatte fald i olieprisen. Faldet i råvarepriserne betyder samtidig, at perioden med lav inflation fortsætter. Dermed har det også lange udsigter, før den europæiske centralbank, ECB, sætter styringsrenten op. Det venter Nordea først sker i 2018.

Nordea venter en vækst i verdensøkonomien på 3,1 pct. i år, 3,5 pct. i 2016 og 3,3 pct. i 2017.

Se rapporten på nordea.com.

Yderligere information:
Cheføkonom Helge J. Pedersen, tlf. 33 33 31 26 / mobil: 22 69 79 12.
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen, tlf. 33 33 31 71.

Documents