Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean yhtiökokous 2023

Hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan puheet

 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Hallituksen puheenjohtaja Stephen Hesterin puhe Nordean yhtiökokouksessa 2023
 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin puhe Nordean yhtiökokouksessa 2023

Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsuun sisältyvän varsinaisen yhtiökokouksen asialistan kohdista 7–21. 

Ennakkoäänestys alkoi 2. maaliskuuta 2023 ja päättyi 16. maaliskuuta 2023 klo 23.59. 

Löydät yhteenvedon annetuista ennakkoäänistä ja äänestysohjeista täältä.

Tärkeät päivämäärät ja Q&A

23. helmikuuta 2023

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa

2. maaliskuuta 2023

Ennakkoäänestys alkaa; ennakkoäänestyslomake julkaistaan

13. maaliskuuta 2023

Täsmäytyspäivä

13. maaliskuuta 2023

Määräaika, johon mennessä osakkeenomistajien osakkeiden, jotka ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa, on oltava rekisteröitynä uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin VP Securities A/S:n ylläpitämään osakasluetteloon

15. maaliskuuta 2023

Määräaika, johon mennessä osakkeenomistajien osakkeiden, jotka ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa, on oltava rekisteröitynä uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon

16. maaliskuuta 2023 klo 23.59*

Ennakkoäänestys päättyy

*Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet.

Viimeistään 20. maaliskuuta 2023 klo 10.00

Määräaika, johon mennessä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on oltava merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon

23. maaliskuuta 2023 klo 14.00

Varsinainen yhtiökokous

24. maaliskuuta 2023 Varsinaisen osingon irtoamispäivä**
27. maaliskuuta 2023 Varsinaisen osingon täsmäytyspäivä**
3. huhtikuuta 2023 Varsinaisen osingon aikaisin mahdollinen maksupäivä**

Viimeistään 6. huhtikuuta 2023

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Nordean verkkosivuilla

 

** Olettaen, että osingonjakopäätös tehdään 23. maaliskuuta 2023

 

Kysymyksiä ja vastauksia ehdotuksesta muuttaa yhtiöjärjestystä sallimaan etäkokoukset

Osakeyhtiölakia muutettiin vuonna 2022 siten, että yhtiöt voivat järjestää etäyhtiökokouksia, joissa osakkeenomistajat voivat käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa, mukaan lukien puhevalta, vastaehdotusten tekeminen ja äänestäminen, ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Nordean hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena vaihtoehtona fyysiselle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Etäyhtiökokoukset mahdollistavat osakkeenomistajien osallistumisen Nordean päätöksentekoon ja keskustelun johdon kanssa osakkeenomistajien maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Alla vastaamme tähän aiheeseen liittyviin kysymyksiin, mukaan lukien Nordean yhtiökokouksiin liittyvät lähivuosien suunnitelmat.

Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokoukseen liittyvät lehdistö- ja pörssitiedotteet