04-07-2023 11:53

10 syytä automatisoida yrityksen rahoitustoiminnon prosesseja

Sekä isot että pienet yritykset ovat alkaneet automatisoida toimintoja yksinkertaistaakseen ja optimoidakseen taloushallintoa ja rahoitustoimintoa Lue alta 10 tärkeää syytä, miksi.
People sitting in front of computers, working in a modern office

Heitä hyvästit omatekoisille excel-taulukoille ja tiedon manuaaliselle käsittelylle – automaatio säästää aikaa ja tekee työpäivästä sujuvamman. Yhä useammat yritykset automatisoivat valuuttakaupan ja likviditeetin hallinnan päivittäisiä rutiineja optimoidakseen toimintoja ja vapauttaakseen aikaa lisäarvoa tuottavaan työhön.

”Automaation ei tarvitse olla kaikki tai ei mitään”, Nordea Marketsin Automation Lead Kristoffer Jansell sanoo.

”Jotkut yritykset automatisoivat pienet ja aikaa vievät tehtävät. Toiset puolestaan automatisoivat koko prosessin. Kumpikin tapa lisää tehokkuutta”, hän sanoo.

Lue alta 10 perusteltua syytä siihen, miksi talousosastojen tulisi omaksua automaatio osaksi prosessejaan.

1. Enemmän aikaa aivotyölle

”Aikaa vapautuu ajattelua vaativaan työhön, kun mekaaniseen suorittamiseen, kuten pankkijärjestelmiin kirjautumisiin, tilien saldojen tarkistamiseen ja tiedon kopioimiseen sekä syöttämiseen taulukoihin, menee jatkossa vähemmän aikaa”, Nordean Next Gen FX -tiimin johtaja Matti Honkanen sanoo.

”Automatisoimalla manuaaliset tehtävät yritys voi parantaa koko prosessia ja keskittyä strategiaan varsinaisen tekemisen sijaan. Sen lisäksi prosessista tulee tehokkaampi päivä päivältä, eikä se vie koko työpäivää”, sanoo Matti Honkanen, joka johtaa Nordean yritysasiakkaille suunnattujen uusien digitaalisten valuuttaratkaisujen kehitystyötä. Aikaa vapautuu esimerkiksi yrityksen suojausstrategian arvioimiseen, mikä on monimutkainen sekä aikaa ja keskittymistä vaativa prosessi.

Automatisoimalla manuaaliset tehtävät yritys voi parantaa koko prosessia ja keskittyä strategiaan varsinaisen tekemisen sijaan.

Matti Honkanen, Head of Next Gen FX, Nordea

Kristoffer Jansell, Automation Lead, Nordea Markets.

2. Inhimillisten virheiden vähentäminen

Sääntöpohjaisesti toimivat robotit ja edistyneet algoritmit vähentävät inhimillisten virheiden riskiä ja käsittelijän omien subjektiivisten ratkaisujen vaikutusta lopputulokseen. Esimerkiksi Nordean AutoFX Liquidity Management -ratkaisu takaa, että valuuttakaupat ovat aina yrityksen strategian mukaisia. Valuuttarobotti hoitaa valuuttakaupat määriteltyjen asetusten mukaisesti tilien saldojen pohjalta.

”Manuaaliset kaupat voivat helposti mennä pieleen ja vaarantaa yrityksen sijoituspolitiikan. Automatisoitu ja sääntöpohjainen kaupankäynti vähentää tätä riskiä”, Kristoffer Jansell sanoo.

Automaatiolla voidaan myös varmistaa läpinäkyvyys ja säännösten noudattaminen. Esimerkiksi kauppojen jälkeinen dokumentointi sekä valuuttakauppojen kirjaaminen voidaan automatisoida Nordean FX Trade Retriever API -rajapinnan avulla.

3. Tuloslaskelman rahoitusneton optimointi

Automaatio ei vain säästä aikaa vaan parantaa myös tulosta. Kuten Thule Groupin varainhallinnan johtaja Dino Tufek kertoo, manuaalisessa työssä on keskityttävä niihin tehtäviin, joilla on viime kädessä suurin vaikutus. Automaation ansiosta prosessit voidaan optimoida täydellisesti.

Sen sijaan, että yritys valitsisi esimerkiksi vain 3–5 valuuttaa se voi automaation avulla sisällyttää kaikki pienetkin valuutat likviditeetin hallintaan. Viikoittaisen kaupankäynnin sijaan yritys voi käydä kauppaa päivittäin tai jopa tunneittain. Kaupankäyntiä tihentämällä avoimina olevien positioiden määrä pienenee, rahoituskustannukset pienenevät ja -tuotot kasvavat, ja kokonaistulos paranee.

4. Isojen toimijoitten toimintamallit likviditeetin hallintaan pientenkin organisaatioiden hyödynnettävissä

Pienillä taloushallinnon yksiköillä ei välttämättä ole aikaa tai resursseja suorittaa kaikkia sellaisia tehtäviä, joita isot taloushallinnon tiimit perinteisesti tekevät. Yrityksen ei esimerkiksi ole välttämättä kannattavaa palkata kokoaikaista työntekijää vastaamaan likviditeetin hallinnasta. Pienet yksiköt saattavat arvioida likviditeettitilanteen kerran kuussa, kun taas automatisoidut järjestelmät voivat optimoida sen joka päivä tai jopa useammin.

”Automaation avulla tiimimme voi ottaa käyttöön uusia toimintoja. Se ei aiheuta vähennyksiä henkilömäärässä, vaan lisää uuden digitaalisen työkalun työntekijöiden tueksi”, Kristoffer Jansell sanoo.

5. Datan tehokas hyödyntäminen

Koneet pystyvät pyörittelemään numeroita ja analysoimaan suuren määrän dataa tehokkaammin kuin ihmiset. Automatisoidut ratkaisut voivat analysoida valtavan määrän dataa nopeasti, jolloin talousasiantuntijat pystyvät tekemään tietoon perustuvia päätöksiä esimerkiksi suojausstrategian optimoinnin suhteen.

Data-analytiikan merkitys vain kasvaa. Nordean vuosittaisen yritysten talousasiantuntijoille teettämän kyselyn mukaan suurin osa pohjoismaisista yrityksistä uskoo, että tällaisia teknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön niiden liiketoiminnassa lähivuosina. 

Automaation avulla tiimi voi ottaa käyttöön uusia toimintoja. Se ei aiheuta vähennyksiä henkilömäärässä, vaan lisää uuden digitaalisen työkalun työntekijöiden tueksi.

Kristoffer Jansell, Automation Lead, Nordea Markets

Matti Honkanen, Head of Next Gen FX, Nordea.

6. Järjestelmien järkevä integroiminen

Aiemmin likviditeetistä ja valuuttapositioista huolehtivien tahojen täytyi kirjautua kymmeniin eri järjestelmiin hoitaakseen päivittäiset kassanhallintaan sekä likviditeetti- ja valuuttariskien hallintaan liittyvät ydinprosessit. Automaation avulla voidaan käyttää yhtä ainoaa käyttöliittymää, sillä taustajärjestelmät hoitavat tiedon siirtämisen saumatta yrityksen ja kolmannen osapuolen järjestelmien välillä.

Lisääntyneen tehokkuuden ja vaivattomuuden lisäksi integroitu järjestelmä auttaa havaitsemaan riskejä reaaliajassa.

”Aiemmin meidän täytyi turvautua manuaalisiin raportteihin ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden perusteella. Nyt tietty saldo voi aiheuttaa riski-indikaattorin ensisijaisessa käyttöliittymässä, jolloin riskien havaitseminen on paljon nopeampaa. Tai järjestelmän voi jopa automatisoida toimimaan itsenäisesti, jolloin toimenpiteestä tulee vain ilmoitus”, Matti Honkanen sanoo.

7. Automaatio toimii turvaverkkona

Varainhallinnan ei tarvitse olla täysin automatisoitu tai pelkästään manuaalinen. Se voi olla jotain siltä väliltä. Esimerkiksi robotin voi säätää tarkistamaan tilit päivän päätteeksi. Tällöin kaupankäynti mahdollisesti jäljellä olevilla saldoilla voidaan hoitaa automaattisesti.

”Se toimii ikään kuin varmistuksena päivän päätteeksi”, Kristoffer Jansell sanoo. ”Jos kokous venyy tai tulet kipeäksi, etkä ole pystynyt tekemään tavallisia manuaalisia tehtäviäsi, robotti hoitaa ne tai jopa koko prosessin puolestasi.” Automaatio voi siis toimia varajärjestelmänä ilman, että se kokonaan korvaa manuaalisia alustoja tai kaupankäyntiä.

8. Tytäryhtiöiden valuuttakaupan hallinta tehostuu

Yrityksillä voi olla haasteena varmistaa, että niiden tytäryhtiöiden paikalliset taloushallinnon yksiköt noudattavat konsernin sijoituspolitiikkaa. Automaation ansiosta yritykset voivat määritellä robotit toimimaan, jos tilien saldot ylittävät tai alittavat tietyn rajan.

”Tällä tavalla tytäryhtiöitä voidaan ohjata toimimaan konsernin politiikan mukaisesti. Ne voivat edelleen käydä kauppaa tiettyjen rajojen sisällä, mutta automatisoidut ratkaisut ryhtyvät toimiin, jos rajat ylittyvät tai alittuvat”, Kristoffer Jansell sanoo.

9. Voit aloittaa jokaisen päivän puhtaalta pöydältä

Dino Tufekin mukaan yksi automaation suurimmista eduista on se, että työt voi aloittaa suhteellisen puhtaalta pöydältä ja yllättäviin tapahtumiin voi reagoida ketterämmin.

”Tulipalojen sammuttelu on osa meidänkin työtämme. Osastollamme on nyt kuitenkin automaation ansiosta entistä paremmat valmiudet vastata uusiin haasteisiin sekä keskittyä tärkeimpään tehtäväämme eli taloudellisten riskien hallintaan”, hän sanoo.

10. Strateginen tuki liiketoiminnalle

Automaatiolla voidaan vapauttaa yrityksen talousasiantuntijoiden aikaa, jolloin he voivat tarjota aiempaa enemmän strategista tukea yrityksen johdolle ja liiketoiminnan operatiiviselle puolelle, kuten myynnille ja vastuullisuustiimeille. Tällä tavalla myös taloushallinnon yksiköt voidaan ottaa mukaan strategiseen suunnitteluun, sillä niillä on paljon tietotaitoa liiketoiminnan digitalisoimisesta.

Want to know more about our automated solutions or just get started with currency risk management? Get in touch with us!

SWEDEN
Phone: +46 8 407 91 00
Email: markets.se [at] nordea.com (markets[dot]se[at]nordea[dot]com) 

DENMARK
Phone:+45 3343 9786
E-mail: markets.dk [at] nordea.com (markets[dot]dk[at]nordea[dot]com) 

NORWAY 
Phone: +47 2248 7860
E-mail: markets.no [at] nordea.com (markets[dot]no[at]nordea[dot]com) 

FINLAND
Phone +358 9 369 49 090
E-mail: fxflowfi [at] nordea.com (fxflowfi[at]nordea[dot]com)

Verkkokaupan pioneeri iDeal of Sweden moninkertaisti liikevaihtonsa vain muutamassa vuodessa

Tuotteiden hinnoittelu asiakkaan paikallisessa valuutassa on voittava strategia. Tämän todistaa verkkokaupan edelläkävijä iDeal of Sweden, joka kasvoi lähes sadan miljoonan euron yritykseksi vain muutamassa vuodessa. Strategian toteuttamiseen olisi kuitenkin kulunut valtavasti aikaa, jos valuuttojen käsittelyä ei olisi automatisoitu.

Lue lisää

Kiertotalouden edelläkävijä Lassila & Tikanoja ihastui automatisoitujen valuuttaratkaisujen helppouteen

Palveluyritys Lassila & Tikanoja otti Nordean AutoFX -valuuttarobotin käyttöönsä vähentääkseen valuuttariskin hallintaan käytettävää manuaalista työtä. Valuutta-automaatio on tuonut mukanaan tervetulleita parannuksia talousosaston arkeen.

Lue lisää

Miksi Thule Group panostaa automaatioon?

Thule Group on uudistanut viime vuosina kassanhallintansa ja valuuttaprosessinsa automaation avulla. Muutos kannatti, sillä se on vapauttanut työntekijöiden aikaa vaativampiin tehtäviin, jotka tuottavat lisäarvoa yritykselle.

Lue lisää
Analyysit