04-07-2023 11:25

Topp 10 grunner til å automatisere treasury-oppgaver

Både store og små bedrifter velger nå automatisering for å effektivisere og optimalisere oppgaver i treasury- og økonomiavdelingen. Her er de 10 viktigste grunnene til det.
People sitting in front of computers, working in a modern office

Farvel til regneark og manuell dataregistrering, velkommen til mer tid og en enklere arbeidsdag. Stadig flere bedrifter dropper manuelle prosesser knyttet til valuta- og likviditetsstyring og velger heller automatisering. Dette frigjør tid til mer verdiskapende oppgaver.

– Det er ikke sånn at man må automatisere absolutt alt, sier Kristoffer Jansell, Automation Lead i Nordea Markets.

– Noen velger å automatisere de små, irriterende oppgavene som tar mye tid. Andre satser for fullt og automatiserer hele prosessen. Begge løsningene gir gevinst, sier han.

Vi har laget en oversikt over kundenes 10 viktigste grunner til at treasury- og økonomiavdelinger bør velge automatisering nå:

1. Mer tid til strategisk tenkning

– Jo mindre tid som brukes på repetitive, manuelle oppgaver, for eksempel innlogging for å sjekke saldoer eller registrere data i regneark, jo mer tid kan man bruke på strategisk arbeid, sier Matti Honkanen, Nordeas leder av Next Gen FX.

– Når du automatiserer de manuelle oppgavene, kan du forbedre hele prosessen og få mer tid til strategitenkning i stedet for det praktiske. Det er en bonus at prosessen rundt de praktiske oppgavene blir bedre, siden de ikke tar hele dagen, sier Honkanen, som jobber med å utvikle nye digitale valutaløsninger for Nordeas bedriftskunder. Det blir mer tid til for eksempel evaluering av selskapets sikringsstrategi, en kompleks oppgave som krever tid og fokus.

Når du automatiserer de manuelle oppgavene, forbedrer du hele prosessen og frigjør tid til strategitenkning i stedet for det praktiske.

Matti Honkanen, leder av Next Gen FX i Nordea

Kristoffer Jansell, Automation Lead i Nordea Markets.

2. Ta bort risikoen for menneskelige feil

Regelbaserte roboter og avanserte algoritmer reduserer risikoen for menneskelige feil og individuell spekulasjon. Nordea tilbyr for eksempel løsningen AutoFX Liquidity Management, som sikrer at bedriftens  kontantstrøm alltid handles i tråd med bedriftens strategi. Valutaroboten bruker et forhåndsdefinert rammeverk og handler med utgangspunkt i kontosaldoer.

– Manuelle handler kan lett gå galt og komme i konflikt med bedriftens finansielle retningslinjer. Automatisert handel innen et regelbasert rammeverk reduserer den risikoen, sier Jansell.

Automatisering kan også sikre åpenhet og regeletterlevelse, for eksempel med automatisk dokumentasjon og bokføring etter handelen via Nordeas FX Trade Retriever API.

3. Optimalisere det økonomiske resultatet

Automatisering sparer ikke bare tid, det forbedrer også resultatet. Dino Tufek, Group Treasury Director i Thule Groups, forklarer at når man gjør ting manuelt, må man prioritere oppgavene som gjør størst forskjell. Med automatisering kan du lage en perfekt prosess.

Så i stedet for å prioritere kun de tre eller fem viktigste valutaene, kan du ta med alle  kontantstrømmer i den automatiserte likviditetsløsningen, inkludert små valutaer. Eller i stedet for å gjøre noe én gang i uka, så kan du gjøre det hver dag eller til og med hver time. En høyere frekvens betyr færre åpne posisjoner og et bedre resultat generelt.

4. Bruke fullskala treasury-strategier på mindre virksomheter

En liten treasury- eller økonomiavdeling har kanskje ikke tid eller ressurser til å få unna alle oppgavene som vanligvis gjøres i et større treasury-team. Det gir kanskje ikke mening å ha en fulltidsansatt til likviditetsstyringen. Små avdelinger har kanskje tid til å evaluere likviditetssituasjonen én gang i måneden, mens automatiserte løsninger kan optimalisere den hver dag, eller til og med oftere for noen kunder.

– Med automatisering kan teamet legge til flere funksjoner. I stedet for å redusere antallet årsverk, tilføres et nytt og digitalt et, sier Jansell.

5. Utnytte data på en bedre måte

Når det gjelder tallknusing og behandling av store datamengder, har maskiner overtaket over mennesker. Automatiserte løsninger kan analysere store mengder data raskt, som hjelper økonomisjefer med å ta velinformerte beslutninger om for eksempel optimalisering av sikringsstrategien.

Dataanalyse blir bare viktigere og viktigere, og brorparten av nordiske bedrifter regner med at denne typen teknologi vil bli implementert hos dem i årene som kommer. Det viser tall fra Nordeas årlige treasury-undersøkelse.

Med automatisering kan teamet legge til flere funksjoner. I stedet for å redusere antallet årsverk, tilføres et nytt og digitalt et.

Kristoffer Jansell, Automation Lead i Nordea Markets

Matti Honkanen, leder av Next Gen FX i Nordea.

6. Smartere integrasjon av systemer

Tidligere har økonomisjefer måttet logge seg inn i en rekke systemer for å gjøre daglige kjerneoppgaver knyttet til cash management, likviditet og valutarisiko. Med automatisering kan du bruke ett grensesnitt og back-end-integrasjoner til å håndtere den sømløse flyten av data mellom interne systemer og tredjepartssystemer.

En integrert totalløsning er både mer praktisk og mer effektivt og gjør det dessuten enklere å identifisere risikoer i sanntid.

– Før måtte du stole på en manuelt generert rapport og bruke den som grunnlag for beslutninger. Nå kan en bestemt saldo trigge et rødt flagg i primærgrensesnittet, og du kan redusere risiko mye raskere. Eller så kan du gå enda lenger, automatisere handlingen og kun motta varsling om den, sier Honkanen.

7. Automatisering som sikkerhetsnett

 Treasury sine oppgaver trenger ikke å være  fullstendig automatisert eller fullstendig manuell. Du kan velge en middelvei og for eksempel bestemme at roboten skal sjekke kontoer mot slutten av dagen. Hvis det fortsatt er saldoer som må handles, kan det skje automatisk.

– Se på det som en forsikring som slår inn på slutten av dagen, sier Jansell. – Hvis du blir sittende i møte eller er forkjølet og ikke har fått fikset de manuelle oppgavene du pleier å gjøre, tar roboten over det du ikke har fått gjort, eller den kan håndtere hele prosessen for deg. På den måten kan automatisering fungere som en reserveløsning i stedet for en erstatning for et manuelt system eller en manuell handel.

8. Få kontroll over valutahandel i datterselskap

For selskaper kan det være utfordrende å sørge for at datterselskaper med lokale økonomiavdelinger følger konsernets finansielle retningslinjer. Med automatisering kan selskaper konfigurere valutaroboten til å gripe inn når kontosaldoer går over eller faller under en angitt terskel.

– Det er et styringsverktøy som sørger for at datterselskaper handler i henhold til konsernets retningslinjer. De kan likevel ha saldoer innen gitte grenser, men den automatiserte løsningen griper inn når saldoene overskrider retningslinjene, sier Jansell.

9. Starte hvert dag med tomt skrivebord

Thules Tufek kommenterer at en av de største fordelene med automatisering er å kunne ha et relativt ryddig skrivebord og være i stand til å reagere raskt på overraskende hendelser.

– Vi har hatt vår del av brannslukking. Med automatisering er treasury-avdelingen bedre rustet til å håndtere nye utfordringer og holde fokus på hovedmålet, som er å håndtere de økonomiske risikoene våre, sier han.

10. Være en strategisk partner

Med automatisering kan treasury- og økonomiavdelinger få mer tid til å være en strategisk støtte for ledelsen og driftssiden av virksomheten, fra innkjøp og salg til bærekraftsavdelinger. Automatisering kan dessuten bidra til å vise at treasury-funksjoner bør ha en plass i det strategiske arbeidet med digitalisering av virksomheten.

Want to know more about our automated solutions or just get started with currency risk management? Get in touch with us!

SWEDEN
Phone: +46 8 407 91 00
Email: markets.se [at] nordea.com (markets[dot]se[at]nordea[dot]com) 

DENMARK
Phone:+45 3343 9786
E-mail: markets.dk [at] nordea.com (markets[dot]dk[at]nordea[dot]com) 

NORWAY 
Phone: +47 2248 7860
E-mail: markets.no [at] nordea.com (markets[dot]no[at]nordea[dot]com) 

FINLAND
Phone +358 9 369 49 090
E-mail: fxflowfi [at] nordea.com (fxflowfi[at]nordea[dot]com)

Hvordan en e-handelspionér nådde en omsetning på 1 milliard SEK på få år

iDeal of Sweden lager tilbehør til mobiltelefoner, og har hatt en voldsom utvikling de siste årene. De har gått fra å være en liten garasjevirksomhet til å bli ledende innen e-handel. Her kan du få innblikk i de viktigste grunnene til at selskapet har lykkes, og i hvordan Nordeas AutoFX-valutarobot gir dem mer tid til det som er viktig, nemlig kjernevirksomheten.

Les mer

Automatisk valutahåndtering gjør livet lettere for sirkulærøkonomiselskapet L&T

Miljøselskapet L&T tok i bruk Nordeas AutoFX-valutarobot midt under pandemien i 2020 for å slippe unna noe av det manuelle arbeidet som kreves for å håndtere valutarisiko. Valutaautomatisering har vært en gamechanger for selskapets økonomiavdeling.

Les mer

Derfor satser Thule Group for fullt på automatisering

De siste årene har Thule Group brukt automatisering til å endre måten de jobber med cash management og valutahåndtering på. Det har vist seg å være en klok strategi som har gitt mer tid til mer komplekse og verdiskapende oppgaver.

Les mer
Innsikt