04-07-2023 09:34

De 10 vigtigste grunde til at automatisere finansfunktionens arbejdsgange

Både store og små virksomheder tager automatisering til sig for at strømline og optimere deres finansfunktioner. Her er de 10 vigtigste grunde.
People sitting in front of computers, working in a modern office

Farvel til regneark og manuel indtastning af data – goddag til tidsbesparelser og en nemmere arbejdsdag.  Når det gælder det daglige arbejde med valuta- og likviditetsstyring, går flere og flere virksomheder væk fra manuelle processer til fordel for automatisering for at strømline deres arbejdsgange og frigøre tid til arbejde, der tilfører mere værdi.

Automatisering behøver ikke være alt eller intet, siger Daniel Lundberg, som er FX Sales Manager i Nordea Markets.

”Nogle virksomheder vælger at automatisere de små, irriterende og tidskrævende opgaver. Andre tager skridtet fuldt ud og automatiserer hele processen. Begge dele øger effektiviteten,” siger han.

Her er de 10 grunde, vores kunder nævner som de vigtigste, når det handler om at automatisere finansfunktionens arbejdsgange snarest muligt:

1. Få mere tid til hjernearbejde

Ved at bruge mindre tid på gentagne, manuelle opgaver, fx at logge på for at tjekke saldi eller taste data ind i regneark, frigør man mere tid til hjernearbejde, siger Matti Honkanen, leder af Next Gen FX i Nordea.

”Når man automatiserer manuelle opgaver, kan man forbedre den overordnede proces og få mere tid til at tænke over strategier. Ovenikøbet bliver eksekveringsprocessen bedre dag for dag, fordi det ikke tager hele dagen at gøre tingene,” siger Matti Honkanen, som står i spidsen for udviklingen af nye, digitale valutaløsninger til Nordeas erhvervskunder. Hjernearbejde kan fx være at vurdere virksomhedens afdækningsstrategi – en kompleks opgave, der kræver tid og fokus.

Når man automatiserer manuelle opgaver, kan man forbedre den overordnede proces og få mere tid til at tænke over strategier.

Matti Honkanen, leder af Next Gen FX i Nordea

Daniel Lundberg, FX Sales Manager i Nordea Markets.

2. Undgå menneskelige fejl

Regelbaserede robotter og sofistikerede algoritmer minimerer risikoen for menneskelige fejl og individuel spekulation. Nordeas løsning, AutoFX Liquidity Management, sikrer fx, at virksomhedens valutastrømme altid handles i overensstemmelse med dens strategi. Valutarobotten foretager handler i henhold til foruddefinerede rammer baseret på kontosaldi.

”Manuelle handler kan nemt gå galt og komme i strid med virksomhedens finansielle politik. Med regelbaseret, automatiseret handel udelukker man den risiko,” siger Daniel Lundberg.

Automatisering kan også sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningen, fx ved automatisk dokumentation og kontering efter handlernes indgåelse via Nordeas FX Trade Retriever API.

3. Optimere finansielle resultater

Automatisering sparer ikke kun tid, men optimerer også resultatet. Som Dino Tufek, chef for Group Treasury i Thule Group, forklarer, er man nødt til at fokusere på de ting, der gør den største forskel, når man gør tingene manuelt. Men med automatisering kan man optimere til perfektion.

I stedet for at håndtere virksomhedens valutastrømme og likviditet ud fra kun de tre til fem mest brugte valutaer, kan du med en automatiseret løsning medtage alle valutastrømme, også de mindre valutaer. Eller i stedet for at håndtere likviditetsstyringen en gang om ugen kan du gøre det dagligt eller endda hver time. Det giver færre åbne positioner og et bedre overordnet resultat.

4. Overføre de store finansfunktioners strategier til mindre virksomheder

En mindre finansfunktion har ikke altid tid eller ressourcer til at udføre alle de opgaver, som en stor finansfunktion traditionelt gør. For eksempel giver det måske ikke mening at ansætte en medarbejder på fuld tid til at klare likviditetsstyringen. En mindre finansfunktion vurderer måske virksomhedens likviditetssituation en gang om måneden, mens automatiserede løsninger kan optimere likviditeten hver dag eller endda oftere.

”Med automatisering kan teamet tilføje flere funktioner. I stedet for at reducere antallet af fuldtidsmedarbejdere får man nu en ny, digital medarbejder,” siger Daniel Lundberg.

5. Gøre bedre brug af data

Når det gælder beregninger og bearbejdelse af store mængder data, gør maskiner det efterhånden bedre end mennesker. Automatiserede løsninger kan analysere enorme mængder data hurtigt og hjælpe medarbejderne i finansfunktionen med at træffe informerede beslutninger, fx om optimering af virksomhedens afdækningsstrategi.

Dataanalyse bliver stadigt vigtigere. Og ifølge Nordeas årlige undersøgelse af økonomi- og finansafdelinger forventer langt de fleste nordiske virksomheder, at denne teknologi bliver implementeret i deres aktiviteter i de kommende år.

Med automatisering kan teamet tilføje flere funktioner. I stedet for at reducere antallet af fuldtidsmedarbejdere får man nu en ny, digital medarbejder.

Daniel Lundberg, FX Sales Manager i Nordea Markets

Matti Honkanen, leder af Next Gen FX i Nordea.

6. Integrere systemer på en smartere måde

Tidligere var medarbejderne nødt til at logge på mange forskellige systemer for at udføre de vigtigste daglige opgaver i forbindelse med cash management og styring af virksomhedens valutaeksponering og likviditet. Med automatisering behøver man kun at bruge en enkelt grænseflade, da back-end-integration sikrer smidig overførsel af data mellem interne systemer og tredjeparters systemer.

Udover øget effektivitet og brugervenlighed gør en integreret one-stop-løsning det nemmere at opdage risici i realtid.

”Før var du afhængig af en manuelt forberedt rapport, og derefter skulle du handle ud fra rapporten. Nu kan en bestemt saldo udløse et rødt flag i systemet, og derfor kan du reducere risici meget hurtigere.  Eller du kan gå endnu længere og automatisere handlingen, så du kun får en notifikation,” siger Matti Honkanen.

7. Automatisering som sikkerhedsnet

Finansfunktionens arbejdsgange behøver ikke enten at være helt automatiserede eller helt manuelle. Der er en gylden mellemvej. Man kan fx indstille robotten til at tjekke konti sidst på dagen. Hvis der stadig er saldi, der skal handles, kan det gøres automatisk.

”Se det som en sikkerhed for, at alt er i orden, når dagen er slut,” siger Kristoffer Jansell. ”Hvis du sidder fast i et møde eller er syg og ikke har lavet det manuelle arbejde, du plejer, går robotten i gang med det, du ikke fik gjort, eller håndterer hele processen for dig.” På den måde kan automatisering være en backup uden helt at erstatte eller konkurrere med den manuelle arbejdsgang.

8. Få kontrol over valutastyring i datterselskaber

Det er ofte en udfordring at sikre, at datterselskaber med lokale finansfunktioner holder sig indenfor rammerne for koncernens finansielle politik. Med automatisering kan valutarobotten indstilles til at handle, når en kontosaldo bevæger sig over eller under en fastsat grænse.

”Det er et styringsværktøj, der sikrer, at datterselskaber overholder koncernens politik. De kan stadig have saldi indenfor visse grænser, men den automatiserede løsning bliver aktiveret, når grænserne overskrides,” siger Kristoffer Jansell.

9. Starte hver dag med rent bord

Ifølge Dino Tufek fra Thule Group er en af de største fordele ved automatisering, at man kan holde sit bord relativt rent og reagere endnu mere fleksibelt på pludselige hændelser.

”Vi har slukket vores andel af brande. Med automatisering er vores finansfunktion bedre rustet til at håndtere nye udfordringer og samtidig fokusere på vores hovedopgave – at styre vores finansielle risici,” siger han.

10. Blive strategisk partner

Automatisering kan også frigøre værdifuld tid for finansfunktionen, så den kan blive en endnu stærkere strategisk partner for ledelsen og den forretningsmæssige side af virksomheden lige fra indkøb og salg til arbejdet med bæredygtighed. Derudover kan medarbejdere fra finansfunktionen også sidde med ved bordet, når der udvikles strategier, fordi de kan vise, at de spiller en rolle i forhold til at digitalisere virksomheden.

Want to know more about our automated solutions or just get started with currency risk management? Get in touch with us!

SWEDEN
Phone: +46 8 407 91 00
Email: markets.se [at] nordea.com (markets[dot]se[at]nordea[dot]com) 

DENMARK
Phone:+45 3343 9786
E-mail: markets.dk [at] nordea.com (markets[dot]dk[at]nordea[dot]com) 

NORWAY 
Phone: +47 2248 7860
E-mail: markets.no [at] nordea.com (markets[dot]no[at]nordea[dot]com) 

FINLAND
Phone +358 9 369 49 090
E-mail: fxflowfi [at] nordea.com (fxflowfi[at]nordea[dot]com)

Sådan opnåede pioner indenfor e-handel en omsætning på SEK 1 mia. på få år

Ideal of Sweden, der sælger tilbehør til mobiltelefoner, har lynhurtigt udviklet sig fra garagevirksomhed til verdenssucces. Læs om virksomhedens vej til succes, og hvordan den ved hjælp af Nordeas AutoFX valutarobot får mere tid til det, der betyder mest – nemlig kerneforretningen.

Læs mere

Miljøselskabet L&T ser fordele ved automatisering af valutahandel

Som miljøselskab har L&T fokus på cirkulær økonomi. Selskabet begyndte at bruge Nordeas AutoFX-valutarobot midt under pandemien i 2020 for at reducere det manuelle arbejde i forbindelse med styringen af valutarisiko. Automatiseringen af valutahandlen blev en gamechanger for selskabets finansafdeling.

Læs mere

Derfor valgte Thule Group automatisering hos Nordea

I de senere år har den globale virksomhed Thule Group, der sælger udstyr til et aktivt fritidsliv, brugt Nordeas automatiske valutarobot til at optimere sin likviditets- og valutastyring. Automatiseringen har frigjort ressourcer hos virksomheden til i stedet at bruge mere tid til de komplekse og værdiskabende opgaver.

Læs mere
Insights