24-11-2023 12:15

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonto kulkevat käsi kädessä”

YK:n ympäristöohjelman alainen Finance Initiative (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) julkaisee tänään ensimmäisen toimialakohtaisen luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjeistuksensa. Nordea on ollut mukana ohjeistuksen laatineessa työryhmässä. Samassa yhteydessä Nordea julkaisee ensimmäisen oman aihekohtaisen ohjeistuksensa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
bumblebee on a flower

UNEP FI:n ohjeistuksen tarkoituksena on auttaa YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet allekirjoittaneita pankkeja mukauttamaan sijoitussalkkunsa maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen (Global Biodiversity Framework, GBF) mukaiseksi. Monimuotoisuuskehys on Pariisin ilmastosopimuksen kaltainen, sillä se sisältää sekä lyhyen aikavälin tavoitteita vuodelle 2030 että pitkän aikavälin tavoitteita vuodelle 2050. Työryhmässä Nordeaa edustaa Anna-Karin Modin-Edman, joka toimii Nordean Group Sustainability -yksikön biodiversiteettiasiantuntijana.

”Yhteistyö on ehdoton edellytys sille, että pystymme ottamaan entistä nopeampia edistysaskelia. Työryhmässä mukana oleminen on meille tärkeä asia, koska haluamme saavuttaa edistystä tällä osa-alueella. On hyvä muistaa, että luonnon monimuotoisuutta on käsitelty vielä verrattain vähän finanssialalla. Meidän on kehitettävä siihen liittyviä prosesseja ja menetelmiä ja kerättävä tietoa, jotta voimme asettaa hyviä ja vaikuttavia tavoitteita. Olemme jo kehittyneet siinä, miten otamme ilmastoasiat huomioon liiketoiminnassamme, ja seuraavaksi vuorossa on luonnon monimuotoisuus. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonto kulkevat käsi kädessä”, Anna-Karin Modin-Edman kertoo. 

Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist in Group Sustainability at Nordea..

Työ on jo käynnissä 

Nordeassa on jo aloitettu työ luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi monin eri tavoin. Aihe on nostettu esiin esimerkiksi keskusteluissa sijoituskohteena olevien yhtiöiden ja sidosryhmien kanssa. Nordea Asset Management (NAM) on allekirjoittanut Finance for Biodiversity Pledge -sitoumuksen ja käy useita luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin liittyviä vuoropuheluja sidosryhmiensä kanssa. NAM on hiljattain julkaissut myös luonnon monimuotoisuutta koskevan kannanoton. NAM liittyi kesäkuussa maailmanlaajuiseen sijoittajien Nature Action 100 -aloitteeseen, jonka tarkoituksena on kannustaa yrityksiä asettamaan entistä kunnianhimoisempia tavoitteita sekä ryhtymään toimiin luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon tilan parantamiseksi.

Nordea on nyt myös julkaissut ensimmäisen oman aihekohtaisen ohjeistuksensa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Siinä kerrotaan Nordean kanta aiheeseen sekä annetaan tietoja tämänhetkisestä työstämme ja sitoumuksistamme. Kyseessä on kuitenkin osa-alue, jolla tapahtuu paljon kehitystä lähivuosina. Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Nordea julkaisee vuosikertomuksessaan tavoitteet, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuteen liittyviä käytäntöjä pankissa. Tämä on ensimmäinen askel prosessissa, jonka tarkoituksena on muokata toimintaamme tällä osa-alueella vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden mukaiseksi.

”Yhteinen ohjeistus on suuri ja tärkeä edistysaskel koko toimialallemme. Puolet maailman bruttokansantuotteesta on melko tai erittäin riippuvainen luonnosta. Niinpä finanssialaan kohdistuu olennaisia riskejä, jos emme ryhdy toimiin luontokadon pysäyttämiseksi”, Anna-Karin Modin-Edman päättää.

 

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus