24-11-2023 11:52

”Klima- og naturtiltag skal gå hånd i hånd”

FN’s miljødeklaration for finansielle virksomheder (UNEP FI) offentlig gør i dag den første sektorvejledning om biodiversitet, hvor Nordea har indgået i arbejdsgruppen. Nordea offentliggør i denne forbindelse sin første temavejledning om biodiversitet.
bumblebee on a flower

UNEP FI’s vejledning har til formål at hjælpe de underskrivende banker med at tilpasse deres porteføljer til den globale biodiversitetsaftale Global Biodiversity Framework (GBF), der er beskrevet som pendanten til Paris-aftalen, men indenfor biodiversitet. I lighed med Paris-aftalen indeholder biodiversitetsaftalen kortsigtede mål for 2030 og langsigtede mål for 2050. Nordea er i arbejdsgruppen repræsenteret af Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist i Group Sustainability.

”Samarbejde er nøgleordet, hvis vi skal videre og hurtigere frem, og vi har prioriteret at indgå i arbejdsgruppen for at skabe fremgang på dette område. Det er vigtigt at huske på, at biodiversitet fortsat er et relativt nyt emne for den finansielle sektor, og der er behov for udvikling af processer og metoder samt indsamling af data for at kunne fastsætte gode og virkningsfulde mål. Vi har gjort fremskridt, når det drejer sig om at integrere klima i vores forretning, og vi vil nu foretage den samme rejse med biodiversitet. Klima- og naturtiltag skal gå hånd i hånd,” forklarer Anna-Karin. 

af Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist i Group Sustainability.

Første skridt er taget  

Nordea arbejder allerede med biodiversitet på forskellige måder på tværs af forretningen, for eksempel i aktiviteter hos de virksomheder, der investeres i, og i dialog med interessenter. Nordea Asset Management (NAM) har underskrevet støtteerklæringen Finance for Biodiversity Pledge og er i dialog med en række interessenter om og har forskellige aktiviteter i relation til biodiversitet og økosystemer. NAM har også som det seneste offentliggjort hvidbogen White Paper on Biodiversity and Nature. NAM tilsluttede sig i juni Nature Action 100, der er et globalt investorinitiativ med fokus på at fremme større ambitioner og tiltag hos virksomheder med henblik på at genvinde tabet af natur og biodiversitet.

Selvom Nordea nu også er på plads med sin første temavejledning om biodiversitet, som definerer og beskriver Nordeas igangværende arbejde og nuværende forpligtelser, vil der ske store fremskridt i de kommende år. I første kvartal af 2024 offentliggør Nordea foreløbige praksismål for biodiversitet i sin årsrapport, hvilket er første trin på vejen til at adressere emnet i samme omfang som vejledningen i principperne for ansvarlig bankvirksomhed (Principles for Reponsible Banking (PRB)).

”Sektoren har taget et stort og vigtigt skridt fremad med denne fælles tilgang. Eftersom halvdelen af verdens BNP i moderat eller høj grad er afhængig af naturen, medfører manglende handling i relation to tabet af natur og biodiversitet en betydelig finansiel risiko for den finansielle sektor,” slutter Anna-Karin.

 

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed