24-11-2023 11:38

– Tiltak for klimaet og naturen må gå hånd i hånd

I dag publiserer finansinitiativet til FNs miljøprogram (UNEP FI) sin første veiledning for biologisk mangfold, og Nordea har vært med i arbeidsgruppen. Parallelt publiserer Nordea sine første tematiske retningslinjer for biologisk mangfold.
bumblebee on a flower

Formålet ved UNEP FIs veiledning er å hjelpe bankene som deltar i programmet, med å tilpasse porteføljer til Global Biodiversity Framework (GBF), et rammeverk som beskrives som Parisavtalen for biologisk mangfold. Som Parisavtalen inneholder GBF kortsiktige mål for 2030 og langsiktige mål for 2050. I arbeidsgruppen representeres Nordea av Anna-Karin Modin-Edman, seniorspesialist på biologisk mangfold i Group Sustainability.

– Samarbeid er nøkkelen til raskere og økt fremgang, og vi har prioritert å bli med i arbeidsgruppen for å bli bedre på dette feltet. Det er viktig å huske at biologisk mangfold fortsatt er et relativt nytt tema for finanssektoren, og vi trenger prosesser, metoder og innsamling av data for å kunne sette gode og virkningsfulle mål. Vi har gjort fremskritt i arbeidet med å integrere klima i virksomheten, og nå står biologisk mangfold for tur. Tiltak for klimaet og naturen må gå hånd i hånd, forklarer Anna-Karin. 

Anna-Karin Modin-Edman, seniorspesialist på biologisk mangfold i Group Sustainability.

Arbeidet har begynt 

Nordea jobber allerede med biologisk mangfold på flere måter, for eksempel i dialog med interessenter og selskaper det investeres i. Nordea Asset Management (NAM) har signert Finance for Biodiversity Pledge og har flere dialoger og engasjementer knyttet til biologisk mangfold og økosystemer. Nylig publiserte NAM også en utredning om biologisk mangfold. I juni ble NAM med i Nature Action 100, et globalt investorinitiativ med fokus på å øke næringslivets ambisjonsnivå og innsats for å snu utviklingen med tap av natur og biologisk mangfold.

Nå har også Nordea fått sine første tematiske retningslinjer for biologisk mangfold, som definerer vår posisjon og beskriver dagens arbeid og forpliktelser, men mye vil endre seg i årene som kommer. I årsrapporten som publiseres i første kvartal i 2024, vil vi publisere mål for vår praksis knyttet til biologisk mangfold, som et første steg på veien mot å arbeide med temaet i henhold til prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet (PRB).

– Bransjen har tatt et stort og viktig steg fremover med denne felles innsatsen. Halvparten av verdens BNP er middels eller svært avhengig av naturen. Hvis vi ikke iverksetter tiltak for å forhindre tap av natur og biologisk mangfold, oppstår det en betydelig og vesentlig finansiell risiko for finansbransjen, konkluderer Anna-Karin.

 

Nordea og prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet (PRB)

Arbeidsgruppen for biologisk mangfold inngår i FNs miljøprogram for finansinstitusjoner og ble etablert for å gi veiledning og anbefalinger om hvordan banker kan sette mål knyttet til biologisk mangfold og natur. Arbeidsgruppen består av 34 banker som alle har signert prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet (PRB), samt verdensledende eksperter på natur og finans. 

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft