24-08-2021 09:22

Salkunhoitaja: Vastuullisuus on yhä tärkeämpää pohjoisamerikkalaisille yrityksille

Yhdysvalloissa toimivat yritykset eivät ole aina pitäneet vastuullisuutta kovin tärkeänä. Viime vuosina tässä on kuitenkin tapahtunut suuri muutos. Pohjoisamerikkalaisiin yhtiöihin sijoittava Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet painottaa vastuullisuutta. Kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on lisääntynyt alueella.
New York Stock Exchange.

Aiemmin on ajateltu, että vastuullisuus ja ESG-asiat (ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa) eivät ole kovin korkeassa kurssissa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla, joihin sisältyvät Yhdysvallat ja Kanada, jos niitä verrataan Eurooppaan ja etenkin Pohjoismaihin. Viime vuosien aikana tämä oletus on kuitenkin muuttunut.

”Viisi vuotta sitten yrityksiltä tuli paljon kielteisiä vastauksia tapaamispyyntöihimme, kun halusimme keskustella niiden kanssa ESG-asioista. Nyt tilanne on toisenlainen. Suurin osa yrityksistä keskustelee mielellään kanssamme ESG-asioista ja haluaa myös kuunnella ehdotuksiamme. Yritykset ymmärtävät nyt selvästi paremmin, että pystymme tiettyjen rajoitusten vuoksi sijoittamaan vain yhtiöihin, jotka tekevät aktiivista vastuullisuustyötä” Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahastosta vastaava salkunhoitaja Joakim Ahlberg sanoo.

Hän lisää, että yritysten suhtautumisessa ESG-asioihin ja vastuullisuuteen voi olla suuria eroja. Toiset yhtiöt ovat jo päässeet pitkälle ja pyrkivät vahvasti parantamaan ESG-profiiliaan, mutta toiset suhtautuvat vastuullisuuteen lähestulkoon välinpitämättömästi.

”Yleisesti ottaen ESG-asiat ovat kuitenkin nousussa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla.”

”Yleisesti ottaen ESG-asiat ovat kuitenkin nousussa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla.”

Joakim Ahlberg, Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahaston salkunhoitaja.

Taloudellinen tilanne ratkaisee

Harva Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahasto painottaa vastuullisuutta.

”Lukuisat kansainväliset ja paikalliset rahastot sijoittavat kyllä pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin, mutta vain harvat painottavat ESG-asioita. Erotumme muista siinäkin, ettemme pelkästään rajaa pois yhtiöitä, vaan poimimme myös mukaan ESG-asioihin panostavia yhtiöitä” Joakim Ahlberg sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Joakim Ahlbergin tiimillä on lista pois rajatuista yhtiöistä, joihin ei voida sijoittaa. Lisäksi tiimi valitsee yhtiöitä, jotka joko ovat päässeet hyvin alkuun tai edenneet pitkälle vahvan ESG-profiilin rakentamisessa.

Joakim Ahlbergin tiimin apuna yhtiöiden ESG-profiilin analyysissä on Nordea Asset Managementin vastuullisen sijoittamisen tiimiin kuuluva analyytikko, joka keskittyy pelkästään Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahaston sijoituksiin. Hän on päivittäin mukana aamupalavereissa ja kaikissa kokouksissa, joissa keskustellaan uusista sijoituskohteista. Kaikki yhtiöt analysoidaan, ja vastuullisen sijoittamisen tiimi määrittelee niiden luokituksen. Yhtiön ESG-luokituksen on oltava vähintään B Nordean omalla A–C-asteikolla, jotta se voidaan ottaa Tähtirahastoihin.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin ESG-luokitus

Luokka A

Yhtiöt ovat kypsiä yhtiöitä, joilla on vahva johto sekä hyvät periaatteet ja menettelytavat keskeisten vastuullisuusasioiden käsittelyä varten.

Luokka B

Yhtiöiden ylin johto kiinnittää huomiota ESG-asioihin ja kehittää yhtiön johtamisrakennetta. Keskeiset seikat tunnistetaan ja niihin puututaan jossakin määrin. Yhtiöt laativat vuosittain raportin.

Luokka C

Yhtiöt ovat hieman jäljessä kehityksestä. Ylin johto ei ole sitoutunut ESG-asioihin, eivätkä yhtiöt ole arvioineet niihin liittyviä riskejä perusteellisesti tai tunnistaneet toimenpiteitä edellyttäviä osa-alueita.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.

Lue lisää rahastoista täältä.

 

 
Analyysit
Vastuullisuus
Eläke ja säästäminen