2021-08-24 10:18

"Hållbarhet blir allt viktigare för amerikanska företag"

Fonden Nordea North American Stars investerar med fokus på amerikanska företag som arbetar med hållbarhetsfrågor och fondförvaltaren Joakim Ahlberg kan se hur intresset för hållbarhetsfrågor växer i den här regionen.
New York Stock Exchange.

Den nordamerikanska aktiemarknaden, som omfattar USA och Kanada, har tidigare haft ett rykte om att bry sig mindre om hållbarhet och ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) jämfört med Europa och i synnerhet Norden, men det har skett en förändring de senaste åren.

”För fem år sedan var det många företag som tackade nej när vi bad om ett möte för att prata om deras inställning till ESG, men så är det inte längre. Vi känner att de flesta företag gärna vill prata med oss om ESG och faktiskt också gärna lyssnar på våra förslag. Det finns en större förståelse för att vi har restriktioner som gör att vi bara kan investera i företag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor” säger Joakim Ahlberg som är ansvarig förvaltare för Nordea North American Stars.

Han tillägger att det fortfarande är stor skillnad mellan olika företag och deras arbete med ESG och hållbarhet. Vissa företag ligger långt framme och satsar hårt på att stärka sin ESG-profil medan andra nästan inte bryr sig alls.

”Men jag ser en ökad tendens på den nordamerikanska aktiemarknaden till ett större ESG-fokus.”

Men jag ser en ökad tendens på den nordamerikanska aktiemarknaden till ett större ESG-fokus.

Joakim Ahlberg, ansvarig förvaltare för Nordea North American Stars.

De ekonomiska grundförutsättningarna är viktiga

Det är glest med Nordamerikafonder med starkt fokus på hållbarhet.

”Det finns många fonder, både i och utanför Nordamerika, som investerar i nordamerikanska aktier, men inte så många som har starkt fokus på ESG. Vi är annorlunda också för att vi inte vara väljer bort företag, utan att vi också aktivt väljer in företag” säger Joakim Ahlberg.

I praktiken betyder det att Joakim Ahlberg och hans team har en lista över företag som de inte får investera i. Därutöver väljer teamet också ut företag som antingen har en stark ESG-profil eller som är på god väg dit.

Joakim Ahlberg och hans team får hjälp med att analysera företagens ESG-profiler av en analytiker från Nordea Asset Managements team för ansvarsfulla investeringar som enbart arbetar med investeringar i Nordea North American Stars. Han deltar på morgonmötet varje dag och i alla möten där nya investeringar diskuteras. Alla bolag analyseras och får ett betyg av teamet för ansvarsfulla investeringar. För bolag som ska ingå i en Starsfond krävs minst betyget B i Nordeas egen ESG-rating som sträcker sig mellan A-C.

Så fungerar Nordeas interna ESG-rating som teamet för ansvarsfulla investeringar tar fram

A-betyg

Företag med A-rating är företag som vi anser vara mogna företag med en solid ledningsstruktur och bra policys och rutiner på plats för att hantera viktiga ESG-frågor.

B-betyg

Ett företag med B-rating har en bra ledning som fokuserar på ESG-frågor och som håller på att utveckla företagets ledningsstruktur. Betydande förhållanden har identifierats och till viss del hanterats. Företaget rapporterar årligen på ESG-frågor.

C-betyg

Företag med C-betyg ligger något efter i utvecklingen. Det finns inget åtagande från ledningen och företaget har inte gjort en grundlig riskbedömning av ESG-frågor eller identifierade områden som ska hanteras.

 En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Fullständig information finner du i Faktablad, Informationsbroschyr och rapporter på nordea.se/fondinfo. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation och ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. Fonderna förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A.

Läs mer på Fondmagasinet. 

Insikter
Hållbarhet
Sparande och pension