24-08-2021 08:52

”Bæredygtighed bliver stadig vigtigere for amerikanske selskaber”

Fonden Nordea North American Stars investerer med fokus på amerikanske selskaber, som arbejder med bæredygtighedsspørgsmål, og porteføljeforvalteren Joakim Ahlberg kan se, hvordan interessen for bæredygtighed er øget i regionen.
New York Stock Exchange.

Det nordamerikanske aktiemarked, som udover USA også omfatter Canada, har tidligere haft ry for at være mindre fokuseret på bæredygtighed og ESG (miljøhensyn, sociale forhold og selskabsledelse), hvis man sammenligner med Europa og i særdeleshed Skandinavien, men det har ændret sig i løbet af de seneste år.

”For fem år siden fik vi mange afvisende svar fra selskaberne, når vi bad om et møde for at tale om deres ESG-tilgang, men det har ændret sig. Vi føler, at hovedparten af selskaberne gerne vil tale med os om ESG og faktisk også gerne vil høre på vores forslag. Der er klart mere forståelse for, at vi har nogle restriktioner, som gør, at vi kun kan investere i selskaber, som aktivt arbejder med bæredygtighed” fortæller Joakim Ahlberg, som er den ansvarlige porteføljeforvalter for Nordea North American Stars.

Han tilføjer, at der stadig kan være store forskelle i selskabernes fokus på ESG og bæredygtighed. Nogle selskaber er langt fremme og arbejder hårdt på at forbedre deres ESG-profil, mens andre er tæt på at være ligeglade med bæredygtighed.

”Men jeg ser generelt en voksende tendens i det nordamerikanske aktiemarked mod mere ESG-fokus.”

Men jeg ser generelt en voksende tendens i det nordamerikanske aktiemarked mod mere ESG-fokus.

Joakim Ahlberg, ansvarlige porteføljeforvalter for Nordea North American Stars.

Det økonomiske grundlag er vigtigt

Et stærkt fokus på bæredygtighed blandt investeringsfonde, som investerer i nordamerikanske aktier, er heller ikke så udbredt endnu.

”Der findes mange fonde, globalt og lokalt, som investerer i nordamerikanske aktier, men færre fonde med et stærkt fokus på ESG. Vi adskiller os også ved, at vi ikke kun screener negativt, men positivt tilvælger ESG-selskaber” siger Joakim Ahlberg.

Det betyder i praksis, at Joakim Ahlberg og hans team har en eksklusionsliste af selskaber, som de ikke må investere i (negativ screening). Derudover udvælger teamet også selskaber, som enten er langt i udviklingen mod en stærk ESG-profil, eller som er godt på vej i forhold til ESG (positiv screening).

Til at hjælpe med analysen af selskabernes ESG-profil har Joakim Ahlberg og hans team en analytiker fra Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer, som kun arbejder med investeringer i Nordea North American Stars. Han deltager i alle deres daglige morgenmøder og deltager i alle møder, hvor nye investeringer bliver diskuteret. Alle selskaber analyseres og får en rating af teamet for ansvarlige investeringer. For at et selskab må indgå i en Stars-fond, skal den minimum have en B-rating i Nordeas egen ESG-rating, som går fra A til C.

Nordeas interne ESG-rating, som teamet for ansvarlige investeringer bruger:

A-rating:

Selskaber med en A-rating er modne selskaber med en solid ledelsesstruktur og gode politikker og procedurer til at håndtere væsentlige forhold.

B-rating:

Et selskab med en B-rating har en topledelse, der har fokus på ESG-forhold, og som er i gang med at udvikle selskabets ledelsesstruktur. Væsentlige forhold er identificeret og til en vis grad håndteret. Selskabet rapporterer årligt.

C-rating:

Selskaber med en C-rating halter noget efter i udviklingen. Der er intet engagement fra topledelsens side, og selskabet har ikke foretaget en gennemgribende risikovurdering af ESG-forhold eller identificeret områder, som man bør håndtere

Insights
Bæredygtighed
Pension og opsparing