24-08-2021 10:30

«Bærekraft blir stadig viktigere for amerikanske selskaper»

Fondet Nordea North American Stars investerer i amerikanske selskaper som jobber med bærekraftsspørsmål, og porteføljeforvalteren Joakim Ahlberg kan se hvordan interessen for bærekraft har økt i denne regionen.
New York Stock Exchange.

Aksjemarkedet i Nord-Amerika, som omfatter USA og Canada, har tidligere hatt rykte på seg for å være mindre opptatt av bærekraft og ESG (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold) sammenlignet med Europa og spesielt Skandinavia, men dette har endret seg i løpet av de siste årene.

«For fem år siden fikk vi avslag fra mange av selskapene da vi inviterte dem til å møte oss for å snakke om holdningen deres til ESG, men det har endret seg. Nå virker det som de fleste selskapene gjerne vil snakke om ESG med oss, og at de faktisk lytter til forslagene våre. Det er større forståelse for restriksjonene våre som gjør at vi bare kan investere i selskaper som jobber aktivt med bærekraft» sier Joakim Ahlberg, ansvarlig porteføljeforvalter for Nordea North American Stars.

Han legger til at det fortsatt er store forskjeller i selskapenes arbeid med ESG og bærekraft. Noen har kommet langt og jobber hardt for å styrke ESG-profilen, mens andre knapt bryr seg.

«Men jeg ser en økende trend i det nordamerikanske aksjemarkedet mot mer fokus på ESG-forhold.»

Men jeg ser en økende trend i det nordamerikanske aksjemarkedet mot mer fokus på ESG-forhold.

Joakim Ahlberg, ansvarlig porteføljeforvalter for Nordea North American Stars.

Det økonomiske grunnlaget er viktig

Det er ikke mange nordamerikanske fond som har et sterkt fokus på bærekraft.

«Det finnes mange fond både i og utenfor Nord-Amerika som investerer i nordamerikanske aksjer, men ikke mange som har et sterkt fokus på ESG. Vi skiller oss også ut ved at vi ikke bare ekskluderer selskaper, men også aktivt velger inn selskaper»

I praksis betyr det at Joakim Ahlberg og teamet hans har en liste over ekskluderte selskaper de ikke skal investere i. I tillegg velger de selskaper som har eller jobber hardt for å få en tydelig ESG-profil.

Til å analysere selskapenes ESG-profiler har Joakim Ahlberg og teamet hans fått hjelp av en analytiker fra Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer. Han jobber kun med investeringer i Nordea North American Stars og deltar i daglige morgenmøter og alle møter der nye investeringer diskuteres. Alle selskapene analyseres og rates av teamet for ansvarlige investeringer. Hvis et selskap skal inkluderes i et Stars-fond, må det minst oppnå en B-rating i Nordeas egen ESG-rating, som går fra A til C.

Nordeas interne ESG-rating som teamet for ansvarlige investeringer bruker:

A-rating

Selskaper med A-rating er modne selskaper med en sterk styringsmodell som har gode rutiner og retningslinjer på plass for å kunne håndtere viktige ESG-spørsmål.

B-rating

Selskaper med B-rating har en god ledelse som fokuserer på ESG-spørsmål og jobber med å utvikle selskapets styringsmodell. Viktige saker er identifisert og til en viss grad håndtert. Selskapet publiserer årlige ESG-rapporter.

C-rating

Selskaper med C-rating sakker akterut når det gjelder ESG-forhold. Ledelsen viser ikke noe engasjement, og selskapet har ikke utført en grundig risikoevaluering av ESG-forhold eller identifisert områder som må håndteres.

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Les mer

Innsikt
Bærekraft
Pensjon og sparing