24-01-2024 14:55

Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa nopeinta tahtia 20 vuoteen

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi vastikään raportin, jonka mukaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti lisääntyi voimakkaasti vuonna 2023. Myös näkymät vuoteen 2028 asti ovat melko positiiviset. Nordean ilmasto- ja ympäristöasioista vastaava johtaja Peter Sandahl kommentoi raporttia.
Solar panel park in sunset

IEA:n raportti on kattava katsaus aiheeseen, joka nousi huomion keskipisteeksi joulukuun COP28-ilmastokokouksessa. Kokouksessa 130 maata allekirjoitti sitoumuksen uusiutuvan energian tuotannon kolminkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä. Raportissa analysoidaan yksityiskohtaisesti tämän globaalin tavoitteen edistymistä eri alueilla. 

Head of Climate & Environment, Peter Sandahl.

Kasvua 50 prosenttia 

”COP28-kokouksessa syntynyt sopimus uusiutuvan energian tuotannon kolminkertaistamisesta oli merkittävä askel. IEA:n raportti osoittaa, että tavoite on mahdollista saavuttaa ja että meillä on tarvittavat työkalut siihen”, Peter Sandahl sanoo.

 ”Uusiutuva energia on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana eksponentiaalisesti ja sen hinta on laskenut voimakkaasti korkeiden oppimiskertoimien ja mittakaavaetujen ansiosta. Raportissa vahvistetaan, että myönteistä kehitystä on tapahtunut, ja ennustetaan, että uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto kiihtyy entisestään tulevina vuosina. Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti kasvoi vuonna 2023 lähes 50 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna pääasiassa aurinkosähköteknologian siivittämänä. Tämänhetkinen energiapolitiikka ja olosuhteet huomioiden tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan 2,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä, mikä on jo lähellä globaalia tavoitetta”, Peter Sandahl sanoo ja jatkaa: 

”Jotta erot eri alueiden välillä saadaan kurottua kiinni, tarvitaan uusiutuvaa energiaa tukevaa politiikkaa, lisää investointeja sähköverkkoinfrastruktuuriin sekä aiempaa joustavampia lupajärjestelyjä. Kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa suurimpia ongelmia ovat edelleen rahoituksen heikko saatavuus ja korkeat pääomakustannukset, minkä vuoksi uusiutuvaa energiaa ei nähdä yhtä houkuttelevana vaihtoehtona kuin muualla. Näissä maissa on erittäin tärkeää vähentää uusiutuvaan energiaan liittyviä riskejä, jotta niille voidaan ohjata laajamittaista rahoitusta. Riskien vähentäminen auttaa myös edistämään globaalia siirtymää.” 

Uusiutuvat energianlähteet ohittavat kivihiilen vuoteen 2025 mennessä 

Raportin mukaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin odotetaan kaksinkertaistuvan Euroopassa vuoteen 2028 mennessä edellisiin 6 vuoteen verrattuna. Aurinkoenergian näkymät ovat vieläkin optimistisemmat. 

”Aurinkoenergia nostetaan raportissa keskiöön. Tuulivoiman näkymät erityisesti merituulivoimaloiden osalta eivät ole kovin hyvät, mutta aurinkoenergian kasvua koskevaa ennustetta on korjattu ylöspäin aiemmista arvioista. Vuoteen 2028 ulottuvassa uusiutuvan energian kasvuennusteessa aurinkoenergian osuus kasvusta on EU:ssa 70 prosenttia. Entistä optimistisemman ennusteen myötä IEA arvioikin nyt, että uusiutuvien energianlähteiden osuus globaalista sähköntuotannosta on vuoteen 2028 mennessä yli 40 prosenttia. Ne ohittavat suosiossa kivihiilen jo alkuvuodesta 2025. Me seuraamme Nordeassa tätä kehitystä ja tuemme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä tiiviin yhteistyön avulla”, Peter Sandahl päättää. 

Tietoa IEA:n raportista

Renewables 2023 -raportti on Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n uusiutuvaa energiantuotantoa koskeva analyysi, joka perustuu tämänhetkiseen energiapolitiikkaan ja energiamarkkinoiden kehitykseen. Raportissa ennustetaan uusiutuvaan energiaan liittyvien teknologioiden käyttöönottoa sähköntuotannossa, kuljetuksessa ja lämmityksessä vuoteen 2028 mennessä sekä nostetaan esiin alan suurimpia haasteita ja esteitä kasvulle.

Tietoa IEA:n raportista
Vastuullisuus
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit