24-01-2024 14:21

Hurtigste vækstrate for vedvarende energi i to årtier

Det Internationale Energiagentur, IEA, har netop offentliggjort en rapport om produktion af vedvarende energi, der viser stærk vækst i kapaciteten i 2023 og ret positive udsigter frem mod 2028. Peter Sandahl, leder af Climate & Environment i Nordea, kommenterer på rapporten.
Solar panel park in sunset

IEA’s rapport dykker ned i et område, der i høj grad var i fokus på COP28-klimatopmødet i december, hvor 130 lande underskrev et tilsagn om at tredoble produktionskapaciteten for vedvarende energi inden 2030. Rapporten giver en detaljeret regional analyse af fremskridtet mod den globale målsætning om en tredobling

Peter Sandahl, Head of Climate & Environment.

Vækstrate på 50 pct. 

”Aftalen fra COP28 om at tredoble den vedvarende energi var vigtig, og rapporten viser, at målsætningen helt klart er realistisk, og at de nødvendige værktøjer er tilgængelige,” siger Peter Sandahl.

 ”Gennem det seneste årti er vedvarende energi vokset eksponentielt, og omkostningerne er faldet markant i kraft af en stejl læringskurve og stordriftsfordele. Rapporten bekræfter den positive udvikling og forventer en fortsat stigning i udbygningen i de kommende år. Kapaciteten for vedvarende energi var næsten 50 pct. højere i 2023 end i 2022 og var primært drevet af væksten indenfor solteknologi. Under de nuværende politikker og forhold ventes kapaciteten for vedvarende energi at vokse med en faktor på 2,5 inden 2030, og målsætningen om en tredobling er dermed så godt som nået,” siger han og tilføjer: 

”Det, der skal til for at nå i mål, varierer fra region til region, men understøttende politiske rammer, yderligere investeringer i netinfrastrukturen og mere fleksible tilladelsessystemer er alle vigtige drivkræfter. I vækst- og udviklingslande er det væsentligste problem stadig ringe adgang til finansiering og høje kapitalomkostninger, og det gør vedvarende energi mindre attraktivt. Løsninger, der indebærer en reduceret risiko, når disse lande skal skaffe finansiering i større målestok, er vigtige ikke kun lokalt, men også ud fra et globalt omstillingsperspektiv.” 

Vedvarende energi overhaler kul i 2025 

Ifølge rapporten ventes kapaciteten for vedvarende energi i Europa at blive fordoblet inden 2028 i forhold til de foregående seks år. Forventningerne til solenergi er endnu mere optimistiske. 

”Der er stort fokus på solenergi i rapporten. Mens forventningerne til vindenergi – især offshore – er mere dystre, opjusteres forventningerne til solenergi, og væksten ventes generelt at overstige tidligere estimater. I EU tegner solenergi sig for 70 pct. af den forventede vækst inden 2028. I sin justerede og mere optimistiske prognose regner IEA nu med, at vedvarende energi vil udgøre mere end 40 pct. af den globale elproduktion inden 2028, og at den vil overhale kulkraft som enkelt energikilde i begyndelsen af 2025. I Nordea følger vi udviklingen og arbejder tæt sammen med vores kunder i at støtte dem i omstillingen,” slutter Peter Sandahl. 

Om rapporten

”Renewables 2023” er Det Internationale Energiagenturs primære analyse af sektoren for vedvarende energi med udgangspunkt i eksisterende politikker og markedsudviklingen. IEA kommer med forventninger til udbygningen af vedvarende energiteknologi indenfor el, transport og varme inden 2028, men går også i dybden med industriens største udfordringer og afdækker, hvad der står i vejen for hurtigere vækst.

Læs mere
Bæredygtighed
Finansielle markeder og investering
Insights