24-01-2024 14:29

Raskeste vekst for fornybar energi på 20 år

Det internasjonale energibyrået IEA har nettopp publisert en rapport om produksjon av fornybar energi som viser kraftig vekst i kapasiteten i 2023 og positive utsikter frem mot 2028. Peter Sandahl, Nordeas leder av Climate & Environment, kommenterer rapporten.
Solar panel park in sunset

IEAs rapport er et dypdykk i et tema som fikk mye oppmerksomhet på COP28-klimatoppmøtet i desember, der 130 land skrev under på et løfte om å tredoble produksjonskapasiteten for fornybar energi. Rapporten er en detaljert regional analyse av fremgangen mot det globale målet om en tredobling. 

Head of Climate & Environment, Peter Sandahl.

Vekstrate på 50 % 

– Avtalen fra COP28 om en tredobling av fornybar energi var viktig, og denne rapporten viser at det helt klart er et realistisk mål, og at vi har verktøyene som trengs for å klare det, forklarer Peter Sandahl.

 – De siste ti årene har fornybar energi hatt en formidabel vekst, og kostnadene har falt markant i takt med en bratt læringskurve og stordriftsfordeler. Rapporten bekrefter den positive utviklingen og forutser at utbyggingen vil fortsette å øke de neste årene. Produksjonskapasiteten for fornybar energi var nesten 50 % høyere i 2023 sammenlignet med 2022, hovedsakelig på grunn av vekst innenfor solteknologi. Med dagens politikk og vilkår er prognosen at kapasiteten vil vokse med en faktor på 2,5 innen 2030, som betyr at målet om en tredobling nesten er nådd, sier han og tilføyer: 

– Hva som skal til for å nå målet, varierer fra region til region, men politiske rammer som legger til rette for utvikling, flere investeringer i nettinfrastruktur og mer fleksible konsesjonssystemer er viktige drivkrefter. I vekst- og utviklingsland er den største utfordringen fortsatt dårlig tilgang til finansiering og høye kapitalkostnader, noe som gjør fornybar energi mindre attraktivt. I disse regionene er det viktig med løsninger som reduserer risiko for å skaffe finansiering i større målestokk – ikke bare lokalt, men også fra et globalt omstillingsperspektiv. 

Fornybar energi tar igjen kull i 2025 

Ifølge rapporten er det ventet at kapasiteten for fornybar energi i Europa fordobles innen 2028 sammenlignet med de seks foregående årene. Utsiktene for solenergi er enda mer optimistiske. 

– Det er stort fokus på solenergi i rapporten. Mens utsiktene for vindkraft, spesielt offshore, er ganske dystre, oppjusteres forventningene til solenergi, og det ventes at samlet vekst overstiger tidligere anslag. I EU står solenergi for 70 % av den forventede veksten innen 2028. Med den reviderte og mer optimistiske prognosen forventer IEA nå at fornybar energi vil utgjøre mer enn 40 % av den globale strømproduksjonen innen 2028 og passere kull som den største kilden til kraftproduksjon i begynnelsen av 2025. I Nordea følger vi utviklingen og jobber tett med kundene våre for å støtte dem i omstillingen, avslutter Peter Sandahl. 

Om rapporten

«Renewables 2023» er Det internasjonale energibyråets primære analyse av fornybarsektoren med utgangspunkt i gjeldende politikk og markedsutviklingen. IEA forutser en utbygging av teknologi for fornybar energi innenfor strøm, transport og varme innen 2028, ser nærmere på sektorens største utfordringer og avdekker hva som står i veien for raskere vekst.

Les mer
Bærekraft
Børs og investering
Innsikt