29-09-2021 15:04

Viisi Nordea Graduate -ohjelman osallistujaa pohtii pankkialan tulevaisuutta

Mikä on pankkien rooli tulevaisuudesta? Viisi vuosien 2020–2022 ja 2021–2023 Graduate-ohjelmissa mukana olevaa nordealaista kertoo kokemuksensa olleen erittäin positiivinen ja saaneensa uusia kokemuksia niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. Kokemuksista on syntynyt ideoita siitä, millainen pankkialan tulevaisuus voisi olla.
graduation-group-nordea
 

Kuluvan vuoden Nordea Graduate -ohjelman osallistujien puheissa toistui kaksi teemaa: pikainen tarve siirtyä entistä vihreämpään talouteen ja pankkien ratkaiseva rooli tulevaisuuden yhteiskunnassa. Ohjelmaan valitut läpäisevät tiukan seulan hakuvaiheessa, ja heille annetaan koulutuksen aikana mahdollisuus työskennellä pankin eri osissa. 

”Ulkopuolisena ei tule ajatelleeksi pankin kaikkia eri osa-alueita. Yksi ohjelman parhaista puolista on mahdollisuus olla työkierrossa useissa yksiköissä eri puolilla pankkia, päästä verkostoitumaan ja saada uusia ystäviä”, sanoo Thea Norjasta oltuaan vuoden Graduate-ohjelmassa mukana.

Erilaiset tarpeet vaativat joustavia ratkaisuja

Työkierto antaa osallistujille myös mahdollisuuden kohdata ja ratkoa erilaisia ongelmia. He voivat keskittyä heitä kiinnostaviin aiheisiin ja muodostaa samalla käsityksen laajemmasta kokonaisuudesta.

Esimerkiksi Mathias Norjasta haluaisi perehtyä paremmin siihen, miten Nordeassa kehitetään tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin kilpailukyvyn säilyttämiseksi eläke- ja henkivakuutusalalla. Kajsa Ruotsista on puolestaan kiinnostunut pankin kyvystä sopeutua muutoksiin ja käydä keskustelua asiakkaidensa kanssa pandemian aikana.

”Yrityksissä tehdään nyt päätöksiä uusista joustavista työskentelytavoista, joissa töitä tehdään osittain etänä ja osittain toimistolla, joten aihe on erittäin ajankohtainen. Nykyään ymmärrän paremmin, millaisia vaikutuksia tällä voi olla kiinteistöalaan.”

Jos haluamme rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa, paras tapa on tehdä se asiakkaidemme kautta.

Thea, Nordea Graduate 20/22.

Haasteet tuovat merkitystä

Kajsaa innostaa ajatus siitä, että hän pääsee vaikuttamaan ja kehittämään uusia ratkaisuja: ”Pankin rooli yhteiskunnassa ei ole pelkästään sitä, että ollaan olennainen osa rahoitus- ja talousjärjestelmää. Meillä on myös edellytykset vaikuttaa sidosryhmiin, asiakkaisiin ja instituutioihin, jotta ne ottaisivat enemmän vastuuta ja pyrkisivät edistämään yhteistä hyvää.”

Caelum Suomesta on innoissaan työstään talousrikollisuuden torjunnassa: ”Koen, että työlläni on merkitystä, ja se on tunne, jonka haluan säilyttää.”

Hänen mielestään kaikkien pankkien ja finanssialan rahoituslaitosten tulee ”tuntea asiakkaansa hyvin, koska muuten ne voivat saada sakkoja viranomaisilta ja huonoa julkisuutta sekä joutua rikollisen toiminnan kohteeksi.”

Saman toteaa myös ruotsalainen Busra, joka on työskennellyt IT-ratkaisujen parissa: ”Pankin tulevaisuuden rooli riippuu pitkälti siitä, miten hyvin se suojelee asiakkaitaan talousrikollisuudelta.”

Busra ymmärtää nykyään paremmin, miten Nordea tulee vaikuttamaan merkittävästi myös toiseen suureen muutokseen. ”Käteisen käytöstä ollaan pikku hiljaa luopumassa. Siirtymä nykyisestä käteiseen perustuvasta järjestelmästä on valtava tulevaisuuden muutos, ja pankeilla tulee olemaan iso rooli siinä”, Busra kertoo.

Mathias huomauttaa, että digitaaliset palvelut ovat myös suuri haaste: ”Epäilemättä teknologia kehittyy koko ajan, mikä lisää kilpailua rahoitusalalla. On tärkeää parantaa digitaalisia käyttäjäkokemuksia entisestään ja panostaa finanssialan innovaatioihin, jotta asiakkaat saadaan pidettyä tyytyväisinä.”

Motivaatiota seuraavalle sukupolvelle

Kuluvan vuoden Graduate-osallistujien yhteinen tavoite on helpottaa ja nopeuttaa siirtymistä kestävämpään yhteiskuntaan.

Kajsa kuvaa asiaa näin: ”Vihreä siirtymä on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin, ja kaikkien liiketoiminta-alueiden on muokattava päivittäistä toimintaansa ja alettava kartoittaa ympäristövaikutuksiaan.”

Mathias lisää, että ”hänellä on nykyään parempi ymmärrys siitä, miten pankeilla tulee olemaan entistä suurempi rooli tulevaisuuden vähähiilisessä taloudessa, kun ne suosivat sijoituksia ESG-tekijät huomioon ottaviin yhtiöihin.”

Thea, joka on työskennellyt Business Bankingissa, esittää puolestaan asian seuraavalla tavalla: ”Pankkina meidän on kannettava vastuuta juuri näistä asioista. Jos haluamme rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa, paras tapa on tehdä se asiakkaidemme kautta.”

Aloita urasi valmistumisen jälkeen

Oletko kiinnostunut hakemaan Nordea Graduate -ohjelmaan? Haku vuoden 2022 ohjelmaan on avoinna 4. lokakuuta asti, ja seuraava hakuaika alkaa marraskuun puolivälissä.

Lue lisää ja hae ohjelmaan 
Analyysit
Graduate Programme
Ura