2021-09-29 14:57

Fem Nordea Graduates reflekterar över bankens roll i framtiden

Vad är bankens roll i framtiden? Fem deltagare från Nordeas Graduate-program 2020–2022 och 2021–2023 är mycket nöjda med sin tid på banken hittills och de har fått en del nya både yrkes- och livserfarenheter. Erfarenheter som bidragit till idéer om hur bankernas verksamhet kan se ut i framtiden.
graduation-group-nordea
 

Det omedelbara behovet att ställa om till en grönare ekonomi och bankernas avgörande roll i framtidens samhälle är två teman som deltagarna i årets Graduate-program i Nordea återkommer till. Deltagarna i programmet har fått en plats efter ett noggrant urval och erbjuds möjligheten att arbeta i olika delar av banken.

”När man kommer utifrån tänker man egentligen inte på eller känner inte till alla olika funktioner i banken. Något av det bästa med programmet är att man kan prova att arbeta i flera olika enheter och delar av banken, skaffa sig ett bra kontaktnät och lära känna nya människor”, säger Thea från Norge, som är en av deltagarna sedan ett år tillbaka.

Olika behov kräver flexibla lösningar

Genom upplägget med arbetsrotation får också deltagarna möta och hantera olika typer av problem. På så sätt kan de inrikta sig på områden de är intresserade av, samtidigt som de behåller ett bredare perspektiv.

Mathias från Norge, till exempel, vill lära sig mer om hur Nordea utvecklar sina produkter för att kunna tillgodose framtida behov och klara konkurrensen inom pensions- och livförsäkringar, medan Kajsa från Sverige är intresserad av bankens förmåga att anpassa sig och ha nya typer samtal med kunderna, med tanke på pandemin:

”Med nya trender i arbetslivet, där företag fattar beslut om flexibla sätt att arbeta från både hemmet och kontoret, så är den här förändringen en högst relevant fråga. Nu förstår jag också bättre vilka konsekvenser detta kan få för exempelvis fastighetssektorn.”

Det är genom våra kunder som vi kan göra störst skillnad när det gäller att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Thea, Nordea Graduate 20/22.

Utmaningar som skapar mening

Möjligheten att påverka och föreslå nya lösningar är det som motiverar Kajsa: ”Bankens roll i samhället sträcker sig längre än att vara navet i det finansiella systemet och ekonomin. Vi har också förmågan att påverka intressenter, kunder och institut att ta större ansvar och bidra till en bättre värld.”

Caelum från Finland stimuleras av sitt arbete inom bekämpning av ekonomisk brottslighet: ”Jag känner att jag gör något riktigt meningsfullt, och det är en känsla jag aldrig vill tappa bort.”

Han förstår också varför alla banker och finansinstitut måste vara noga med kundkännedomen, eftersom de annars skulle riskera att bli utnyttjade av kriminella, få böter från myndigheter och förlora förtroende.

Det här är något som även Busra i Sverige känner igen från sitt arbete inom den del av banken som håller på med IT-lösningar: ”I framtiden kommer bankens roll att handla väldigt mycket om dess förmåga att skydda kunderna mot ekonomisk brottslighet.”

Hon förstår nu bättre på vilket sätt Nordea kommer att ha en central roll i ännu en stor förändring. ”Vi går också mot att bli ett kontantlöst samhälle, och övergången från dagens kontantbaserade system kommer att bli omvälvande. Här har bankerna en viktig roll att spela”, säger Busra.

Mathias menar att digitala tjänster kommer att bli ytterligare en stor utmaning: ”Det är tveklöst så att tekniken utvecklas och leder till ökad konkurrens i finanssektorn. Det kommer att vara viktigt att förbättra den digitala upplevelsen och fokusera på finansiell innovation för att hålla kunderna nöjda.”

Motivation för nästa generation

En gemensam nämnare för årets deltagare är ambitionen att göra övergången till ett mer hållbart samhälle så enkel och snabb som möjligt.

Kajsa säger: ”Den gröna omställningen har aldrig varit viktigare och alla affärsområden måste anpassa sin dagliga verksamhet och börja kartlägga sitt klimatavtryck.”

Mathias tillägger att han nu har bättre kunskaper om på vilket sätt banker kommer att spela en större roll i framtidens koldioxidsnåla ekonomi genom att gynna investeringar i företag med ESG-profil.

Thea, som arbetar i Business Banking, säger så här: ”Som bank måste vi ta det här ansvaret. Det är genom våra kunder som vi kan göra störst skillnad när det gäller att bidra till ett mer hållbart samhälle.”

Kickstarta din karriär efter examen

Vill du söka till Nordeas Graduate-program? Vi emot ansökningar till programmet för 2022 och ansökningsperioden börjar i mitten av november.

Läs mer
Insikter
Graduate Programme
Karriär