29-09-2021 15:10

Fem Nordea-graduates reflekterer over bankbransjens fremtid

Hvilken rolle vil banker spille i fremtiden? Fem av Nordeas graduates fra 2020–2022 og 2021–2023 har hatt en veldig god opplevelse i banken så langt og høstet nye erfaringer både på jobb og i livet generelt. Opplevelser som har ført til tanker om hva bankens fremtid vil innebære.
graduation-group-nordea

Det akutte behovet for en grønnere økonomi og den viktige rollen banker vil spille i samfunnet i fremtiden, er to tilbakevendende temaer blant deltakerne i årets Nordea Graduate-program. Programmet er nøye i utvelgelsen blant søkerne, og deltakerne får mulighet til å jobbe i forskjellige områder av banken. 

– Når du står på utsiden, tenker du ikke over eller vet ikke hva det jobbes med i de ulike områdene i banken. En av de beste tingene med programmet er at vi får jobbe i forskjellige enheter i banken, får gode muligheter til å bygge nettverk og få nye venner, sier graduate Thea fra Norge etter ett år i programmet.

Ulike behov krever fleksible løsninger

Rotasjonen gjør også at graduates får mulighet til å oppleve og håndtere ulike typer problemer. Da kan de fokusere på temaer som interesserer dem, samtidig som de får med seg et bredere perspektiv.

Mathias fra Norge har for eksempel lyst å vite mer om hvordan Nordea utvikler produkter som skal fungere i fremtiden og holde oss konkurransedyktige innen pensjon og livsforsikring, mens Kajsa fra Sverige er interessert i bankens evne til å tilpasse seg og ha nye samtaler med kunder i lys av pandemien:

– Nå kommer det nye måter å jobbe på der det tas beslutninger om fleksibel jobbing hjemmefra og på kontor, så denne endringen er et høyst relevant tema. Nå forstår jeg mer av de potensielle konsekvensene dette kan ha for eiendomssektoren.

Det er gjennom kundene vi kan ha størst påvirkning når det kommer til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Thea, Nordea Graduate 20/22.

Meningsfulle utfordringer

Muligheten til å påvirke og komme med nye løsninger motiverer Kajsa: – Bankens rolle i samfunnet er mer enn det å være viktig i finanssystemet og økonomien. Vi har også makt til å påvirke interessenter, kunder og institusjoner til å ta mer ansvar og bidra til en bedre verden.

Caelum fra Finland henter energi fra arbeidet mot økonomisk kriminalitet: – Jeg føler at jeg har et reelt formål, og det er en følelse jeg ikke vil miste.

Han ser også hvordan alle banker og finansielle institusjoner må være «grundige i sin kundekontroll, siden mangler på det området vil eksponere dem mot risiko for bøter fra myndighetene, reaksjoner i media og kriminell aktivitet».

Dette er noe Busra, som sitter i Sverige, også anerkjenner i arbeidet med bankens IT-løsninger: – En banks rolle i fremtiden vil i stor grad være avhengig av evnen til å beskytte kundene mot økonomisk kriminalitet.

Hun forstår nå bedre hvordan Nordea vil være en sentral kraft i et annet stort skifte. – Vi beveger oss mot et kontantløst samfunn. I fremtiden vil overgangen fra dagens kontantbaserte system være enorm, og bankene vil spille en stor rolle her. sier Busra.

Mathias peker på at digitale tjenester vil være en annen stor utfordring: – Teknologien utvikler seg hele tiden og vil fortsette å øke konkurransen i finanssektoren. Det vil være viktig å forbedre digitale brukeropplevelser og fokusere på finansiell innovasjon for å holde kundene fornøyd.

Motivasjon for den neste generasjonen

Det årets graduates deler, er en ambisjon om å gjøre overgangen til et mer bærekraftig samfunn så enkel og rask som mulig.

Kajsa beskriver det slik: – Den grønne overgangen har aldri vært viktigere, og alle forretningsområder må justere den daglige driften og få oversikt over klimaavtrykket sitt.

Mathias legger til at han nå har «mer kunnskap om hvordan banker vil spille en større rolle i fremtidens lavkarbonøkonomi gjennom å velge investering i ESG-selskaper».

Thea, som jobber i Business Banking-segmentet, sier det slik: – Som bank må vi påta oss dette ansvaret. Det er gjennom kundene vi kan ha størst påvirkning når det kommer til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Kickstart din karriere etter endt utdanning

Er du interessert i å søke på Nordea Graduate-programmet? Nå kan du kan søke på 2022-programmet frem til 4. oktober. I midten av november starter en ny søknadsperiode.

Les mer og søk her
Innsikt
Graduate Programme
Karriere