29-09-2021 16:51

Fem Nordea-graduates reflekterer over bankernes fremtid

Hvad bliver bankens rolle i fremtiden? Fem deltagere i Nordea Graduate Programme i 2020-2022 og 2021-2023 fortæller om deres positive oplevelser i banken, hvor de både har gjort sig nye arbejdsmæssige og personlige erfaringer. Det har ført til ideer om, hvad bankernes fremtid vil indebære.
graduation-group-nordea
 

Det akutte behov for grøn omstilling og den afgørende rolle, som bankerne vil spille i samfundet fremover, er to temaer som deltagerne i dette års Nordea Graduate Programme nævner flere gange. Ansøgerne til programmet udvælges med omhu, og hver deltager får mulighed for at arbejde indenfor forskellige områder i banken.  

”Som udenforstående kender man ikke rigtig til alle de forskellige områder i banken. En af de bedste ting ved programmet er jobrotation i forskellige enheder, så man rigtig kan få et netværk og nye venner,” siger graduate Thea fra Norge efter et år i programmet.

Forskellige behov kræver fleksible løsninger

Jobrotationen giver også graduates mulighed for at prøve kræfter med forskellige problemstillinger. De kan fokusere på områder, der særligt interesserer dem og samtidig få et bredt perspektiv.

Mathias fra Norge vil blandt andet gerne have bedre indsigt i, hvordan Nordea udvikler sine produkter, så de opfylder fremtidens krav og holder sig konkurrencedygtige indenfor pension og livsforsikring, mens Kajsa fra Sverige er interesseret i bankens evne til at tilpasse sig og gå ind i nye dialoger med kunderne i lyset af pandemien:

”Med de nye måder at arbejde på, hvor det bliver muligt at arbejde både hjemmefra og fra kontoret, er dette et virkelig relevant emne. Jeg forstår nu også bedre de eventuelle konsekvenser for ejendomsmarkedet.” 

Det er gennem vores kunder, at vi har den største indflydelse i forhold til at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Thea, Nordea Graduate 20/22.

Forandringer, der giver mening

Kajsa er motiveret af muligheden for at få indflydelse og komme med nye løsninger: ”Bankernes rolle i samfundet er større end at udgøre kernen i det finansielle system og økonomien. Vi kan også påvirke interessenter, kunder og institutioner til at tage mere ansvar og bidrage til en bedre verden.”  

Caelum fra Finland får energi af at arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet: ”Jeg føler, jeg har et vigtigt formål, og det er en følelse, jeg aldrig vil undvære.” 

Han forstår også bedre, hvorfor alle banker og finansielle institutioner skal være grundige i deres due diligence, fordi de ellers kan blive idømt bøder, få negativ presseomtale og blive udsat for økonomisk kriminalitet.

Det genkender Busra, der er baseret i Sverige, i sit arbejde med IT-løsninger i banken: ”Bankernes rolle i fremtiden vil afhænge rigtig meget af, hvor gode de er til at beskytte kunderne mod økonomisk kriminalitet.”

Hun forstår nu også bedre, hvordan Nordea vil komme til at spille en central rolle i en anden stor forandring: ”Der er også en udvikling på vej mod at blive et kontantløst samfund. Overgangen fra det nuværende kontantbaserede system bliver meget omfattende, og her vil bankerne spille en stor rolle,” siger Busra.

Mathias peger på, at digitale services bliver en anden stor udfordring: ”Der er ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling også fremover vil skærpe konkurrencen i finanssektoren. Det bliver vigtigt at forbedre den digitale brugeroplevelse og fokusere på finansiel innovation for at sikre tilfredse kunder.”

Motivation til næste generation

De fem deler en ambition om at gøre overgangen til et mere bæredygtigt samfund så nem og hurtig som muligt.

Som Kajsa siger: ”Den grønne omstilling har aldrig været mere nødvendig, og alle forretningsområder skal tilpasse deres daglige aktiviteter og begynde at holde bedre øje med deres bæredygtige aftryk.”

Mathias tilføjer, at han nu har bedre indsigt i, hvordan bankerne vil spille en større rolle i fremtidens økonomi med lav CO2-udledning ved i højere grad at investere i selskaber med en høj ESG-score.

Thea, der arbejder i Business Banking, formulerer det sådan: ”I vores rolle som bank er vi nødt til at tage det ansvar på os. Det er gennem vores kunder, at vi har den største indflydelse i forhold til at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.”

Kickstart din karriere efter eksamen

Er du interesseret i at ansøge om at deltage i Nordea Graduate Programme? Vi modtager ansøgninger til programmet i 2022, næste ansøgningsperiode starter midt i november. 

Læs mere
Insights
Graduate Programme
Karriere