25-01-2021 09:53

5 trin til at styre valutarisiko

Valutaer og valutakurser er ikke kun noget, bankfolk skal forholde sig til.
Shipping containers

Med den seneste tids udsving i valutaer globalt er valutakursrisiko igen kommet på dagsordenen for virksomheder med kunder, leverandører og produktion i forskellige valutaer. Valutaer og valutakurser er ikke kun noget, bankfolk skal forholde sig til. Mange virksomheder er eksponeret mod valutarisici, også selvom de måske ikke er klar over det.

I sommer har vi oplevet store udsving i mange valutaer. Eskaleringen af den globale handelskrig har medført kaos på valutamarkederne. Den amerikanske dollar klarer sig godt i situationer med global risikoaversion, mens mange valutaer i vækstmarkederne har været hårdt ramt. På et tidspunkt var den tyrkiske lira i frit fald – valutaen faldt således næsten 20% over for dollaren på bare én dag. Den russiske rubel og den argentinske peso er nogle af de andre valutaer, som har været hårdt ramt.

Den vigtigste pointe er, at hvis en virksomhed har indtægter i udlandet eller omkostninger i andre lande, er den formentlig eksponeret mod valutarisici. Politiske begivenheder uden for virksomhedens kontrol kan påvirke indtjeningen og øge omkostningerne.

HSBC og FT Remark har gennemført en undersøgelse, som omfattede 200 finansdirektører og næsten 300 økonomichefer. Ifølge undersøgelsen svarede 70% af finansdirektørerne, at deres virksomhed havde haft lavere indtjening de seneste to år grundet uafdækkede valutarisici, der kunne have været undgået. Blandt de større virksomheders finansdirektører sagde 58%, at styring af valutarisiko er en af de to risici, der tager størstedelen af deres tid. Samtidig svarede 51%, at valutarisiko er den risiko, som deres organisation er dårligst rustet til at håndtere.

Svingende valutakurser er også en trussel for små og mellemstore virksomheder, men for mange af dem undervurderer denne risiko. Det viser en undersøgelse, Nordea har foretaget her i slutningen af 2020. Virksomheder med en omsætning over EUR 2 mio. og et vist omfang af valutatransaktioner siger, at de har haft uventede tab på grund af svingende valutakurser under coronapandemien. Men ifølge undersøgelsen har næsten halvdelen af virksomhederne ikke taget skridt til at sikre sig mod denne risiko, primært fordi de mangler tid eller ikke har den fornødne viden.

På den anden side kan styring af valutarisici give virksomheden fordele:

  • sikring af likviditet og indtjeningsmarginaler
  • bedre finansielle prognoser og budgettering
  • bedre forståelse af konsekvensen af valutaudsving for virksomhedens balance
  • bedre mulighed for at optage lån.

Når valutakurserne svinger, skynder virksomhederne sig at forhindre eventuelle tab. Hvilke valutarisici skal afdækkes – og hvordan?

1. Gennemgå de enkelte elementer i virksomhedens drift

Gennemgå de enkelte elementer i virksomhedens drift for at identificere valutarisiciene. Det gør det lettere at vurdere indtjeningsmarginalens følsomhed over for valutakursudsving.

2. Acceptér, at virksomhedens valutastrømme er unikke

Alle virksomheder er forskellige, og det afspejles i virksomhedens valutastrømme og også i aktivernes og passivernes struktur. Det er vigtigt at forstå, at valutakursudsving kan få konsekvenser. Og en beslutning om at afdække eller ej er ikke så enkel som at slå plat eller krone. Nordea Markets har udviklet en særlig løsning til virksomheder, der er afhængige af udenlandske producenter eller leverandører.

3. Fastlæg reglerne for virksomhedens styring af valutarisici – og overhold dem

En effektiv valutapolitik begynder med en klar forståelse af virksomhedens finansielle mål og af, hvordan valutaudsving kan påvirke dem. Hvis driftsindtægter og -udgifter er i forskellige valutaer, kan kursudsving gøre det svært at nå virksomhedens EBITDA-mål. Hvis aktiver og passiver er i forskellige valutaer, kan målingen af aktiver på baggrund af nye valutakurser påvirke virksomhedens resultatopgørelse eller mål for egenkapitalandelen negativt. En politik for styring af valutarisici sikrer, at risiciene automatisk overvåges og begrænses, uanset hvad virksomhedens finansielle mål er.

4. Sørg for at styre virksomhedens eksponering mod valutarisici

Især når det gælder fysiske produkter, går der nogen tid, fra virksomheden træffer en beslutning, og indtil beslutningen afspejles på virksomhedens bankkonto. I den periode bliver der forhandlet købs- og salgsordrer, materialer bliver leveret til destinationer verden over, og produkter bliver fremstillet, lagret og leveret.

Samtidig bliver der sendt fakturaer, som bliver kontrolleret, godkendt og til sidst betalt. Og i mellemtiden svinger valutakurserne op og ned. Hvis omkostningerne til materialer og fremstilling er i en anden valuta end indtægterne fra salget, kan valutaudsving nemt fjerne den fortjeneste, som virksomheden lagde til grund for sin oprindelige beslutning.

Finansielle instrumenter kan være med til at mindske usikkerheden i forhold til selskabets finansielle mål. Det kaldes afdækning, og på den måde kan man sikre, at de valutakurser, der påvirker saldoen på virksomhedens bankkonto ikke er alt for forskellige fra de valutakurser, der lægges til grund for beslutningerne.

5. Spar tid med automatiseret valutahåndtering

Både små og store virksomheder kan have glæde af at automatisere valutahåndteringen. Med Nordeas prisvindende AutoFX-løsning kan du frigøre ressourcer til andre opgaver, eliminere manuelle opgaver og minimere operationelle risici og menneskelige fejl.