23-09-2019 14:58

Automatisering er det nye sort på valutamarkedet

De fleste virksomheder bruger regneark til at håndtere deres valutahandler - men det kan snart være fortid. Ifølge Kristoffer Jansell fra Nordea vil automatisering og digitalisering ændre den måde, vi handler valuta på.
Looking up at futuristic city skyscrapers in London

I dette eksklusive interview fortæller Kristoffer Jansell, Nordeas specialist i automatisering og digitalisering af valutahandel, hvorfor regneark og gamle IT-systemer vil blive erstattet af automatiserede løsninger som led i overgangen til mere smidige handelsprocesser.

Hvorfor skal virksomheder automatisere deres valutastyring?

Udviklingen inden for valutahandel har haltet noget efter udviklingen inden for f.eks. aktiehandel. Men takket være fremskridt inden for robot-teknologi, automatisk maskinlæring og lignende former for kunstig intelligens samt den større tilgængelighed af API’er (Application Programming Interface), er markedet for valutahandel nu også klar til omstilling.

Overraskende mange virksomheder kæmper stadig med ældre IT-systemer og er afhængige af Excel-regneark, når de skal afdække deres valutaeksponering. Det er en tidskrævende proces, der indebærer driftsmæssige risici og nogle gange resulterer i utilstrækkelig risikostyring. Man skal derfor ikke undervurdere betydningen af at have en regelbaseret robot eller en avanceret algoritme til at omsætte data og information til handling. Robotter lader sig ikke styre af menneskelige følelser og risikerer ikke i samme grad som mennesker at lave fejl.

En virksomhed, der bruger regelbaseret teknologi i forbindelse med sin valutahandel, vil ikke være eksponeret mod risikoen for individuel spekulation. Teknologien sikrer nemlig, at valutahandlerne sker i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Teknologien frigiver også tid, så virksomheden kan fokusere på kerneforretningen eller på tiltag til at reducere risici fremfor at bruge tid på manuelt arbejde i den daglige styring af virksomhedens valutaeksponering og likviditet.

I takt med at en finansafdelings opgaver vokser, kan det være svært at finde den rigtige balance mellem opgaverne, når valutastyring blot er et af mange vigtige ansvarsområder. Samtidig er automatisering en væsentlig brik i virksomhedernes beslutningsproces, og emnet står i dag højt på dagsordenen for mange virksomhedschefer og andre ledere. Det bliver også mere og mere almindeligt, at ledelsen fastsætter individuelle præstationsmål for medarbejderne i økonomi- og finansafdelingerne, der opfordrer dem til at se på ny teknologi og værktøjer til automatisering og effektivitetsforbedringer som en mulighed for forandring og øget effektivitet.

Kan alt i valutastyringen automatiseres?

Det afhænger af virksomhedens organisation og kompleksiteten af aktiviteterne. Nogle processer i forbindelse med valutastyring kræver stadig menneskelig interaktion. Et eksempel er en virksomhed, som har en stor eksponering mod to forskellige markeder og valutaer, fordi størstedelen af den udenlandske omsætning kommer fra disse markeder. Disse kapitalstrømme er således meget vigtige for virksomheden, som derfor gerne vil have fuld kontrol over dem og kende de nøjagtige priser og handelstidspunkter. Virksomheden kan også have planer om at ekspandere på de to markeder via fusion eller opkøb, hvilket kan betyde et stort arbejde med at ensrette processer, datakilder og politikker i hele organisationen.

De fleste virksomheder indgår også ind imellem en stor engangshandel med en snæver margin, som skal afdækkes på en anden måde end virksomhedens sædvanlige handler. I den situation er det ikke optimalt at overlade beslutningen til maskiner i stedet for mennesker, da systemet integreret med API’en eller dataene i sig selv måske ikke tager højde for den fulde kompleksitet i situationen.


De mest succesrige virksomheder er efter min mening dem, der har strategier, som kombinerer automatisering og menneskelig intellekt.

Kristoffer Jansell

De mest succesrige virksomheder er efter min mening dem, der har strategier, som kombinerer automatisering og menneskelig intellekt. Og netop det kendetegner Nordeas serviceydelser og produktudbud på valutasiden. Bare ved at automatisere mindre valutastrømme, der ikke afdækkes, kan de fleste virksomheder spare dyrebar tid, for det tager lige så lang tid at gennemføre en handel på én dollar som at afdække en handel på fem millioner euro. Det er ikke den hellige gral, men som regel gør automatisering virkelig en forskel i forhold til at frigøre tid, løse rutineopgaver som f.eks. valutaveksling og gennemføre mere simple, men dog komplekse afdækningsstrategier. Hvad angår mere komplekse afdækningsteknikker, som involverer fx optioner, vil jeg dog anbefale en rådgivningsbaseret tilgang.

Hvad er fordelene ved valuta-API’er?

Den største fordel er, at man kan integrere valutastyring i sin software, så den håndteres automatisk som en del af de daglige aktiviteter. Med API’erne kan størstedelen af valutahandlen automatiseres, lige fra almindelige spothandler til valutaterminskontrakter og swaps. Fordelen er naturligvis, at der skal bruges færre ressourcer på manuelle opgaver. API’erne er endvidere gode værktøjer i risikostyringen, da driftsrisiko og risikoen for menneskelige fejl elimineres. Valutarisikoen kan også styres i realtid ved f.eks. at lade fakturerings-, salgs-, ordre- eller betalingsoplysninger udløse en valutahandel.

Det er nemt at komme i gang med integrationen af systemerne ved hjælp af dokumentationen og vejledningen her. Du kan på bare få minutter tilmelde din virksomhed og få adgang til at begynde at arbejde med API’er i dit testmiljø.

Robotter lader sig ikke styre af menneskelige følelser og risikerer ikke i samme grad som mennesker at lave fejl.

Kristoffer Jansell

Hvilke valuta-API’er skal jeg vælge?

FX Market Order API er rettet mod kunder, der ønsker, at valutahandler sker til gældende markedskurs. Det betyder, at API’en gennemfører handlen for dig direkte på valutamarkedet, præcis som hvis du havde brugt en multi-portal eller handelsplatform. Din virksomhed har måske amerikanske dollar, som skal veksles til danske kroner. Med API’er kan du veksle på en valørdag, du selv fastsætter eller via en FX swap. Tilgængelige valutaprodukter er spothandler, terminskontrakter og swaps.

FX Listed Rates API er rettet mod kunder, der kan have behov for en valutakurs, der er fastsat på forhånd og gælder for en længere periode. Et eksempel kunne være en e-handel eller en offline salgsløsning, hvor man ønsker at vise pris og tilbyde betaling i lokalvaluta inden købet, så slutbrugerne ikke behøver at bekymre sig om valutakursudsving og skjulte gebyrer. Med denne API kan kunden få faste, handlebare valutakurser for en periode på op til 24 timer ad gangen for valutahandler med valør spot, i dag eller i morgen. Det er også muligt at få en valutakurs over en weekend, som således gælder hen over weekenden, selvom valutamarkedet holder lukket.

Hvordan implementerer jeg valuta-API’erne?

På Nordeas Open Banking-platform til udvikling af bankløsninger er yderligere onboarding ikke nødvendig, så du kan begynde at teste dine arbejdsgange med det samme. Når du er klar til at migrere løsningen til dit produktionssystem, skal der ske onboarding hos Nordea FX Sales, for at sikre at din virksomheds ID-information, kend-din-kunde-oplysninger og andre data er på plads, inden du begynder reelt at handle. Herudover er det muligt at blive onboardet til et præ-produktionssystem med live markedsdata fra vores UAT-miljø. Virksomhedens IP-ranges skal dog godkendes først. Du kan tilmelde dig her.

Hvad koster det? Integrationen og servicen er gratis.

Hvilke automatiserede valutaløsninger kan vi vente i fremtiden?

EU’s nye betalingsdirektiv PSD2 trådte i kraft i september 2019. Det ændrer ikke alene landskabet for banksektoren, men også hvordan vores kunder gør forretninger med os i fremtiden. PSD2-infrastrukturen er baseret på åbne API’er, og direktivet pålægger alle banker at videregive de digitale oplysninger, de har om en kunde, til konkurrenter og eventuelle tredjemænd, hvis kunden beder om det. Det er ikke kun godt for forbrugerne og virksomhederne – da de får adgang til det mest konkurrencedygtige produkt, uanset hvilken bank de har – det er også en fantastisk mulighed for os, da vi meget nemmere kan tilbyde vores automatiserede løsninger til en kunde, der har flere bankforbindelser eller er kunde i en anden bank.

Markedet på forbrugersiden er et mere modent marked, i forhold til de plug-and-play-løsninger vi kan tilbyde, men jeg håber og tror, at der snart også vil være værdifulde løsninger, der giver adgang til virksomhedskonti og transaktionsdata fra nordiske virksomheder. Når det sker, kan vi for alvor begynde at skabe fremtidens finansielle økosystem.

Hvad angår valuta-API’er, investerer vi i øjeblikket mange ressourcer i at videreudvikle og forbedre vores eksisterende API’er og på at udvikle nye tilpasset vores kunders behov, som er under konstant forandring.

Nye automatiserede løsninger vil erstatte regneark

Sammenlignet med den digitale udvikling inden for fx mobil- og netbanksløsninger har udviklingen af nye valutaløsninger og -værktøjer haltet efter. Men nu er også valutamarkedet endelig klar til at erstatte regneark og gamle IT-systemer med nye automatiserede løsninger. Og det er på høje tid, da virksomhederne har behov for at erstatte gamle IT-systemer og udfase dyre manuelle processer med nye automatiserede løsninger.

Lær mere om de automatiserede løsninger i Nordeas AutoFX Suite, som er tilgængelige i Danmark.