23-09-2019 15:07

Hvorfor automatisering er det nye store innen valuta

Regneark har kanskje vært løsningen for valutahandel tidligere, men som Nordeas Kristoffer Jansell forklarer, er automatisering og digitalisering i ferd med å endre måten vi handler på.
Looking up at futuristic city skyscrapers in London

Regneark har kanskje vært bransjens løsning for handel med valutaeksponering, men etter hvert som digitalisering tar over, endrer dette seg. I dette intervjuet forklarer, Kristoffer Jansell Nordeas spesialist på valutaautomatisering og digitalisering, hvorfor automatisering tar over for regneark og eldre legacysystemer som en del av en overgang som kan bidra til en fullstendig sømløs handelsprosess.

Hvorfor bør du automatisere valutaprosessene dine?

Utviklingen på valutaområdet har ligget litt bak for eksempel aksjehandel. Men nå, på grunn av fremgang innen robotteknologi, maskinlæring og andre former for kunstig intelligens samt økt tilgang på API-er (Application Programming Interface), er valutamarkedet endringsvillig.

Et overraskende stort antall bedrifter sliter fremdeles med gamle legacysystemer og er fortsatt avhengig av Excel-ark for bedriftens valutahandel valutaeksponering. Det er en tidkrevende prosess som er sårbar for driftsrisiko og noen ganger for dårlig risikohåndtering. Derfor bør du ikke undervurdere fordelene ved å bruke en regelbasert robot eller en avansert algoritme som kan omsette data og informasjon i handling. Når alt kommer til alt, påvirkes ikke roboter av menneskelig forutinntatthet og gjør ikke like mange feil som mennesker.

Ved å innføre regelbasert valutahandel vil bedriften også unngå individuell spekulering, som gjør at valutaflyten alltid vil omsettes i henhold til bedriftens strategi. Det gjør også at bedrifter kan frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomheten eller risikoreduksjon i stedet for å bruke for mye tid på manuelt arbeid med daglig valuta- og likviditetsstyring.

Etter hvert som økonomisjefer og CFO-er får mer ansvar, blir det vanskelig å finne balansen på jobb når valutaprosesser kun er ett av mange viktige ansvarsområder. I tillegg driver automatisering store deler av beslutningstakingen i organisasjoner, og det er et tema det snakkes mye om blant bransjeledere og ledere for tiden. Det blir også mer og mer vanlig at ledelsen bruker individuelle KPI-er for medarbeidere som jobber med økonomi og betalingstjenester, der de oppmuntres til å omfavne ny teknologi og nye verktøy for automatisering og driftseffektivitet som en drivkraft for endring og effektivitet.

Er det mulig å automatisere alle valutaprosesser?

Det er avhengig av organisasjonen og hvor kompleks virksomheten er. Enkelte prosesser knyttet til valutahåndtering krever fortsatt manuell håndtering. La oss si at du har en stor valutaeksponering mot to forskjellige markeder og valutaer siden det er derfra mye av den internasjonale omsetningen kommer fra. Siden disse strømmene er så viktige, må du ha full kontroll og vite nøyaktig hvilken kurs du skal omsette ved og når. Det kan også hende du har planer for å skalere virksomheten i disse to markedene gjennom fusjoner og oppkjøp, som kan gjøre det vanskelig å koordinere prosesser, datakilder og policier på tvers av organisasjonen.

I mange bedrifter inngås det noen ganger engangsavtaler med stramme marginer som du ønsker å sikre på en annen måte enn den vanlige avtaleflyten. I en slik situasjon er det ikke optimalt å gå over fra menneskelig beslutningstaking til maskinell, siden systemet som er integrert til API-en, eller selve dataene, ikke nødvendigvis forstår hvor kompleks situasjonen er.

Personlig mener jeg at de mest vellykkede bedriftene benytter strategier som kombinerer noe automatisering og noe menneskelig intellekt.

Kristoffer Jansell

Personlig mener jeg at de mest vellykkede bedriftene benytter strategier som kombinerer noe automatisering og noe menneskelig intellekt, og det er noe Nordeas tjenester og valutatilbud tilrettelegger for. Bare gjennom automatisering av små valutastrømmer som ikke sikres, kan de fleste bedrifter spare masse tid siden det tar like lang tid å omsette 1 dollar som å sikre 5 millioner euro. Det finnes ingen perfekt løsning, men som en tommelfingerregel utgjør automatisering en reell forskjell når det er snakk om å frigjøre tid og å utføre repetitive oppgaver som valutakonverteringer og enkle, men samtidig avanserte, sikringsstrategier. For mer komplekse sikringsteknikker, der det er nødvendig med flere alternativer osv., anbefaler jeg å bruke rådgivning.

Hva er fordelene med API-er for valutahandel?

Den største fordelen er at du integrerer valuta i programvare, slik at valuta blir en del av den daglige virksomheten og håndteres automatisk. API-ene kan i bunn og grunn automatisere det meste knyttet til valutahandel, fra normal spothandel til valutaforwards og swaps. Så den første fordelen er helt klart at færre ressurser vil bruke mindre tid på manuelle oppgaver. API-er er i tillegg et godt verktøy til bruk for å redusere risiko siden driftsrisiko og menneskelige feil elimineres. Valutarisikoen håndteres også i sanntid ved for eksempel å la fakturaer eller salgs-, bestillings- eller betalingsopplysninger utløse en valutahandel.

Det er veldig enkelt å komme i gang med integrasjonen ved å følge dokumentasjonen og veiledningene her. Her kan du registrere deg, få tilgang og begynne å jobbe med API-ene i testmiljøet vårt i løpet av et par minutter.

Når alt kommer til alt, påvirkes ikke roboter av menneskelig forutinntatthet.

Kristoffer Jansell

Hvilke API-er for valutahandel bør jeg velge?

FX Market Order API er utviklet for kunder som ønsker valutakonverteringer til gjeldende markedspris. Det betyr at API-en vil gjennomføre handelen for deg direkte på valutamarkedet, akkurat som om du hadde handlet gjennom en e-plattform eller en bank. Du har for eksempel noen amerikanske dollar du vil konvertere til din egen valuta, for eksempel SEK. Med API-en kan du utføre denne konverteringen på en dato du velger selv, eller til og med som en valutaswap. De tilgjengelige valutaproduktene er SPOTForward og SWAP

FX Listed Rates API er utviklet for kunder som kan ha behov for en forhåndsdefinert valutakurs som er gyldig over en lengre periode. Det kan for eksempel være en salgsløsning for e-handel eller en offlineløsning der de ønsker å vise priser og tilby betaling i lokal valuta før kjøpet, uten at sluttkunden må bekymre seg for valutaendringer og skjulte gebyrer. Med denne API-en kan kunder hente faste valutakurser som kan handles og er gyldige i opptil 24 timer om gangen for FX SPOT-, TODAY- og TOM-valueringsdatoer. Det er også mulig å få en «helgekurs», dvs. en kurs som er gyldig hele helgen selv om valutamarkedet er stengt.

Hvordan implementerer jeg API-ene for valutahandel?

I utviklerportalen til Nordea Open Banking kreves det ingen onboarding, og du kan begynne å teste arbeidsflyten din umiddelbart. Når du er klar til å migrere løsningen din til produksjon, kreves en Nordea FX Sales-onboardingprosess for å kartlegge riktig organisasjonsnummer, hente inn KYC-opplysninger og andre opplysninger før handel i sanntid kan begynne. I tillegg er det mulig å bli onboardet på et førproduksjonssystem basert på live markedsdata fra UAT-miljøet vårt. Dette krever imidlertid at IP-områdene dine hvitelistes. Du kan registrere deg here.

Hva koster det? Integrasjonen og tjenesten er gratis.

Hvordan ser fremtiden ut for automatiserte valutaløsninger?

EUs betalingstjenestedirektiv PSD2 trådte i kraft i september 2019 og endrer ikke bare banklandskapet, men også hvordan kundene vil kommunisere med oss i fremtiden. PSD2-infrastrukturen er bygget på åpne API-er, og mandatet i direktivet er at alle banker må, hvis en kunde ber om det, overlevere kundens digitale opplysninger til konkurrenter og tredjeparter. Dette er positivt for forbrukere og bedrifter siden de får tilgang til de mest konkurransedyktige produktene uavhengig av hvilken bank de bruker. I tillegg er det også en stor mulighet for oss siden vi på en mye enklere måte vil kunne tilby våre automatiserte løsninger til kunder som bruker flere banker, eller personer som ikke er kunde i Nordea.

Markedet er mer modent på forbrukersiden når det gjelder plug-and-play-løsningene vi har i dag, men jeg håper og tror at vi snart vil få noen gode løsninger for tilgang til bedriftskontoer og transaksjonsopplysninger fra nordiske selskaper. Da kan vi virkelig sette i gang og forme fremtidens bankøkosystem.

Når det gjelder API-er for valutahandel investerer vi for øyeblikket mye tid i utvikling og forbedring av eksisterende API-er, men også i å bygge nye som møter de stadig nye behovene hos kundene våre.

Nye automatiserte løsninger vil erstatte regneark

Sammenlignet med den digitale evolusjonen i for eksempel nettbanktjenester har utviklingen av nye valutaløsninger og -verktøy vært beskjeden. Men nå er valutamarkedet endelig klart til å bytte ut regnearkene og legacysystemene med nye, automatiserte løsninger – og det er akkurat i tide siden selskaper ønsker å erstatte gamle legacysystemer og fase ute kostbare manuelle prosesser med nye, automatiserte løsninger.

Les mer om alle automatiseringsverktøyene i Nordeas AutoFX Suite, som er tilgjengelig i Norge.