Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

12-05-2022 12:28

Fem valutatips til konkurrencedygtig international handel

Når din virksomhed udvider internationalt, er det vigtigt, at du kan håndtere de medfølgende valutastrømme. Dit valg af valuta kan fx påvirke din virksomheds konkurrenceevne og kundetilfredsheden og slå direkte igennem på resultatet og lønsomheden. Det kan være afgørende, at du har planlagt håndteringen på forhånd.
Globe on a desk

Mange tror ofte, at det kun er virksomheder, som tidligere har været påvirket af valutakursændringer, der har fokus på valutaforhold.

”Faktum er, at en ugunstig valutakursudvikling ofte har negative konsekvenser for lønsomheden. Det gælder, uanset hvor god virksomhedens økonomiske situation er, eller hvor gode muligheder virksomheden har for selv at sætte priserne,” fortæller Sara Strøm fra FX Sales-teamet in Nordea Markets.

Derfor er det klogt at bruge den nødvendige tid på at planlægge valutahåndteringen – også for virksomheder, som ikke tidligere har oplevet udfordringer på grund af valutakursudsving. Men hvad betyder det i praksis? Sara Strøm peger på fem temaer, som virksomheder med international handel udenfor euroområdet bør fokusere på. 

1. Sørg for at handle i modtagerlandets valuta 

Hvem vil handle med en modpart, som ikke er fleksibel? Ingen. Det er en god ide at bruge den lokale valuta til både køb og salg. Så fremstår din virksomhed som en fleksibel modpart, der er nem at handle med. 

Når prislisten er i lokal valuta, ved kunden præcis, hvor meget produkterne eller serviceydelserne koster. Det gør det nemmere at købe og træffe købsbeslutninger. Importerer din virksomhed varer fra udlandet, vil betaling i leverandørens valuta sandsynligvis give bedre handelsvilkår og omkostningsbesparelser.

Mange europæiske lande har deres egen valuta. Derfor lønner det sig altid at sætte sig ind i landets lokale valuta på forhånd.

2. Følg modtagerlandets skik og brug 

Før du begiver dig ud for at erobre nye markeder, er det en god ide først at indhente viden om modtagerlandet samt kulturen og praksis på markedet. I mange lande er betalingstiderne længere end i Danmark. Begiver du dig ind på et af de nye vækstmarkeder, skal du udover modpartens vilje og evne til at betale ofte også overveje, hvilke valutaer det er muligt at bruge. Betalingen kan i sig selv kræve særlige tiltag. 

Uanset om det gælder valutabetalinger, landerisiko eller betalingstider, kan Nordeas eksperter i international handel hjælpe dig med at finde relevante løsninger.

3. Sørg for at kortlægge og afdække valutarisiko 

Det er vigtigt at forstå, hvordan valutakurser og valutakursudsving påvirker virksomhedens marginaler og lønsomhed. Derfor er det en god ide at stoppe op og grundigt overveje dette. 

Begynd med en enkel beregning: Hvad sker der, hvis din virksomheds produktionsomkostninger i udenlandsk valuta stiger med 10 pct., eller hvis dine indtægter i euro fra salg falder tilsvarende? Vil det påvirke lønsomheden? Hvis svaret er ja, er det en god ide at sørge for at begrænse risikoen. 

4. Automatiser manuelle arbejdsprocesser 

Valutatransaktioner omfatter arbejdsprocesser, som traditionelt tager unødvendigt lang tid. Mennesker laver nemt fejl, og i kombination med store pengebeløb kan det give ubehagelige overraskelser. Med vores nyeste løsninger kan disse manuelle arbejdsprocesser automatiseres, og det vil også frigøre tid til mere produktivt arbejde. 

Normalt omfatter automatiserede arbejdsprocesser fx valutaveksling eller opdatering af prislisten med de seneste valutakurser. Uanset om det kun er enkelte små valutatransaktioner eller større transaktioner, kan vores automatiseringsløsning gennemføre transaktionerne for dig. Du kan også læse mere om, hvordan vores AutoFX-løsning automatiserer overførsler af valutasaldi og den tilhørende valutaveksling efter regler, du selv har fastsat.

Hvorfor vælger virksomheder at automatisere?

For at spare tid: Ved at automatisere manuelle processer frigør du tid til mere produktivt arbejde, som kræver større viden.

For at undgå fejl: Valutahåndtering omfatter mange manuelle trin, og ved at automatisere processen kan du reducere risikoen for menneskelige fejl.

For at sikre bedre kontrol: Ved at spare tid på fx at indtaste køb og andet manuelt arbejde kan du fokusere på slutresultatet.

For hele tiden at forbedre kvaliteten: Kvaliteten forbedres, når du ikke igen og igen skal gennemføre tilbagevendende arbejdsprocesser.

5. Træk på bankens eksperter 

Vores opgave er at hjælpe din virksomhed til at få succes og vækste internationalt. Tænker du på, hvordan valutakursudsving påvirker din virksomhed? Eller om arbejdsprocesser i forbindelse med handel med udlandet tager tid fra mere produktivt arbejde? Vi anbefaler, at du bruger vores omfattende netværk af eksperter i international handel. Så kan du bruge din tid på de dele af virksomhedens aktiviteter, hvor du bedst skaber merværdi for dine kunder. 

Udgangspunktet for en god praksis er prissætning og betaling i samarbejdspartnerens lokale valuta. En velfungerende valutastrategi vil minimere de valutarisici, som truer din virksomheds kerneaktiviteter og lønsomhed. En god tommelfingerregel er at afdække risici, som du ikke selv har indflydelse på, og fokusere på de kerneområder, som bedst kan give en konkurrencefordel. Få fordel af enkle og effektive valutaløsninger, som sparer tid. Vores AutoFX-løsninger til valutahandel er et godt eksempel.

Har du brug for hjælp til valutahåndtering?

Vil du vide mere om, hvordan din virksomheds internationale handel kan effektiviseres på valutaområdet? Tal med din kontaktperson i Nordea eller eksperterne i Nordea Markets. Vi er klar til at hjælpe dig!

Telefon: +45 3343 9700
E-mail: markets.dk [at] nordea.com (markets[dot]dk[at]nordea[dot]com) 

 

Iværksættere