11-02-2022 10:23

5 tips om valuta for konkurransedyktig internasjonal handel

Når en bedrift starter opp internasjonal virksomhet, kan det komme som en overraskelse hvor viktig det er å håndtere valutastrømmen. Valutaen bedriften bruker, kan for eksempel påvirke konkurranseevnen og kundetilfredsheten og ha direkte konsekvenser for bedriftens resultater og lønnsomhet. Gode rutiner kan være avgjørende.
Globe on a desk

Ofte tenker man at fokus på valuta kun er relevant for bedrifter som har blitt negativt påvirket av valutakurssvingninger.

– Faktum er at en ugunstig valutakursutvikling ofte har negative konsekvenser for lønnsomheten uavhengig av hvor god bedriftens økonomiske situasjon eller muligheten til å endre prissetting er, sier Anders Engh Waagønes i FX Sales-teamet i Nordea Markets.

Derfor er det lurt å bruke tilstrekkelig med tid på å diskutere og planlegge valutahåndtering – selv i bedrifter som ikke har opplevd utfordringer direkte knyttet til valuta. Men hva betyr dette i praksis? Anders trekker frem fem områder en bedrift som handler med utlandet, bør ha fokus på.

1. Handle i lokal valuta 

Hvem vil drive forretninger med en motpart som ikke er fleksibel? Ingen. Ved å bruke den lokale valutaen til både kjøp og salg kan du sørge for at bedriften er en fleksibel motpart som det er lett å handle med.

Når prislisten er i lokal valuta, vet kunden nøyaktig hvor mye produktene og tjenestene koster. Da blir det enklere å både bestemme seg for å kjøpe og gjennomføre kjøpet. Hvis bedriften derimot importerer varer fra utlandet, er det sannsynlig at betaling i leverandørens valuta gir deg bedre handelsvilkår og lavere kostnader.

Det lønner det seg alltid å skaffe seg informasjon om landets lokale valuta i forkant.

2. Lær deg skikkene der du kommer 

Før du drar ut og erobrer nye markeder, er det verdt å utforske destinasjonslandet, landets kultur og markedspraksis. I mange land er betalingsperiodene lengre enn i Norge. Når vi begir oss ut i vekstland, må vi utover motpartens vilje og evne til å betale også undersøke hvilke valutaer som i det hele tatt kan brukes. Enkelte betalinger kan omfattes av spesielle lokale reguleringer.

Uavhengig av om det gjelder valutabetalinger, risiko knyttet til bestemte land eller betalingstider, er Nordeas eksperter på utenlandshandel gode på å finne praktiske løsninger.

3. Identifiser og beskytt deg mot valutarisiko 

Det er viktig å forstå hvordan valutakurser og kurssvingninger påvirker marginer og lønnsomhet i en bedrift. Det er lurt å stoppe opp og tenke over dette.

Begynn med å gjøre et enkelt regnestykke: Hva hadde skjedd hvis bedriftens produksjonskostnader i utenlandsk valuta økte med 10 prosent eller salgsinntektene i kroner sank i tilsvarende grad? Ville det ha store konsekvenser for den operative lønnsomheten? I så fall er det verdt å gjøre noe.

4. Automatiser manuelle arbeidsprosesser 

Valutatransaksjoner innebærer arbeid som tradisjonelt tar unødvendig lang tid. Mennesker gjør lett feil, og når det er snakk om store pengebeløp, kan det føre til ubehagelige overraskelser. Bruk de nye automatiseringsløsningene våre til å automatisere manuelle prosesser og frigjøre tid til mer produktivt arbeid. 

Automatiserte arbeidsprosesser kan for eksempel være valutaveksling eller oppdatering av prislisten i henhold til oppdaterte valutakurser. Automatiseringstjenestene våre kan brukes til både små og store transaksjoner. Du kan lese mer om hvordan AutoFX-tjenesten automatiserer overføringer fra valutakontoen og tilknyttede valutavekslinger. Dette skjer i henhold til reglene du angir på forhånd.

Hvorfor velger bedrifter automatisering?

Spare tid: Når manuelle prosesser automatiseres, kan ledig tid brukes på produktivt arbeid som krever ekspertkompetanse.

Unngå feil: Valuta innebærer mange manuelle handlinger der automatisering bidrar til å redusere risikoen for menneskelige feil.

Bedre kontroll: Når det spares tid på for eksempel å legge inn kjøp og annet mekanisk arbeid, kan eksperter fokusere på å kontrollere sluttresultatet.

Kontinuerlig kvalitetsforbedring: Kvaliteten forbedres når repetitive arbeidsprosesser ikke alltid trenger å gjentas helt fra starten.

5. Dra nytte av bankens ekspertnettverk 

Oppgaven vår er å hjelpe bedrifter med å lykkes og utvikle seg i et internasjonalt miljø. Lurer du på hvordan svingninger i valutakursene påvirker bedriften din eller om arbeid knyttet til utenlandshandel stjeler tid fra produktivt arbeid? Vi anbefaler at du benytter deg av det store nettverket vårt av eksperter på utenlandshandel og bruker din egen tid til de delene av virksomheten der du best kan skape merverdi for kundene. 

Et godt utgangspunkt er prissetting og betaling i samarbeidspartnerens lokale valuta. En velfungerende valutastrategi har til hensikt å redusere valutarisikoene som truer bedriftens kjernevirksomhet og lønnsomhet. Et godt utgangspunkt er å beskytte deg mot risiko som ligger utenfor din egen kontroll, og fokusere på kjerneområdene som øker konkurransefortrinnet ditt. Dra nytte av enkle og effektive valutaløsninger som gjør at du sparer tid. Våre AutoFX-løsninger for valutahandel er et godt eksempel på dette.

Trenger du hjelp med valuta?

Hvis du har lyst å finne ut om din bedrifts utenlandshandel kan bli mer effektiv i arbeidet med valuta, kan du snakke med kunderådgiveren din i Nordea eller ta direkte kontakt med ekspertene i Nordea Markets. Vi hjelper gjerne!

Phone: +47 2248 7760
E-mail: markets.no [at] nordea.com (markets[dot]no[at]nordea[dot]com) 

 

Gründervirksomhet