17-07-2023 07:59

Nordea får igen topplacering indenfor bæredygtig finansiering

Finanstidsskriftet Global Finance har igen anerkendt Nordeas førende position indenfor bæredygtighed ved sin uddeling af Sustainable Finance Awards. Udover sejre til Danmark, Finland og Norge blev Nordea også udpeget som den bedste bank i hele Vesteuropa indenfor lån med fokus på omstilling/bæredygtighed.
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo
Nordeas Isabella Frenning Willis (til venstre) og Juho Maalahti (i midten) samt Joseph Giarraputo, stifter og chefredaktør for Global Finance (til højre)

Nordea har som mål at være den førende bank i Norden indenfor bæredygtig finansiering og en drivkraft bag omstillingen til en mere bæredygtig økonomi. Som regionens største bank for store virksomheder har vi en vigtig mulighed og et ansvar for at fremme den grønne omstilling med en reel effekt på vores omverden, herunder gennem vores erhvervskunder.

I anerkendelse af vores målsætning og indsats har Global Finance kåret Nordea som vinder af 2023 Sustainable Finance Awards i Finland, Danmark og Norge. Udover topplaceringer på landeplan fik Nordea også den regionale pris for Vesteuropa for sin suverænt førende position indenfor lån med fokus på omstilling og bæredygtighed.

”Over det seneste år har vi trods uro på markedet og energichokket formået at levere rekordhøje finansielle resultater og samtidig hævet barren indenfor bæredygtighed. Vi er glade for, at Global Finance har anerkendt vores lederskab indenfor bæredygtig finansiering – og ikke mindst stolte over, at vi som den eneste nordiske bank får en regional pris. Bæredygtighed og lønsomhed går hånd i hånd,” siger Martin Persson, leder af Large Corporates & Institutions i Nordea.

 
Over det seneste år har vi trods uro på markedet og energichokket formået at levere rekordhøje finansielle resultater og samtidig hævet barren indenfor bæredygtighed.

Martin Persson, Head of Large Corporates & Institutions i Nordea.

Ifølge en pressemeddelelse anerkender Global Finance de finansielle institutioner, der har lanceret, fortsat og styrket deres bæredygtige løsninger og finansiering gennem 2022. Kriterierne for evalueringen omfattede politikker og mål for governance samt målbare resultater indenfor finansiering relateret til miljøet og social bæredygtighed med fokus på aktiviteter i 2022.

Nordeas ambitioner indenfor bæredygtighed afspejles tydeligt i vores mål. Vi var ikke bare den første nordiske bank, der satte mål om at reducere vores CO2-aftryk inden 2030, men også en af ​​de meget få banker, der satte et mål for hele porteføljen. Det adskiller os fra konkurrenterne, der har valgt at fokusere på sektormål.

”Vi har allerede gjort store fremskridt. LC&I har allerede reduceret CO2-udledningen fra sin låneportefølje med over 35 pct. Nordea har desuden sat ambitiøse mål for shipping, olie og gas, offshore, minedrift og boligejendomme,” siger Anne S. Ulriksen, leder af ESG i LC&I.

Mål for bæredygtig finansiering på 200 mia. euro

Bæredygtighed er kernen i Nordeas strategi, da vores målsætning er at være den førende i Norden indenfor bæredygtige produkter og services. Vi har sat et mål om at formidle 200 mia. euro i bæredygtig finansiering på tværs af obligationer og lån mellem 2022 og 2025. Og vi er godt på vej til at nå det mål, da vi alene i 2022 formidlede 58 mia. euro i bæredygtig finansiering.

Nordea fik en førsteplads for nordiske bæredygtige obligationer samlet set i 2022 og var den førende arrangør af nordiske bæredygtige lån.

Sidste år lancerede Nordea også det bæredygtighedsrelaterede Loan Funding Framework. Det er en innovativ ny obligation, hvor investorer kan støtte virksomhedslåntagere, der har sat ambitiøse bæredygtighedsmål som led i deres finansiering.

Bæredygtig finansiering i Nordea – udvalgte fokusområder

Innovation: Nordeas bæredygtighedsrelaterede Loan Funding Framework

I 2022 lancerede Nordea sit bæredygtighedsrelaterede Loan Funding Framework, der har til formål at give en ny finansieringsstruktur til finansielle institutioner med lån i deres aktivportefølje. Nordea har rejst 400 mio. euro fra en obligation udstedt under denne ramme for at understøtte finansieringen af lån med fokus på bæredygtighed.

Mål: at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. inden 2030

Nordea har fastsat et delmål om at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. inden 2030. Vi er en af meget få banker, der har sat et mål om at reducere CO2-aftrykket, der dækker hele porteføljen. LC&I har allerede reduceret CO2-udledningen fra sin låneportefølje med over 35 pct.

Vi har også sat specifikke klimamål for klimaudsatte sektorer, og vi er begyndt at kortlægge vores mange store erhvervskunders omstillingsplaner. Over 58 pct. af vores eksponering mod klimaudsatte sektorer er omfattet af omstillingsplaner. Vi har et mål om at sikre, at 90 pct. af vores eksponering mod store erhvervskunder i klimaudsatte sektorer er omfattet af omstillingsplaner senest ved udgangen af 2025

Rådgivning: eneste structuring adviser i Danmarks første udstedelse af en grøn obligation

Nordea var eneste structuring adviser i forbindelse med Kongeriget Danmarks første udstedelse af en grøn obligation i januar 2022. Rammerne for udstedelsen omfattede detaljeret tilpasning til EU’s klassificeringssystem, og CICERO gav den sin højeste rating – mørkegrøn.

 

Det går godt med bæredygtig finansiering i Norden

Det globale marked for bæredygtige obligationer faldt en smule sidste år, men det skal ses i sammenhæng med usikkerheden forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine og modstanden mod ESG i USA, siger Isabella Frenning Willis, Nordeas Sustainable Finance Advisory Country Lead i Danmark.

”Ser vi isoleret på de nordiske udstedelser, steg markedet faktisk lidt i 2022,” siger hun.

Hun bemærker, at grønne obligationer stadig er den foretrukne model, men at obligationer med fokus på bæredygtighed også vinder frem. Og selvom lån med fokus på bæredygtighed også blev ramt af usikkerheden i markedet i 2022, udgør de stadig næsten 25 pct. af de nordiske erhvervslån – en markant større andel end i resten af Europa og især USA.

Juho Maalahti, Nordeas Sustainable Finance Advisory Country Lead for Finland, påpeger, at vi for længst har overstået ”introduktionsfasen”, hvor markedets forståelse af ESG og bæredygtighed generelt ikke var stor. Nu forventer virksomhederne, at deres bank påtager sig rollen som rådgiver indenfor disse områder.

”Kunderne forventer, at vi leverer skræddersyede og gennemtænkte forslag, fx strukturtilpasning til bæredygtig finansiering, identificering af grønne udgifter samt KPI-overvejelser lige fra udvælgelse og beregning til fastlæggelse af mål og rapportering,” siger han.

Alene i Finland er bæredygtighedsmærkede virksomhedsobligationer steget støt fra 2 pct. af den samlede mængde i 2018 til 53 pct. i 2022 og ca. 60 pct. i 2023 til dato. Det går stadig rigtig godt på markedet for lån med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.

”Vi ser fortsat, at virksomhederne sætter bæredygtighed højt på deres dagsorden, også når det gælder finansiering fra banken,” siger han.

Insights
Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed