17-07-2023 08:26

Nordea fortsetter å vinne topplasseringer innen bærekraftig finansiering

Finanstidsskriftet Global Finance anerkjenner på nytt Nordeas ledende posisjon innen bærekraft i årets utdeling av Sustainable Finance Awards. I tillegg til nasjonale førsteplasser for Danmark, Finland og Norge ble Nordea utnevnt til Vest-Europas beste bank innen lån med fokus på omstilling/bærekraft.
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo
Nordeas Isabella Frenning Willis (til venstre) og Juho Maalahti (i midten) med Joseph Giarraputo, sjefsredaktør og grunnlegger av Global Finance (til høyre)

Nordeas ambisjon er å bli den beste banken innen bærekraftig finansiering i Norden og lede omstillingen til en mer bærekraftig økonomi. Som regionens største bank for store selskaper har vi både forutsetninger og et ansvar for å sette fart på omstillingen og skape håndfaste resultater, blant annet gjennom bedriftskunder.

Som en anerkjennelse av målsetningen og arbeidet vi gjør, har Global Finance kåret Nordea til vinner av Sustainable Finance Awards for 2023 i Finland, Danmark og Norge. I tillegg til nasjonale priser vant Nordea også den regionale prisen for Vest-Europa for enestående lederskap innen omstillingslån/bærekraftslinkede lån.

– Det siste året har vi, til tross for turbulente markeder og strømsjokk, levert rekordhøye resultater, og vi har kontinuerlig hevet listen på bærekraftsområdet. Det er gledelig at Global Finance anerkjenner vår ledende posisjon innen bærekraftig finansiering, spesielt som den eneste nordiske banken som mottar en regional pris. Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, sier Martin Persson, leder av Large Corporates & Institutions i Nordea.

 
Det siste året har vi, til tross for turbulente markeder og strømsjokk, levert rekordhøye resultater, og vi har kontinuerlig hevet listen på bærekraftsområdet.

Martin Persson, Head of Large Corporates & Institutions, Nordea

Global Finance Awards anerkjenner finansinstitusjoner som har «lansert, opprettholdt og utviklet tilbudet innen bærekraftig finansiering i 2022», står det i tidsskriftets pressemelding. Blant kriteriene som evalueres, finner vi retningslinjer og mål knyttet til eierstyring samt målbare resultater innen miljømessig og sosial bærekraft fra 2022.

Nordeas ambisjoner på bærekraftsområdet gjenspeiles tydelig i målene våre. Vi var ikke bare den første nordiske banken som definerte mål for reduserte utslipp innen 2030, men også en av veldig få banker som har satt mål for hele porteføljen. Det gjør at vi skiller oss fra konkurrenter som har valgt å fokusere på sektormål.

– Vi har allerede gjort store fremskritt. LC&I alene har allerede redusert utslipp fra sin låneportefølje med mer enn 35 %. Nordea har også satt seg ambisiøse mål for sektorene shipping, olje og gass, offshore, gruvedrift og boligeiendom, sier Anne S. Ulriksen, leder av ESG i LC&I.

200 milliarder euro er målet for bærekraftig finansiering

Bærekraft står sentralt i Nordeas strategi ettersom vi sikter mot å være ledende innen bærekraftige produkter og tjenester i Norden. Vi har satt som mål å formidle 200 milliarder euro i bærekraftig finansiering, via obligasjoner og lån, mellom 2022 og 2025. Vi er på god vei til å nå målet – bare i 2022 formidlet vi 58 milliarder euro i bærekraftig finansiering.

Nordea ble rangert øverst innen nordiske bærekraftige obligasjoner i 2022 og var den største tilretteleggeren av nordiske bærekraftige lån.

I fjor lanserte Nordea sitt rammeverk for bærekraftslinkede lån, et nytt og innovativt obligasjonsformat som gjør det mulig for investorer å låne ut penger til bedrifter som har satt seg ambisiøse mål som en del av finansieringen.

Bærekraftig finansiering i Nordea

Innovasjon: Nordeas rammeverk for bærekraftslinket lånefinansiering

I 2022 lanserte Nordea sitt rammeverk for bærekraftslinket lånefinansiering – en ny finansieringsstruktur for finansinstitusjoner med lån i aktivaporteføljen. Nordea har fått inn 400 millioner euro fra en obligasjon utstedt innen rammeverket for å støtte finansiering av lån med fokus på bærekraft.

Forpliktelse: redusere karbonutslipp med 40–50 % i utlåns- og investeringsporteføljer innen 2030

Nordea har satt et delmål om redusere karbonutslipp med 40–50 % fra våre utlåns- og investeringsporteføljer innen 2030. Vi er en av svært få banker som har satt et mål for utslippsreduksjon som omfatter hele porteføljen. LC&I alene har allerede redusert utslipp fra sin låneportefølje med mer enn 35 %.

I tillegg har vi satt sektorspesifikke klimamål for klimasårbare sektorer og begynt kartleggingen av omstillingsplanene hos de store bedriftskundene våre. Over 58 % av eksponeringen til klimasårbare sektorer inngår i omstillingsplaner. Vi har som mål at 90 % av eksponeringen mot store bedriftskunder i klimasårbare sektorer skal omfattes av omstillingsplaner innen utgangen av 2025.

Rådgivning: eneste rådgiver innen grønne strukturer for Kongeriket Danmarks første grønne obligasjon

Nordea var eneste rådgiver innen grønne strukturer da Kongeriket Danmarks første grønne obligasjon ble utstedt i januar 2022. Rammeverket var tilpasset EU-taksonomien, og CICERO gav den sin høyeste rating – mørkegrønn.

Bærekraftig finansiering gjør det bra i Norden

Det globale markedet for bærekraftige obligasjoner gikk litt ned i fjor, men nedgangen må ses i lys av usikkerheten som oppstod som et resultat av Russlands invasjon av Ukraina og mostanden mot ESG i USA, mener Isabella Frenning Willis, som er Nordeas leder av Sustainable Finance Advisory i Danmark.

– Hvis vi ser på kun Norden, så vokste faktisk markedet litt i 2022, sier hun.

Hun konstaterer at grønne obligasjoner fortsatt er det mest populære formatet, men at bærekraftslinkede obligasjoner øker i popularitet. Og selv om bærekraftslinkede lån også ble påvirket av markedsusikkerheten i 2022, utgjør de fortatt nesten 25 % av nordiske bedriftslån – en betydelig høyere andel enn i resten av Europa og spesielt sammenlignet med USA.

Juho Maalahti, Nordeas leder av Sustainable Finance Advisory i Finland, påpeker at vi er langt forbi «introduksjonsfasen», der den generelle forståelsen av ESG og bærekraft var lav i markedet. Nå forventer bedrifter at banken skal kunne gi råd om bærekraft.

– Kundene forventer at vi leverer skreddersydde og gjennomtenkte forslag, for eksempel om tilpasning av struktur til bærekraftig finansiering, identifisering av grønne kostnader samt KPI-vurderinger knyttet til blant annet utvalg, beregning, fastsettelse av mål og rapportering.

Bare i Finland har markedet for bærekraftige foretaksobligasjoner økt jevnt fra 2 prosent av det totale volumet i 2018 til 53 prosent i 2022 og rundt 60 prosent kun i år. Det går fortsatt veldig bra i markedet for lån med fokus på grønn omstilling og bærekraft.

– Bedrifter fortsetter å ha bærekraft høyt på dagsordenen – også når det gjelder bankfinansiering, sier han.

Innsikt
Bærekraft
Bærekraftig bankvirksomhet