2023-07-17 09:01

Nordea tar hem fler utmärkelser för hållbar finansiering

Global Finance uppmärksammade återigen Nordeas ledande ställning inom hållbarhet vid 2023 års upplaga av Sustainable Finance Awards. Nordea vann nationella priser för Danmark, Finland och Norge och utnämndes också till bästa bank inom omställningslån/hållbarhetslänkade lån i hela Västeuropa.
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo
Nordeas Isabella Frenning Willis (vänster) och Juho Maalahti (mitten) med Joseph Giarraputo, grundare och chefredaktör för Global Finance (höger).

Nordeas ambition är att bli den främsta banken inom hållbar finansiering i Norden och driva på omställningen till en mer hållbar ekonomi. Som den största storföretagsbanken i regionen har vi både förutsättningar och ett ansvar att påskynda omställningen och göra verklig skillnad, bland annat genom våra företagskunder.

Global Finance har uppmärksammat vårt åtagande och arbete, och utsåg Nordea till vinnare av 2023 års Sustainable Finance Awards i Finland, Danmark och Norge. Utöver dessa nationella utmärkelser vann Nordea också regionpriset för Västeuropa för enastående ledarskap inom omställningslån/hållbarhetslänkade lån.

”Det senaste året har vi levererat finansiella resultat på rekordnivå, och samtidigt fortsatt att höja ribban på hållbarhetsområdet, trots marknadsturbulens och energichock. Det är glädjande att Global Finance uppmärksammar vår ledande ställning inom hållbar finansiering, och vi var den enda nordiska bank som fick ett regionpris. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand”, säger Martin Persson, chef för Large Corporates & Institutions (LC&I) på Nordea.

 
Det senaste året har vi levererat finansiella resultat på rekordnivå, och samtidigt fortsatt att höja ribban på hållbarhetsområdet, trots marknadsturbulens och energichock.

Martin Persson, Head of Large Corporates & Institutions, Nordea

Global Finance Awards är ett sätt att uppmärksamma finansinstitut som har ”initierat, bibehållit och utökat sitt erbjudande inom hållbar finansiering under 2022”, enligt tidskriftens pressmeddelande. Några kriterier som bedömdes var riktlinjer och mål för bolagsstyrningen samt mätbara resultat inom miljömässig och social hållbarhet under 2022.

Nordeas ambition på hållbarhetsområdet anges klart och tydligt i våra mål. Vi var inte bara den första nordiska banken som satte upp mål för minskade utsläpp till 2030, utan också en av väldigt få banker som satt upp ett mål för hela portföljen. Detta särskiljer oss från våra konkurrenter som har valt att sätta upp mål för olika sektorer.

”Vi har redan gjort stora framsteg. LC&I har redan minskat utsläppen från sin kreditportfölj med över 35 procent. Nordea har också ställt upp ambitiösa mål för sektorerna sjöfart, olja & gas, offshore, gruvdrift och bostadsfastigheter”, säger Anne S. Ulriksen, ESG-ansvarig inom LC&I.

200 miljarder euro är målet för den hållbara finansieringen

Hållbarhet är centralt i Nordeas strategi eftersom vi vill vara ledande inom hållbara produkter och tjänster i Norden. Vi har satt upp ett mål att förmedla 200 miljarder euro i hållbar finansiering, genom både obligationer och lån, mellan 2022 och 2025. Vi är på god väg att nå målet. Bara under 2022 förmedlade vi 58 miljarder euro i hållbar finansiering.

Nordea rankades främst inom nordiska hållbara obligationer under 2022 och var den största arrangören av nordiska hållbara lån.

I fjol lanserade också Nordea sitt nya ramverk för hållbarhetslänkad lånefinansiering, ett nytt och innovativt obligationsformat som gör det möjligt för investerare att låna ut pengar till företag som behöver kapital för att förverkliga ambitiösa hållbarhetsmål.

Hållbar finansiering i Nordea

Innovation: Nordeas ramverk för hållbarhetslänkad lånefinansiering

Under 2022 lanserade Nordea sitt ramverk för hållbarhetslänkad lånefinansiering – en ny finansieringsstruktur för finansinstitut med lån i sina tillgångsportföljer. Nordea har fått in 400 miljoner euro från en obligation som emitterades inom ramverket för att stötta verksamheten inom hållbarhetslänkade lån.

Åtagande: minska koldioxidutsläppen från utlånings- och investeringsportföljerna med 40–50 procent senast 2030

Nordea har satt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från utlånings- och investeringsportföljerna med 40–50 procent fram till år 2030. Vi är en av väldigt få banker som satt ett mål för minskade utsläpp för hela portföljen. Enbart LC&I har redan minskat utsläppen i sin kreditportfölj med över 35 procent.

Vi har också ställt upp separata mål för sektorer med hög klimatrisk och börjat kartlägga våra storföretagskunders omställningsplaner. Över 58 procent av vår exponering mot sektorer med hög klimatrisk omfattas av omställningsplaner. Vårt mål är att 90 procent av vår exponering mot stora företagskunder i sektorer med hög klimatrisk ska omfattas av omställningsplaner till utgången av 2025.

Rådgivning: ensam rådgivare när Kungariket Danmark emitterade sin allra första gröna obligation

Nordea agerade som ensam rådgivare kring gröna strukturer när Kungariket Danmark emitterade sin allra första gröna obligation i januari 2022. Ramverket anpassades till EU-taxonomin och fick högsta hållbarhetsbetyg, mörkaste mörkgrönt, från CICERO.

Hållbar finansiering går starkt i Norden

Den globala marknaden för hållbara obligationer mattades något förra året, men nedgången måste ses i ljuset av den osäkerhet som skapades av Rysslands invasion av Ukraina och motståndet mot ESG i USA, menar Isabella Frenning Willis som ansvarar för Nordeas hållbara finansiering i Danmark.

”Om vi bara tittar på Norden så växte faktiskt emissionsmarknaden något under 2022", säger Isabella.

Hon noterar att gröna obligationer fortfarande är det mest populära formatet, men att hållbarhetslänkade obligationer är på frammarsch. Och samtidigt som hållbarhetslänkade lån också påverkades av den osäkra marknaden under 2022 så står de ändå för nästan 25 procent av de nordiska företagslånen – en betydligt högre andel än i övriga Europa och i synnerhet jämfört med USA.

Juho Maalahti, som ansvarar för Nordeas hållbara finansiering i Finland, menar att vi för länge sedan passerat ”inledningsfasen” när den allmänna insikten om ESG och hållbarhet på marknaden var låg. Nu förväntar sig företagen att deras banker ska kunna ge dem råd kring ESG.

”Kunderna förväntar sig att vi ska kunna lämna skräddarsydda och genomtänkta förslag, till exempel kring hållbara lån för deras omställning. De vill ha hjälp med att identifiera gröna kostnader, ta fram och beräkna nya nyckeltal samt sätta upp mål och komma igång med sin rapportering”, säger han.

Bara i Finland har marknaden för hållbara företagsobligationer stadigt ökat från 2 procent av den sammanlagda volymen 2018 till 53 procent 2022 och kring 60 procent hittills i år. Och på kreditmarknaden fortsätter gröna och hållbarhetslänkade strukturer att frodas.

”Företagen fortsätter att ha hållbarhet högt på sin dagordning också när det gäller banklån”, säger han.

Insikter
Hållbarhet
Hållbara banktjänster
ESG