09-05-2023 14:48

Nordea går med i ny arbejdsgruppe i FN-regi for at sætte naturrelaterede mål for bankerne

Den nye arbejdsgruppe er en del af FN’s Environment Finance Initiative og er etableret for at hjælpe bankerne med at forstå, hvordan de påvirker naturen og kan vende den negative udvikling.
Wild flowers planted along fields

Arbejdsgruppen består af 34 parter, som har tiltrådt FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed, der - med underskrifter fra 300 banker - repræsenterer næsten halvdelen af den globale bankindustri.

Arbejdsgruppen er nedsat for at give vejledning og overordnede anbefalinger om, hvordan banker kan sætte biodiversitets- og naturrelaterede mål. Med disse mål vil de banker, der har tiltrådt FN’s principper, bedre kunne tilpasse deres porteføljer til den globale biodiversitetsaftale Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) , som er pendanten til Paris-aftalen, når det gælder biodiversitet. Ligesom Parisaftalen indeholder den kortsigtede mål for 2023 og langsigtede mål for 2050.

Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist in Group Sustainability

Kriser forstærker hinanden

”Omfanget og hastigheden af tab af biodiversitet og natur udgør væsentlige trusler mod menneskeheden, da vi er afhængige af velfungerende økosystemer for mad, rent vand og luft, kilder til medicin, vedvarende råmaterialer og beskyttelse mod naturkatastrofer,” siger Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist i Group Sustainability, som repræsenterer Nordea i arbejdsgruppen. Hun tilføjer:

”Tab af biodiversitet og klimaforandringer er to kriser, der hænger tæt sammen og indbyrdes forstærker hinanden. Det haster meget med at standse tabet af biodiversitet, og derfor er samarbejde indenfor og på tværs af sektorer nødvendigt. Og bankerne er identificeret som afgørende for at håndtere udfordringerne. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med andre banker om at udvikle vejledningen og sætte de biodiversitetsmål, som indtil videre har manglet, og som bankerne kan handle på.”

Vejledning klar til efteråret

I lighed med udviklingen af fælles standarder for reduktion af drivhusgasser er standarder på sektorniveau for biodiversitet og natur allerede begyndt at tage form. Udover tilpasning til målene i GBF vil arbejdsgruppen arbejde videre med den nuværende indsats i regi af UNEP FI PRB om natur og biodiversitet og samtidig sikre overensstemmelse med initiativer som fx Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), Science Based Targets for Nature (SBTN), Finance for Biodiversity Pledge (FBP) og andre relevante rammeaftaler.

Planen er at offentliggøre vejledningen i oktober 2023, så de banker, der har tiltrådt FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed, og som ønsker at gøre noget aktivt for at håndtere tabet af biodiversitet og skade på naturen, kan sætte mål på en holistisk og systematisk måde. Nordea sigter mod yderligere at styrke sin strategiske tilgang på området for biodiversitet og miljø på koncernniveau i løbet af 2023. I den forbindelse offentliggør vi en holdningserklæring om biodiversitet, herunder vores ambitioner fremadrettet.

Hvem er med i arbejdsgruppen?

Arbejdsgruppen består af 34 banker af forskellig størrelse fra hele verden, men hovedsageligt fra Europa, herunder de nordiske banker Danske Bank, Swedbank og DNB. Partnere og interessenter omfatter TNFD, FBP, UNEP WCMC, UN Convention on Biological Diversity og medlemmerne af PRB Civil Society Advisory Body WWF, Conservation International, Share Action og Ceres.

Læs mere om Nordeas bæredygtighedsmål og de forskellige globale forpligtelser og samarbejder, vi deltager i.

 

Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed